AvalehtKarjääriabi Artiklite arhiiv Seadus tõotab naistele võrdset meestega palka
 

Seadus tõotab naistele võrdset meestega palka

Postimees

Praegu meestest keskmiselt ligi veerandi võrra vähem teenivad naised saavad palgaseaduse muudatuste jõustudes õiguse nõuda sama töö eest meestega võrdset tasu, kuid isegi eelnõu koostajad ei kujuta ette, kuidas võrdsusnõue tegelikkuses toimima peaks.

Sotsiaalministeerium on eurodirektiive arvestades kirjutanud palgaseaduse muutmise eelnõusse sisse võrdse tasustamise põhimõtted ja töötaja õiguse nõuda tööandjalt selgitusi palga arvutamise aluste kohta, kui töötajal on alust kahtlustada ebavõrdset tasustamist sama või võrdväärse töö eest.

Eelnõu jätab välja palgatingimuste avaldamise keelu ja annab töötajale võimaluse aru pärida, kui ta kahtlustab ebavõrdset tasustamist.

Kui inimesele on sama töö eest vähem makstud, siis on tal õigus nõuda võrdset tasustamist ning tekitatud varalise ja moraalse kahju hüvitamist.

«Niiviisi peaks see seadus tõesti välja nägema, aga ma ei kujuta eriti ette, kuidas asi tegelikkuses rakendub,» ütles eelnõu koostanud sotsiaalministeeriumi töösuhete osakonna jurist Ave Liitmäe.

Tema sõnul peaks töötajal olema õigus uurida, kui palju tema kolleeg sama töö eest palka saab. Kui küsimus on põhjendatud, peab tööandja teda ka teavitama.

Naised teenivad vähem

Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse büroo juhataja Ülle-Marike Papp tunnistas, et praegu makstakse naistele sama töö eest vähem kui meestele. «Kohati ulatuvad keskmise palga erinevused isegi 40 protsendini,» lisas ta.

Statistikaameti andmetel teenisid mehed möödunud aastal tunnis keskmiselt kaheksa krooni rohkem kui naised: vastavalt 30,5 ja 22,4 krooni.

Palgaerinevused on suuremad madalama kvalifikatsiooniga elukutsete puhul, kõrgema kvalifikatsiooniga ja juhtivatel ametikohtadel ei ole need nii märgatavad, ütles konsultatsioonifirma Mercuri Urval juhtimiskonsultant Indrek Pajumaa.

«Naised küsivad lihtsalt vähem palka, see on ajalooliselt soorollidega niiviisi kujunenud,» lausus Pajumaa. «Mujal maailmas saadi sellest üle 1920. aastatel, meil aga alles ollakse üle minemas.»

Fontes Konsultatsioonide juhtimiskonsultant Mart Kirsipuu väitis, et naiste palgaline diskrimineerimine ei ole Eestis probleemiks.

Seni pole keegi kaevanud

«Pigem oleme täheldanud suundumust, et teatud tasemel on naiste palgad kõrgemad kui meestel - need on lihtsama väljaõppega tööd, kus naisi peetakse usaldusväärsemaks kui mehi,» lisas ta.

Palgasaladuse avaldamist pidas Kirsipuu ohtlikuks tendentsiks. «Palga võib avalikustada siis, kui see aitab ettevõttel paremaid tulemusi saavutada ehk paneb väiksema palgaga töötajad rohkem pingutama, vastupidisel juhul ei ole see õigustatud,» mainis ta.

Tööinspektsioonile laekub aastas tuhandeid kaebusi, kus inimesed nõuavad saamata jäänud palka, kuid seni pole ükski naine kaevanud ebavõrdse kohtlemise üle ega nõudnud meeskolleegiga võrdset tasustamist.

«Meie inimesed on õnnelikud, kui nad üldse mingi palga kätte saavad, naiste kaebused meestega võrdse palga saamiseks jäävad veel kaugesse tulevikku,» ütles tööinspektsiooni peadirektor Priit Siitan.

Möödunud aastal sai tööinspektsioon kokku 4178 kaebust, millest 3840 esitajad nõudsid tööandjalt väljamaksmata palka.

Artiklite otsing