AvalehtKarjäärikeskus Artiklite arhiiv Töötu koolituskaardi piirmäär tõuseb
 

Töötu koolituskaardi piirmäär tõuseb

Alates 01.august 2011 tõstetakse koolituskaardi piirmäära 959 eurolt 2500 eurole. Muudatus võimaldab veelgi kiirendada ja paindlikumaks muuta töötutele töölesaamiseks vajalike koolituste leidmist.

2009. aastal kehtestati koolituskaardi piirmääraks 959 eurot ning kaarti sai kasutada ainult tööalasel täiendkoolitusel. 2011. aastast laienesid koolituskaardi võimalused – seda on võimalik kasutada nii tööalaseks täiend- kui ümberõppeks. Lisainfot koolituskaardi kohta leiad Töötukassa koduleheküljelt

Tööalaseks koolituseks on ameti- ja erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamine või täiendamine ning ettevõtluskoolitused. Koolituskaardi alusel ei pakuta üldjuhtimise alaseid, üldisi sotsiaalseid oskusi või isikuomadusi arendavaid koolitusi. Koolituskaardiga võib töötu, kes vajab töölesaamiseks teadmiste-oskuste omandamist või täiendamist, valida ise talle sobiva koolituse Töötukassa kvalifitseeritud koolitajate pakutavate kursuste hulgast. Kvalifitseeritud koolitajate nimekirja leiab Töötukassa kodulehelt

„Koolituse võimaldamise esimene tingimus on, et see oleks põhjendatud ning aitaks inimese tööle saamisele kaasa,“ selgitas Eesti Töötukassa tööturukoolituse teenuse juht Karin Andre. „Kui töötukassa konsultandiga on koolitusvajadus kokku lepitud, saab töötu valida koolituse töötukassa poolt kinnitatud koolitajate pakutavate kursuste hulgast,“ rääkis ta.

Karin Andre lisas, et kõik töölesaamiseks vajaminevad koolitused ei mahu 2500 euro sisse. Kui sobiv koolitus on kallim kui 2500 eurot, on töötul võimalik koolitajale piirmäära ületav osa ise tasuda. „Kui töötu ei soovi või ei saa piirmäära ületavat osa ise tasuda või koolituskaardiga sobivat koolitust ei leia, saame tellida vajaliku koolituse hanke korras mõnelt Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloaga koolitajalt,“ selgitas Andre. Raamprogrammi „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007–2013“ muudatus jõustub 1. augustil 2011.

Refeneeritud internetist
 

Hinda artiklit:
Vastuseid kokku: 0  |  Keskmine hinne: 0
Hinda:
Artiklite otsing