AvalehtKarjääriabi Artiklite arhiiv Töölt saab lahkuda ka nii, et okas ei jää hinge kriipima
 

Töölt saab lahkuda ka nii, et okas ei jää hinge kriipima

Iga lahkuminek puudutab mõlemat poolt. Isegi kui tööandja asjade käiku ette aimab, pole töösuhte lõpetamise sõnastamine töötajale kerge.
Nii mõnigi uue töökoha leidnud inimene kaotab kontaktid endise tööandjaga halvasti ettevalmistatud ja ebaväärikalt väljendatud lahkumisotsuse tõttu.

Lõpeta vaidlus

Läbirääkimisi lahkumiseks alustage siis, kui poolt- ja vastuargumendid on põhjalikult läbi mõeldud. Enne lahkumisest teatamist olgu selge, kas ja millistel tingimustel oleksite valmis tööd jätkama. Lahkumise põhjendamine üldise jutuga uutest väljakutsetest pole veenev. Enamasti on tööandja huvitatud ausast ja avameelsest jutuajamisest. Rääkida tuleb senise töö ja töökoha puudustest ning uue töökoha eelistest.

Teise poole halbades kavatsustes süüdistamine või tema hoolimatusele vihjamine sünnitab õigustamist. Nii võib oluline teave võimalikust partnerlusest tulevikus jääda tagaplaanile ning vestlus mõlemale jätta mõru tunde. Enamasti arvab lahkuja, et probleem on olnud vaid teistes – juhis, töökaaslastes, töökorralduses ja -tingimustes. Teine pool kipub arvama, et ka lahkujaga on olnud probleeme. Inetud reaktsioonid peegeldavad pettumust. Nende sisuks on tunnete väljaelamine, mitte “kogu tõe” teavitamine tegelikust suhtumisest. Tasub meenutada, et ka üksteisest hoolivatel inimestel tekivad keerulises olukorras teineteise suhtes halvad tunded.

Juhul kui jutt muutub ebameeldivaks, on targem vaidlus lõpetada. Pigem tasub uurida, kuidas on pooled üksteist ja koostööd tajunud, sealt õpetlik iva välja sõeluda ning ümber sõnastada. Kaasosaluse mõistmine ja selgeks rääkimine soodustab õppimist ja muutumist.

Et oleks kergem

Töösuhte väärikas lõpetamine eeldab eeltööd ja delikaatsust. Lahkumist kavandades kujutlege, millisena tahaksite näha juhuslikku kohtumist oma endise juhi või töökaaslasega kolme kuu või kolme aasta pärast. Mõelge läbi mitu teate sõnastuse varianti. Arutage ja harjutage nende väljaütlemist mõne sõbraga, et kontrollida, milliseid tundeid ja vastureaktsioone üks või teine variant tekitab. Mõelge ka läbi, kuidas ootamatute küsimustega toime tulla.

Oma otsusest rääkige kõigepealt otsese juhiga. Minek personaliosakonda või pöördumine juhtkonna poole mõjub halvasti teie suhetele senise juhiga.

Enne jutuajamine, siis lahkumisavaldus
- Kasuta kehtestavat stiili
- Põhjendused olgu selged

› Alustage olulisest ja sõnastage otsus. Lahkumisavalduse võite välja võtta läbirääkimiste lõpus.
› Sobiv on see kirjutada kohapeal, jutuajamise lõppedes.
› Põhjendage lahkumist selgelt, kuid lühidalt. Toetuge faktidele. Hoiduge etteheidetest, jääge tasakaalukaks ja sõnastage põhjendused heatahtlikult ka siis, kui lahkute kibestumisega.
› Lõpetuseks tänage tööandjat ja nimetage paar-kolm oskust või kogemust, mis on senisest töökohast kaasa võtta.
› Rääkige sellest, mis tegi töö firmas meeldivaks ning mida sellest eluperioodist õppisite.


Allikas: Eesti Päevaleht
Artiklite otsing