AvalehtKarjäärikeskus Töökeskkond ja töötajate rahulolu Esimest korda on ettevõtetel võimalus taotleda raha töökeskkonna parandamiseks
 

Esimest korda on ettevõtetel võimalus taotleda raha töökeskkonna parandamiseks

Alates 12. märtsist on kõigil kuni 49 töötajaga ettevõtetel võimalik taotleda Euroopa sotsiaalfondi raha oma ettevõtte töökeskkonna olukorra ja riskide uurimiseks ning hindamiseks.

Taotlusvoorust toetatakse töökeskkonna riskianalüüsi ja ohutegurite parameetrite mõõtmist, samuti töötajate tervisekontrolli suunamist. Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 1000 eurot ning maksimaalselt 10 000 eurot. Taotleja peab omalt poolt panustama vähemalt 30 protsenti omafinantseeringuna. Projekti kestus võib olla kuni 9 kuud.

Eestis, nagu ka mujal Euroopas, on ettevõtlusega tegelemise eelduseks, et töökeskkond oleks ohutu ega kahjustaks töötajate tervist. Töökeskkonna ohutuse eest paneb töötervishoiu ja tööohutuse seadus vastutuse tööandjale, kes peab oma ettevõttes korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille peaeesmärk on kaitsta töötajate tervist ja ohutust.

Riskianalüüsi tulemusena saab ettevõte teada, mil viisil mõjutavad töökeskkonna ohutegurid ettevõtte töötajate tervist ning milliseid meetmeid tuleks rakendada, et seda mõju vähendada. Rahastusvõimalusi tutvustavad infopäevad toimuvad 20. märtsil Tartus ja 23. märtsil Tallinnas. Vajalik eelregistreerimine. Täpsem info taotlemise tingimuste kohta ja registreerumine infopäevadele: http://www.innove.ee/36783

Allikas: http://www.tarbija24.ee

Hinda artiklit:
Vastuseid kokku: 0  |  Keskmine hinne: 0
Hinda:
Artiklite otsing