AvalehtKarjäärikeskus Artiklite arhiiv Olete järgmiseks väljakutseks valmis?
 

Olete järgmiseks väljakutseks valmis?

Kui tunnete, et on aeg uueks tööalaseks väljakutseks, pidage endaga nõu, kas olete selleks sammuks piisavalt kompetentne ja enesekindel. Järgnevalt mõned nõuanded:

Pange kirja kõik oma oskused, omadused, vilumused ja teadmised, mis aitavad Teil areneda. Võrrelge neid vastavate oskustega mõnes karjääriarendust käsitlevas väljaandes. Tuletage meelde ja pange kirja ka kogu kirjalik ja suuline tunnustus, mida olete saanud sõpradelt, klientidelt ja tööandjatelt.

Tutvuge uuele ametikohale esitatavate nõuete ja ülesannetega ning võrrelge neid oma oskustega. Mõelge, kuidas kompenseerida puudujääke koolituse või enesetäiendamise kaudu.

Hankige tagasisidet sõpradelt ja tuttavatelt. Kui hetkel ei saa tööandja Teile veel soovitud tööd anda, siis andke vähemalt oma soovist märku, et Teie nimi talle kohe meelde tuleks, kui ametikoht peaks vabanema.

Järgmine samm edutamise saavutamiseks on leida endale eeskujud, kes on Teie unistuste tee ülesmäge juba läbinud. Jälgige ja küsitlege neid. Pange tähele, kuidas nad...

...tähelepanu saavutavad
...koostööd teevad
...sekkuvad otsuste langetamisse
...edastavad ideid ja ettepanekuid
...kasutavad oma oskusi
...väldivad stressi
...peegeldavad ettevõtte eesmärke
...riietuvad, räägivad ja käituvad
...rakendavad tööeetikat
...säilitavad positiivse hoiaku
...suhtlevad ja kuulavad.

Ärge rutake neid kohe kopeerima, ent jätke meelde, kuidas edukad tegutsevad.

Refereeritud Internetist
Artiklite otsing