AvalehtKarjäärikeskus Artiklite arhiiv Rakenduskõrgharidus annab väärt töökoha
 

Rakenduskõrgharidus annab väärt töökoha

Annela Laaneots

"Mulle oli töö otsimine kerge," sõnas Katriin Gorgazjan, praegune Tartu Vangla hankejuht, kes alles napilt kuu aega tagasi sai rakenduskõrghariduse Sisekaitseakadeemia halduskorralduse erialal. Ta valis oma praeguse töökoha mitme pakkumise seast.

Möödunud aastal Sisekaitseakadeemia lõpetanutest suurem osa teeb erialast tööd. Kõik päästekorralduse eriala tudengid töötavad oma erialal, samuti enamik korrektsiooni ehk vanglateenistuse eriala lõpetanutest.

Ka Eesti Mereakadeemia möödunud aasta lõpetanutest töötab enamik õpitud erialal. "Käesoleva aasta lõpetanutest on vara kokkuvõtteid teha, kuna laevamehaanikud, meretranspordi juhid, hüdrograafiainsenerid ja insener-hüdrometeoroloogid lõpetasid alles juulis. Ent insener-laevajuhi eriala lõpetanud, kel kool sai läbi talvel, on küll kõik eri-alasel tööl," ütles Eesti Mereakadeemia avalike suhete juht Mall Paas.

Töö leidmisega pole raskusi ka Tallinna Tehnikakõrgkooli lõpetanutel. "Seda, et keegi poleks omale töökohta leidnud, pole kuulda olnud," ütles Tallinna Tehnikakõrgkooli avalike suhete talituse juht Kersti Piirsoo.

Asutused teevad pakkumisi. Katriin Gorgazjan leidis hankejuhi töö nii, et Tartu Vangla saatis oma tööpakkumise Sisekaitseakadeemiasse, kus see omakorda elektronposti listi edasi saadeti. "Tartu Vangla personalipoliitika eelistab teadlikult Sisekaitseakadeemia lõpetajaid, kuna nad vajavad riigiametnikke, kelleks akadeemias ka õpitakse, ning kogemused saadakse juba koolis praktika käigus," ütles Katriin.

Osa käesoleval aastal akadeemia lõpetanutest on ennast paari kuu jooksul juba ka tõestada jõudnud. Maarika Mändla, kes kooliajal oli Tallinnas Kristiine linnaosas praktikal, läks pärast Sisekaitseakadeemia politseikolledzhi lõpetamist tööle samasse linnaossa konstaabliks ning valiti käesoleva aasta teises kvartalis üheks parimaks konstaabliks linnaosas.

Edasiõppimiseplaanid jõus. Katriin Gorgazjan on oma aastatetaguse kooli valikuga rahul. Lisaks heale haridusele on rakenduskõrgkooli lõpetanutel ka head edasiõppimisvõimalused. Näiteks Sisekaitseakadeemia pakub koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga juhtimise-alast magistriõpet, sel aastal võeti vastu teine grupp magistrante. Umbes 12 protsenti Tallinna Tehnikakõrgkooli lõpetanutest kavatseb edasi õppida.

Riigitöö hinnas. Käesoleval aastal Sisekaitseakadeemias paralleelselt sisseastumisdokumentide vastuvõtuga korraldatud küsitluse tulemused näitasid, et üheks suure sisseastumiskonkursi põhjuseks on riigitöö populaarsuse tõus. Ligi veerand vastanutest tahab teenida Eesti riiki, üle veerandi peavad oluliseks, et töökoht on garanteeritud, ning 40 protsenti vastanuist tahab pärast kooli lõpetamist teha erialast tööd.

Akadeemiasse kandideerijad peavad oluliseks ka akadeemia häid õppetingimusi. Tudengitele makstav igakuine stipendium katab nii majutus- kui toitlustuskulud, samuti on tagatud koht ühiselamus ning igas ühiselamutoas interneti püsiühendus.
Artiklite otsing