AvalehtKarjääriabi Artiklite arhiiv Töö otsimine
 

Töö otsimine

EL töötu kodanikuna on sul õigus elada teises EL riigis “mõistliku ajavahemiku” jooksul, et otsida tööd. Kuna ühenduse sätetes puudub “mõistliku ajavahemiku” määratlus, kasutab suurem osa liikmesriike kuuekuulist ajavahemikku, kuigi mõnedes liikmesriikides on see ajavahemik kolm kuud. Soovitav oleks kontrollida täpset olukorda selle liikmesriigi ametiasutustest, kus sa tööd otsid. Olenemata sellest, kui kaua sa tööd otsid, ei saa sind siiski paluda riigist lahkuda, kui sa suudad tõendada, et sa otsid tegelikult ikka veel tööd ja et sul reaalne võimalus see ka leida (nt seisavad sul ees intervjuud või testid).

Sa saad registreeruda tööhõiveasutustes ja -keskustes, ilma et sa oleksid selle riigi kodanik, kus sa soovid tööd leida, ja sulle antakse töö otsimisel samasugust abi nagu antud riigi kodanikele.

Kui sa saad töötushüvitist ühes liikmesriigis, võib see jätkuda samas riigis kuni kolme kuu jooksul pärast teise liikmesriiki asumist tingimusel, et sa oled kättesaadav tööturuasutusele riigis, kus sa oled saanud töötushüvitist vähemalt nelja nädala jooksul. Sinu töötushüvitist maksev asutus annab sulle vormi E303. Tööotsijana pead sa selle vormi viima selle riigi tööturuasutusse, kus sa tööd otsid. Kui sa tööd ei leia, pead kolme kuu jooksul esimesse riiki tagasi pöörduma, vastasel korral kaotad sa õiguse saada töötushüvitist.

Iga inimene, kes otsib tööd või kes on võtnud vastu tööpakkumise teises liikmesriigis, saab kasutada Euroopa Komisjoni ja riiklike tööhõiveosakondade loodud EURES-i võrgustikku. Nimetatud võrgustik hõlmab 450 “Euronõustajat” kogu Euroopa Liidus, kes on saanud vastava ettevalmistuse, et teavitada ja nõustada ühest riigist teise elama asunud tööotsijaid ja leida neile töökohad. Euronõustajatega saab ühendust võtta kohalike tööhõivekeskuste kaudu. Sul on õigus lahkuda oma elukohariigist, et töötada mis tahes EL riigis, ilma et sa peaksid täitma mingeid eriformaalsusi. Sul peab olema kehtiv isikutunnistus või pass. Nimetatud õigust võib piirata üksnes avaliku korra, julgeoleku või tervishoiuga seotud tõsistel põhjustel.

Allikas: www.euroopaliit.ee

Artiklite otsing