2023-08-23 14:48:55

Nüüd käsutan mina!

16.06.2016
Saite just ametikõrgendust. Pärast õnnitluste vastuvõtmist selgub, et peate hakkama käsutama neid samu inimesi, kellega Te varem võrdsetena koos töötasite. Asudes tööle uuel võimutasandil, seisab Teil ees uus ja raske ülesanne - sõlmida olulisi uusi suhteid juhtkonna liikmetega, samal ajal säilitades hea läbisaamise ka alamate koostöötajatega. Pidage meeles, et Teie käitumine vanade ja uute kolleegide suhtes on pea sama tähtis, kui Teie töö kvaliteet. Kuidas võtta endale uus vastutav ja autoriteetne roll võimalikult sujuvalt? Kuigi iga olukord on erinev, toome ära mõned nõuanded, millest lähtuda, kui olete äkitselt saanud alluvast ülemuseks.

Lahkuge oma endiselt kohalt puhta südametunnistusega. See tähendab pooleliolevate projektide ja tehingute lõpetamist ning vajaliku teabe ning kontaktide edastamist oma järeltulijale.
Looge juba alguses head suhted. Kohtuge oma uute lähemate kolleegide ja meeskonnaga, kellega hakkate koos töötama. Õppige tundma neid ja nende tööülesandeid.
Kasutage "mina" asemel "meie". Kohtumistel kasutage vähem sõna "mina" ja rohkem "meie". See loob koostööks hea pinnase.
Usaldage oma alluvaid. Nad tunnevad oma tööst suuremat rahulolu ja oskavad Teie usaldust vääriliselt hinnata.
Kasutage ära oma uute alluvate tugevad küljed Kasutage ära vanemate ja targemate meeskonnaliikmete kogemusi ja teadmisi. Uurige välja, mis motiveerib Teie nooremaid töötajaid ning seadke neile saavutatavaid eesmärke.
Näidake eeskuju. Juhikoolituses õpite tehnikaid, mis aitavad Teil inimesi töökeskkonnas mõjutada.
Ärge takerduge üksikasjadesse. Nüüd peate keskenduma teistelt tulemuste saamisele. Peaksite tegelema laiemate küsimustega ja delegeerima lihtsamaid ülesandeid oma alluvatele.
Arvestage ettevõtte kultuuriga. Seiske vastu kiusatusele muuta liiga kiiresti kirjutamata reegleid. Enne õppige uut keskkonda paremini tundma.
Arendage välja aus ja järjepidev juhtimisstiil. Kohelge töötajaid võrdselt, hoolimata sellest, et Teie alluvuses on nii vanad sõbrad kui ka inimesed, kes Teile eriti ei meeldi.
Otsige uusi kontakte teiste juhtidega. Staazhikamad olijad võivad anda Teile head nõu, tagasisidet ning muud kasulikku teavet seoses uue ametikohaga.
Leidke oma elus tasakaal. Uute kohustuste tõttu võib Teil jääda vähem aega perele ja hobidele, ent kindlasti peaks saavutama mingi tasakaalu töö ja eraelu vahel. Nende kahe õige vahekord on edu aluseks uuel töökohal.

Edutamine võib olla põnev, väljakutsuv, tasuv, aga ka stressitekitav. Võti karjääriredelil enesekindlalt edasirühkimiseks on olla teadlik kriitilistest valdkondadest ning astuda ennetavaid samme, et vältida nende muutumist probleemseteks.

Refereeritud Internetist