AvalehtKarjääriabi Artiklite arhiiv Tööotsijat aitavad enesekindlus ja lojaalsus
 

Tööotsijat aitavad enesekindlus ja lojaalsus

Niisiis, personalijuhid räägivad:

Kristel Miljand, Andres Klaasi ja Dekoori AS-i juhiabi: Loe töökuulutus hoolega läbi ja enne CV saatmist vaata, kas said plusspunkte esitatud nõuetele rohkem kui 70 protsenti. Seejärel saada CV ära ning uuri potentsiaalse tulevase tööandja kohta enne tööintervjuud nii palju, kui saad.

Oliver Wihler, Aqris Software'i tegevjuht: Ole ambitsioonikas ning nõua tööandjalt väljekutset pakkuvat tööd.

Triin Tralla, Balteco AS-i, personali- ja kvaliteedijuht: Eelnevalt tasuks uurida kõikvõimalikku tausta tööandja kohta ning vestlusele minnes aitab kindlasti korrektne välimus ja julgus ka omapoolseid küsimusi esitada.

Priit Nõmmeots, Basseinitehnika AS: Valida tuleb selline eriala, mis võimaldab paljudel aladel läbi lüüa. Samas vaadata lihtsalt lahtiste silmadega ringi ja olla uuendustele avatud. Juba tööd tehes keskenduda probleemile lahenduse leidmisele, mitte jääda ootama, et keegi teine sinu eest teeb, mõtleb või otsustab.

Meelis Sadrik, E.O. Map turundusjuht: peamine on olla teadlik oma tugevatest külgedest ning soovida neid rakendada. Potentsiaalne tööandja just seda eneseteadlikkust ning entusiasmi töösoovija silmist otsibki.

Aavo Kokk, Eesti Päevalehe peadirektor: Püsivus ja sihikindlus on need, mida tööandjad hindavad. Nii tuleks ka tööd otsida mitte juhuslikult, vaid täpselt määrata oma soov, siis valida firma, kus tahaks töötada, selgitada selle firma vajadused ja siis ennast ka sihipäraselt pakkuda. Kindlasti tuleks vaadata asjale ka nii, et mida firma minu tööleasumisega võidaks ehk mida on mul anda, mida neil veel pole.

Sven Kasemaa, Eesti Standardikeskuse tegevdirektor: Keeleoskusest ning arvutikasutamisoskusest ei piisa, vaja on ka asjalikku töössesuhtumist.

Irene Metsis, Eesti Telefoni personalidirektor: Loeb avatus, positiivsus, oskus näha kõikides ettevõtmistes võimalust arenemiseks. Tahe midagi ära teha.

Kai Villems, Format Investi juhataja: Hea nõu oleks ehk eneseväärikuse hindamine, usk endasse ja reaalne enesehinnang. Pole vaja karta tundmatut, peaaegu kõike saab ju õppida, kui tahad. On jäänud mulje, et eksisteerib kaks äärmust: kas liigselt madal enesehinnang, millega kaasneb oskamatus ennast tööturul müüa, või hoopis liigne pretensioonikus ehk põhjendamatult kõrge enesehinnang, enda poolt midagi vastu pakkumata.

Raul Orav, Idee Disain: Lisaks spetsialisti oskustele aitab edule kindlasti kaasa hea suhtlemis- ja müügioskus. Piltlikult võib öelda, et suurem osa tööd tehakse suuga. Tehke seda õigesti. Keskenduge oma tugevatele külgedele, kasutage ära teiste nõrku külgi.

Kadri Taal, kaitseministeeriumi personalijuht: oluline on säilitada igas olukorras enesekindlus. Peab omama ülevaadet tööturul toimuvast. Hea, kui tööotsijal on olemas soovitajad.

Sabina Trankmann, M-Partneri personaliotsingu arendusjuht: Edule aitab tihti objektiivne eneseanalüüs - tuleb leida üles oma tugevad ja nõrgad küljed, seada endale neist lähtudes reaalsed eesmärgid ning "müüa" oma häid omadusi.

Oma karjääri tehes ei ole soovitatav olla nn õnneotsija ja liiga sageli töökohti vahetada. Alati tundub, et parem on seal, kus meid ei ole, kuid tulevane tööandja ei pruugi vaadata positiivse pilguga CV-d, milles kajastub pidev ühelt töökohalt teisele jooksmine. Mõnikord tasuks mõelda sellele, mida saab muuta praeguses töökohas, mitte sellele, kust jälle uus töökoht leida.

Häli Siimaste, Olympic Casino personalijuht: Esmatähtis on selgus, millisel ametikohal kindlasti tahetakse töötada. Kui selline selgus puudub, peaks küsima abi karjäärinõustajatelt. Teiseks tuleb hinnata reaalset oma oskuste taset ja kogemusi. Endale tuleb teadvustada elutõde: selleks, et saada edukaks, tuleb alustada päris algusest ja iga kogemus on kogemus.

Ain Ollisaar, Polarteknik: Tuleb leida eriala, mille esindajaid on vaja sõltumata ajast, ruumist ja poliitilisest olukorrast. Kui sellised erialad on välja nuputatud, siis valida endale huvipakkuv ja pühenduda sellel alal spetsialistiks saamisele. Kui oled leidnud sobiva töökoha, kus ennast spetsialistiks koolitada, tuleks olla lojaalne tööandjale, aktiivne ja hea suhtleja.

Maia Randver, Saku Metall: Edule aitab tööotsijat suhtumine töösse ja tulemusse. Edule aitab heade ideede lõpuleviimine ehk teostamine. Häid ideid on palju, kuid vähe on nende ideede täideviijaid. Oskus jagada aega ja oma tööülesandeid.

Ene Olle, Eesti Kütte personalijuht: Meie lähtume uue inimese töölevõtmisel ja edaspidisel hindamisel lisaks erialasele kompetentsusele ka soovi pidevalt areneda, aktiivsust ideede pakkumisel, suunatust probleemilahendusele ja meeskonnatöö oskust.

Tea Allikmäe, Viru Keemia Grupi personaliosakonna juhataja: Kui kodukohas ei ole soovidele ja oskustele vastavat tööd, tuleb olla valmis asuma mujale. Noored, kellel puudub töökogemus, võiksid unustada eelarvamused ja julgemini mõelda tööleasumisest Ida- Virumaale. Kui kandideerite konkursil, siis tehke oma valikud ja olge oma valikutes kindlad. Tulevane võimalik tööandja ei saa võtta tõsiselt kandidatuuri, mis on üheaegselt esitatud tootmisdirektori, juristi ja lukksepa ametikohale.

Allikas: www.epl.ee
Artiklite otsing