AvalehtKarjäärikeskus Artiklite arhiiv Töö saamine
 

Töö saamine


Kui ühinemisläbirääkimistel kokkulepitud piirangud välja arvata, on sul põhimõtteliselt õigus saada tööd samadel tingimustel kui selle riigi kodanikud, kus sa tööd otsid. Sa ei pea täitma mingeid tingimusi lisaks nendele, mis kehtivad antud riigi kodanike suhtes. Vajaduse korral kehtib ka sinu suhtes töö saamisel sama sooduskohtlemine. See tähendab, et sa saad esitada taotluse mis tahes EL riigis reklaamitud vabale töökohale, sealhulgas avaliku sektori töökohtadele. Teatavad avaliku teenistuse kohad võivad olla ette nähtud üksnes konkreetse riigi kodanikele, kui kõnealune töökoht on seotud avaliku korra tagamise või riigi huvide kaitsega (nt relvajõud, politsei,
kohtusüsteem, diplomaatiline teenistus jne).

See tähendab, et lisaks erasektori vabadele töökohtadele on suurem osa avaliku sektori töökohtadest, mis on seotud tervishoiu ja hariduse valdkonnaga, kommertsteenuste pakkumise (ühistransport, lennu- ja laevandusettevõtted, elekter või gaas, postiteenus, telekommunikatsioon, tele- ja raadioringhääling) ning tsiviileesmärgil tehtavate teadusuuringutega, avatud kõigile EL kodanikele ja nende töökohtade suhtes ei kehti kodakondsusest tulenevaid piiranguid.

Märkus: Euroopa Liidu ning Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriikide vahelistel ühinemisläbirääkimistel lepiti kokku, et 15 “vanal” liikmesriigil on õigus piirata töö saamist uute liikmesriikide (sealhulgas Eesti) kodanike puhul kuni 7 aasta jooksul pärast ühinemist. See üleminekuperiood on praktilise tähtsuse ja töötajate liikumisega kaasneva poliitilise tundlikkuse tulemus. Üleminekuperiood koosneb kahest aastast, mille jooksul saavad kõik vanad liikmesriigid kohaldada uute liikmesriikide kodanike suhtes nende tööturule juurdepääsuga seoses siseriiklikke meetmeid. Enne nimetatud perioodi lõppu toimuvad läbivaatamised, mille tulemusel võib iga liimesriik otsustada acquis’ kohaldamise. Üleminekuperiood võib viie aasta pärast lõppeda, kuid seda võib ka veel kahe aasta võrra pikendada nendes liikmesriikides, kus on tõsised häired tööturul või selliste häirete tekkimise oht.

Mõned liikmesriigid on juba teatanud, et nad ei kavatse seda õigust kasutada. Seepärast
kohaldatakse käesolevas peatükis kirjeldatut Eesti kodanike suhtes:
• ühinemise hetkel mõnedes liikmesriikides,
• 2 või 5 aasta pärast teistes liikmesriikides, ja
• hiljemalt 7 aasta pärast ülejäänud liikmesriikides.

Allikas: www.euroopaliit.ee

Artiklite otsing