2023-08-23 14:48:55

5 lauset, mis tapavad töötajate motivatsiooni

16.06.2016

Teile on antud tööülesanne ja Te keskendute selle täitmisele. Õigustatult Te eeldate, et ka Teie töötajad on Teile selles abiks. Aga olles keskendunud parasjagu oma tööülesandele, kas Te mõtlete alati enne, mida ütlete töötajatele? Mõtlematult väljaöeldud sõnad võivad riivata Teie töötaja moraalitunnet. Vaadake ja mõelge nende viie väljaütlemise peale, millega Te soodustate ebakindluse tekkimist töötajates ja surute alla nende viimsegi motivatsiooni. Seejärel pöörake need väljaütlemised enda kasuks nii, et Te saaksite luua tugeva meeskonna, kes järgneb Teile teel tippu.

„See on halb idee!“
Tugev negatiivsus hävitab head ideed tulevikus. Lisaks takistab see riski võtmist, mis omakorda jätab Teile liiga palju koormust. Teie töötajad pigem vaikivad, kui et julgeksid kriitikale vastu astuda.

Te peate läbima ja välja sõeluma halvad idee selleks, et jõuda „kalliskivideni“ ehk väga heade ideedeni. Võib olla ei ole Teie töötaja oma ideed Teile piisavalt hästi selgitanud, et näha selle idee tegelikku väärtust. Olge rohkem avatud nö ebaharilikele ideedele, mis hiljem võivad osutuda murrangulisteks. Kui esmapilgul ei tundu idee väga veenev olevat, siis küsige täiendavaid küsimusi, nagu näiteks:  Kuidas see töötab? Minu esimene mure on ...  Kuidas Sinu idee toetab, suunab seda?

„Aga selle eest ma ju maksangi Sulle palka.“
Selline väljaütlemine loob tööandja – töötaja suhte. Keegi meist ei soovi tunda end alaväärtustatuna. See tekitab kibestumistunde ja rikub töötaja moraalitunnet.

Selle asemel proovige keskenduda meeskonna ülesehitamise peale. Hinnake seda  väärtust, mida töötajad Teile pakuvad. Kui Te tunnustate oma töötajaid hea töö eest, mida nad teevad või selle panuse eest, mida nad annavad, siis on Teil rohkem innukaid töötajaid.

„Kui Sa ei suuda ülesannet täita õigeagselt, siis Sa ehk ei kuulu siia.“ 
Ärge oodake perfektset ülesannete täitmist sunni ja ähvarduste abil. See ebaefektiivne motivatsioonivahend tekitab Teie töötajates ebakindlust. Nad muretsevad pigem distsipliini pärast ja töötavad töö kaotamise kartuses, selle asemel, et keskenduda käesolevale tööle.

Parem motivatsioon tuleb läbi töötajate usaldamise. Võib olla on Teie töötaja hoopis ületöötanud ja kurnatud? Uurige töötajatelt: „Kui kaua see aega võtaks,  et teha see töö valmis ajaks, mil Teil oleks seda vaja. Kuidas me kõik saaksime anda sellesse panuse? Ma tean, et Sa annad endast parima. Millal ma võiksin seda tööd oodata?“

„Ära näe vaeva. Sinu töö ei mõjuta enam midagi.“
Ärge sundige oma töötajaid tundma end kasutult ja alahinnatult.

Võtke aega, et väljendada töötajatele tunnustust. Ehe „aitäh Sulle“ võtab vaid kaks sekundit Teie väärtuslikust ajast ja kasu on seda väärt, kui töötaja tunneb ennast väärtustatuna ja vajalikuna.

„Ma ei ole leidnud aega, et seda lugeda.“
Kas Te käitute ükskõikselt asjadesse, mis on olulised Teie töötajatele? Kui Te ei hooli oma töötajatest, siis nad ei hooli ka Teist.

Tunnustage neid asju, mis on olulised Teie töötajate jaoks. Nende ülesanded ja kohustused on vaid väike osa Teie vastutusalast, kuid see on suur osa nende endi omast. Väärtustage ja austage oma töötajaid ja nende tööd. Te ei pea sekkuma töötajate isiklikku ellu, kuid hoolimine on siinkohal oluline.

Eemaldage need viis käitumismalli oma juhtimisest, mis rikuvad töötaja moraali, põhjustavad madalamat tootlikkust ja suuremat peavalu Teile endale. Kriitika, üleolev käitumine, ähvardused ja ükskõiksus tekitavad vaid mitteproduktiivse töötaja. Selle asemel kasutage lugupidamist, usaldust, austust ja kiitust, et luua tugev ja efektiivne töötajaskond, mis on Teie edu aluseks.