AvalehtKarjääriabi Artiklite arhiiv Mujal Euroopas tööd otsides tasub teada
 

Mujal Euroopas tööd otsides tasub teada

Töötuskindlustushüvitis: Mida pead teadma, kui lähed välisriiki tööd otsima.

Kui oled töötu ja saad töötuskindlustushüvitist, on sul õigus Eesti töötuskindlustushüvitisele ka siis, kui otsid tööd teises Euroopa riigis.
 
► Euroopa Liidu (EL) sotsiaalkindlustuse reeglite järgi säilib Sul kuni kolme kuu jooksul õigus Eesti töötuskindlustushüvitisele, kui:
▪ otsid tööd EL liikmesriigis* või Norras, Islandil või Liechtensteinis
▪ oled Eesti või teise EL liikmesriigi, Norra, Islandi või Liechtensteini kodanik.
 
► Mõeldes töö otsimisele mujal Euroopas, arvesta, et paljud Euroopa Liidu liikmesriigid piiravad lähimatel aastatel uute liikmesriikide kodanike juurde-pääsu oma tööturule. Eesti kodanikel on alates 1. maist 2004 vaba juurdepääs Iirimaa ja Suurbritannia ning kõigi uute liikmesriikide tööturgudele. Ülejäänud liikmesriigid on kehtestanud erinevaid piiranguid. Muuhulgas tähendab see, et  riik, kus soovid tööd otsida, võib keelduda Sind tööotsijana registreerimast, kui Sul ei ole selles riigis elamis- või tööluba. Sel juhul ei säili Sul ka õigust Eesti töötuskindlustushüvitisele. Täpseimat teavet oma õiguste kohta saad iga riigi saatkonnast. Teadaolevatest piirangutest tööjõu vabale liikumisele leiad ülevaate www.tootukassa.ee.
   
► Kui Sa oled Eesti alaline elanik, kuid ei ole EL liikmesriigi, Norra, Islandi või Liechtensteini kodanik, vaid mõne teise riigi kodanik või kodakondsuseta isik või pagulane, vajad Sa nimetatud riikides töö otsimiseks kõigepealt elamisluba. Euroopa Liidu elanikud, kes ei ole ühegi liikmesriigi kodanikud, vajavad Euroopa Liidu piires elu- või töökoha vahetuseks elamis- või tööluba.    
 
Sulle jätkatakse Eesti töötuskindlustushüvitise maksmist üksnes juhul, kui lähed teise riiki sooviga tööd leida ja oled valmis seal tööle asuma.   
 
Enne, kui lähed teise riiki tööd otsima:
▪  peab Sulle olema Eestis määratud töötuskindlustushüvitis
▪ pead olema neli nädalat Eestis tööhõiveametis töötuna registreeritud ja tööd otsinud. Sul võidakse lubada lahkuda varem, kui selleks on mõjuvad põhjused (Sul on teises riigis teada kindel töökoht; järgned abikaasale, kes juba töötab selles riigis; Sa ei leiaks oma eriala tõttu Eestis nelja nädala jooksul tööd vms).
 
Tööotsimise riigis pead:
▪ registreerima end selle riigi tööhõiveametis tööotsijana hiljemalt seitsme päeva jooksul arvates Eestist lahkumise päevast. Kui Sa registreerid hiljem, makstakse Sulle hiljaks jäädud päevade võrra vähem hüvitist. Kui Sa ei registreeri end tööotsijana, kaotad õiguse Eesti töötuskindlustushüvitisele. 
▪  järgima hüvitise saamiseks selles riigis tööotsijale kehtestatud kontrolli-reegleid (külastama nõutud ajal tööhõiveametit, tõendama tööotsinguid, võtma vastu sobiva tööpakkumise jms). Kui rikud reegleid, lõpetatakse Sulle töötuskindlustushüvitise maksmine. Eesti töötukassa on üldiselt kohustatud  teise riigi otsust hüvitise maksmise lõpetamise kohta tunnustama.
 
Tööotsimise riigis:
▪ säilib Sul õigus Eesti töötuskindlustushüvitisele kuni kolme kuu vältel pärast Eestist lahkumist, kuid mitte kauem, kui Sul oleks olnud õigus hüvitisele Eestis tööd otsides (näiteks, kui Sulle oli enne Eestist lahkumist määratud hüvitis 180 päevaks ning Sa olid juba saanud hüvitist 150 päeva eest, siis on teises riigis tööd otsides õigus hüvitist saada veel kõige rohkem 30 päeva)
▪  saad töötuskindlustushüvitist Eestis määratud suuruses ning hüvitis makstakse välja tööotsimise  riigis käibel olevas rahas
▪ maksab Sulle Eesti töötukassa asemel töötuskindlustushüvitist sealne töö-hõiveamet või töötuskindlustusasutus oma reeglite järgi (näiteks võidakse hüvitist välja maksta kord nädalas, aga ka kord kolme kuu jooksul).
 
Eestisse tagasi pöördudes:
▪ jätkatakse Sulle töötuskindlustushüvitise maksmist, kui Sa ei ole tööd leidnud ning Sulle ei ole hüvitist kogu määratud perioodi eest välja makstud. Selleks pöördu Eesti tööhõiveametisse enne kolme kuu möödumist Eestist lahkumisest. Kui hilined kasvõi ühe päeva, võid kaotada õiguse hüvitisele.
 
HEA TEADA
Tööotsimise riigi tööhõiveameti töötaja võib osata ainult oma riigi ametlikke keeli. Kui Sa ei oska selle riigi keelt, võid asjaajamisel vajada tõlgi abi.
► Tööotsimise riigi tööhõiveamet võib keelduda Sind tööotsijana registreerimast, kui Sa ei oska piisavalt kohalikku keelt, kuna see võib takistada seal töö leidmist.
► Enamikus EL liikmesriikides on elu oluliselt kallim kui Eestis ning Sul võib olla raske oma Eestis määratud hüvitisega majanduslikult toime tulla.
► Eesti töötuskindlustushüvitise maksmine on teise riigi tööhõiveameti või töötuskindlustusasutuse kohustus. Võib juhtuda, et saad raha kätte mitme-kuulise hilinemisega. Kui Sinu ainsaks sissetulekuks on töötuskindlustus-hüvitis, võid sattuda teises riigis majanduslikesse raskustesse. 
Artiklite otsing