AvalehtKarjääriabi Artiklite arhiiv Kvalifitseeritud tööjõu nappus
 

Kvalifitseeritud tööjõu nappus

Kui vanasti huvitas tööandjat küsimus: "Kas Te oskate lugeda?", siis nüüd huvitab tööandjat: "Kas valdate C++ programmeerimist?".

Tööpuuduse kõrval on samas ka suur tööjõupuudus, kuna tööandjad ei leia omale kvalifitseeritud tööjõudu. Selle tulemusena ei saavuta nad piisavat tootlikkuse taset, et teenida suuremat kasumit. Paljud töötajad, kellele ei võimaldata täiendkoolitust, ei realiseeri kunagi oma täit potentsiaali. Kõik algab sadadest töölesoovijatest, kes ei vasta lihtsalt esitatud nõudmistele.

Raske öelda, kas piisava harituse puudumises tuleks süüdistada tööotsijaid, nende vanemaid või haridussüsteemi. Tõenäoliselt siiski viimast, kuna pakutava hariduse ebaühtlane tase ei anna alati tööks vajalikke tegelikke teadmisi ja oskusi.

Kuna infoühiskond esitab töötajatele üha kõrgemaid nõudmisi, muutub lõhe tegelike ja vajalike oskuste vahel veelgi suuremaks. Liinitöölised peavad õppima juhtima automaatseadmeid, assistendid peavad suutma koostada ülemuse varesejalgadest märkmete põhjal ladusaid PowerPointi presentatsioone ning teenindajad valdama efektiivse kommunikatsiooni tehnikaid.

Millised on siis oskused, mis on nõutud, ent mida valdavad vähesed tööotsijad?

Infotehnoloogia valdkonnas on enim nõutavaks oskus anda tehnilist tuge, võrgu administreerimine ja ettevõtte süsteemiintegratsioon. Puudu on asjatundjatest ka teaduse, matemaatika ning võõrkeelte valdkonnas. Nõutavad on ka teatud põhioskused nagu asjaajamis- ning suhtlemisoskused, meeskonnatöö ning ärieetika tundmine.

Ametialane täiendkoolitus muutub üha vajalikumaks, kuigi paljud tööandjad arvavad veel tänagi, et vastava koolituse hankimine on töötaja isiklik huvi ja probleem. Valitsuse ülesandeks aga on viia pakutav haridus vastavusse tööturu nõudmistega.

Refereeritud Internetist

Artiklite otsing