AvalehtKarjäärikeskus Artiklite arhiiv Tervisele mõjub hästi rõõmu ja rahuldust pakkuv töö
 

Tervisele mõjub hästi rõõmu ja rahuldust pakkuv töö

Tervisele mõjub hästi rõõmu ja rahuldust pakkuv töö

Töötavad inimesed vajavad hoolt ja tähelepanu – nad on nii tööl kui kodus kohustustega üle koormatud ja nii on ka haigused kerged tulema. Töö peaks pakkuma rõõmu ja rahuldust, siis mõjub see hästi ka tervisele.

Kuidas teha tööd hästi ja kaua ning jääda ise terveks? Siin on palju ära teha asutuste juhtidel, kes püüavad muuta töökeskkonna võimalikult tervisesõbralikuks. Tööandja, kes kannab hoolt heade tingimuste eest, saab tasuks rõõmsameelse ja naeratava töötaja, kellega ta võib alati rahul olla. Paraku on küllalt palju ameteid, mis tööandja heast tahtest hoolimata kahjustavad tervist ja rasketel juhtudel võivad viia kutsehaigestumiseni.

Oma tervisele mõeldakse üha rohkem

Asutustes selgitatakse riskianalüüsi alusel välja tööga seotud riskid. Kui töö esitab tervisele erinõudeid või võib põhjustada tervisehäireid, saadetakse töötajad arsti juurde kontrollile. Paljudel kohtadel töötamiseks on vaja töötervishoiuarsti otsust.
Kui töötajad tervisekontrolli lähevad, hakkavad nad ka ise rohkem oma tervisele mõtlema. Eriti on just nooremad inimesed teadlikumaks muutunud. Arutletakse selle üle, kuidas mõjub tervisele töö, mida tehakse, ja missugune on töökeskkond. Võib-olla on ruumid liiga hämarad, müra liiga suur, tool liiga madal jne. Ehk peaks töös pause tegema.

Inimeste meeleolu ja töötahet mõjutab isegi näiteks seinte värvitoon. Ega muidu pöörataks tänapäeval nii suurt tähelepanu kontorite disainile. Väikeste asjade peale mõtlemine toob teinekord suurt kasu. Tööriske suurendab praegusel ajal see, et inimesed käivad tööle kodust väga kaugele. Sõit väsitab, tekib töövõime langus ja stress.

Tervisekontroll on vajalik kutsehaiguste ennetamisel

Töökeskkonda ei saa siiski väga palju muuta, küll aga saab tööd ümber korraldada, kui inimese tervis seda vajab. See eeldab vastastikust mõistmist asutuse juhtide ja töötajate vahel. Töötulemustele ja tervisele mõjuvad halvasti pingelised suhted töökollektiivis. Rohkem oleks vaja osavõtlikkust teiste inimeste suhtes.

Töötajad ei taha sageli, et neil fikseeritakse kutsehaigus. Kardetakse kohta kaotada ega taheta tööandjaga tülli minna. Kutsehaiguse tõttu töövõime kaotuse kompensatsioon lahendatakse praegusel ajal sageli kohtuvaidluse teel.

Töötaja kutsehaigestumise korral katab tavaliselt kõik kulud tööandja. Väljapääs oleks kindlustussüsteemi sisseviimises.
Praegune töötervishoiu ja tööohutuse seadus kohustab tööandjat töötajaid kord kolme aasta jooksul arsti juurde saatma.
"Tööinspektsioon kontrollib töötervishoidu reguleerivate õigusaktide nõuete täitmist ettevõttes," ütles Valgamaa tööinspektsiooni jurist Jaan Noorsalu. "Seaduse rikkumise korral on tööinspektoril õigus teha ettekirjutus, mis on tööandjale täitmiseks kohustuslik."

Tervisekontrolliga on Eestis hõlmatud sadu tuhandeid inimesi.
Allikas: Tarbija24.ee

 

Hinda artiklit:
Vastuseid kokku: 0  |  Keskmine hinne: 0
Hinda:
Artiklite otsing