AvalehtKarjääriabi Artiklite arhiiv Kuulamisoskus tuleb tööelus kasuks
 

Kuulamisoskus tuleb tööelus kasuks

Suhtlemise juures ei tohiks alahinnata kuulamise tähtsust. Ükski muusikapala ei saa edukaks, enne kui kuulaja ütleb, et see on hea - kuulajaskond määrab edu. Ent me ei saa olla head kuulajad enne, kui oleme treeninud oma kuulamisoskust.

Nagu muusikas, on kuulamisoskus tähtis ka tööelus. Enamik tööandjaid peab kuulamisoskust väga oluliseks oskuseks. Uurimused näitavad, et tööandjad liigitava selle viie tähtsama oskuse hulka, mida nad oma töötajatelt ootavad. Kuulamisoskus on eriti oluline alal, kus vastastikune mittemõistmine võib minna kalliks maksma või kus kliendi või töötaja ärakuulamine võib tõsta kõigi poolte rahulolu.

Head ja halvad kuulajad

Millised on siis hea ja halva kuulaja omadused?
Hea kuulaja:
1. Kasutab piisavalt silmkontakti
2. On tähelepanelik rääkija verbaalse ja mitteverbaalse käitumise suhtes
3. On kannatlik ega katkesta rääkijat (ootab alati, kuni rääkija lõpetab)
4. Reageerib rääkijale, kasutades nii verbaalseid kui ka mitteverbaalseid väljendeid
5. Küsib küsimusi sõbraliku tooniga
6. Toetab rääkijat lisaküsimuste ja kokkuvõtetega
7. Pakub konstruktiivset (verbaalset või mitteverbaalset) tagasisidet
8. On empaatiline (püüab kõnelejat mõista)
9. Näitab üles huvi kõneleja kui isiksuse vastu
10. Näitab üles hoolivat suhtumist ning kuulab meelsasti
11. Ei kritiseeri ega mõista kohut
12. On avatud suhtumisega
Halb kuulaja:
1. Katkestab kõnelejat (on kärsitu)
2. Ei hoia silmsidet (vahib ringi)
3. On eemalolev ega pööra rääkijale tähelepanu
4. Ei ole rääkijast huvitatud (ei hooli; mõtleb muule)
5. Ei anna kõnelejale tagasisidet (ei verbaalset ega mitteverbaalset) või annab seda ebapiisavalt
6. Muudab teemat
7. Annab hinnanguid ja arvustab
8. On kitsarinnaline
9. Räägib ise liiga palju
10. On enesekeskne
11. Annab ebavajalikku nõu
12. On ametis muude asjadega, pole aega kuulata

Olge aktiivne

Kui soovite karjääriredelil ülespoole ronida, peaksite lihvima ka oma kuulamisoskusi. Töötajad kulutavad kuulamisele u 30% oma ajast, juhid aga 60-75% või isegi rohkem. Kas efektiivne kuulamine soodustab edutamist või õpivad edukad paremini kuulama, kuna nad on sunnitud seda tegema? Nii ja naa. Põhiline on see, et edukas olemiseks peate olema hea kuulaja. Aga parem kuulamine on aktiivne kuulamine.

Aktiivseks kuulamiseks peate alustama teadlikkusest. Millal inimesed suhtlemisel vihastavad? Kuidas tekivad suhtlemisprobleemid? Milline on kuulamise osa probleemsel suhtlemisel? Teised näevad Teie vigu palju selgemalt kui Te ise. Õppige efektiivset kuulamist: lugege raamatuid, läbige vastavad kursused või leidke mujalt infot.

Kuulamise mõju

Et olla edukas kuulaja, peate uskuma, et kuulamises on kogu suhtluse jõud. Kuna ühiskond paneb liialt rõhku rääkimisele kui viisile leida sõpru ja mõjutada inimesi, on headel kuulajatel vestluskaaslasele märkamatu ent tugev mõju. Rääkijad on ilma kuulajateta väheefektiivsed. Rääkijad jagavad oma mõtteid ja püüavad teisi veenda, ent kuulajad annavad kuuldule mõtte - nemad teevad lõppotsuse, kuidas kuuldu põhjal tegutseda.

Refereeritud Internetist
Artiklite otsing