AvalehtKarjäärikeskus Artiklite arhiiv Kuidas saavutada keskmisest suurem palgatõus
 

Kuidas saavutada keskmisest suurem palgatõus

Olles kord jõudnud veendumusele, et väärid (mitte tahad või vajad) keskmisest suuremat palgatõusu, on selle saavutamine eelkõige hea kommunikatsiooni küsimus. Mõte: "Jaan väärib tõesti korralikku palgakõrgendust" peab jõudma Sinu peast selle pähe, kes Su palgatšeki allkirjastab. Kahjuks on see isik aga suure tõenäosusega pigem selle mõtte vastu - on ju tema leivaks kulude kontroll, mitte keskmisest suuremate palgakõrgenduste heakskiitmine ning soovitamine.
Nimetatud vastuolu leevendamine nõuab pühendumist ja kannatlikkust ning on mitmeastmeline protsess. Ideed peab istutama juhataja pähe osade kaupa ning pikema aja jooksul. Särava ja dramaatilise enesemüügi-rünnaku võid heaga unustada. Enamus märkimisväärsetest palgakõrgendustest on pikaajalise organiseeritud kampaania tulemus, mitte verbaalne mustkunst arenguvestlusel.
Kavandades oma kampaaniat, pea silmas järgmist:

Õnnestumise tõenäosus on suurem, kui sead eesmärgi olemasoleva hindamis-/kompensatsioonisüsteemi piiridesse, mitte ei ürita saavutada enda suhtes erandi tegemist. Kui Su meetodid on Su ülemuse jaoks liiga pealetükkivad, ei pruugi Sa ihaldatut iial saavutada. Vastupidi - võid hoopis kaotada pinna jalge alt.

Ja start!

Jättes nüüd kõhklused kõrvale, ei ole tõesti praegusest hetkest paremat aega viisaka palgakõrgenduse saamise ettevalmistamiseks. Loomulikult on ohte, mida vältida, kuid mida varem Sa nende suunas teele asud, seda rutem oled neist möödas ning teel oma peaeesmärgi poole.
Uurimused kinnitavad, et kõrgematesse juhtimistasanditesse mittekuuluvaile on võtmeküsimusteks karjäärivõimalused, töötasu ja austus - teemad, mida on enamikul inimestest raske tööandjaga arutada. Seetõttu ongi tööandjad tihti õndsas teadmatuses töötaja rahulolematusest - kuni lahkumisavalduse esitamiseni.
Loomulikult jääb alati võimalus, et ülemuse vallandamine ongi parim lahendus kõikidele probleemidele. Enamikel juhtudel aga annab annus enesekindlust ja julgust töö- ja rahaküsimuste arutamisel palju parema tulemuse - rahuldava lahenduse probleemile või lausa palgatõusu, lisaks firmale pühendunud töötaja, ning säästab tööandja uue töötaja leidmise ja väljaõpetamise vaevast. Tegelikult on raha küsimine sellest aspektist lähenedes kasulik nii Sulle kui Su tööandjale.
Aga olgem ausad - diskussioonid rahast asuvad kõikidel enesekehtestusskaaladel kindlalt ebamugavustsoonis. Ja siiski peavad kõik ärimaailmas midagi saavutada-püüdjad õppima seda tegema elegantselt, rahulikult ning heatahtlikult. Ning nagu muude asjadega elus, muutuvad ka kõnelused rahast seda valutumaks, mida rohkem ollakse harjunud seda tegema.

Rahast rääkides on on mõistlik käituda järgmiselt:
› Püüa võimalikult palju teada saada firmas rakendatavast kompensatsioonipoliitikast:
- Milline on firma palgapoliitika?
- Mis on palgakõrgenduse võimalik maksimum?
- Mis on hindamiskriteeriumiteks?
- Millised on edutamisvõimalused?
- Mida on Sul võimalik teha nendele tingimustele vastamiseks?
- Millal tavaliselt palgakõrgendust antakse?
- Milline on teiste töötajate sissetulek (osas firmadest on taoline informatsioon konfidentsiaalne, enamikus firmadest aga mitte, sest teatakse selle olulisust karjääri planeerimisel).

› Näita oma tegevusega välja, et soovitud palgatõusu ka väärid.
Uuri välja, millist metoodikat kasutab Sinu tegevuse hindamiseks ülemus. Koonda oma tähelepanu sooritustele/projektidele/oskustele/tööharjumustele, mida just tema väärtustab - nimelt see motiveeribki palgatõusu. Siinkohal tasub meenutada, et ainuüksi Sinu enda veendumusest, et palgatõusu väärid, ei piisa selle saavutamiseks. Ka tõsine töörassimine ei pruugi kaasa tuua loodetud palgatõusu. Kui Sul kulub tegevusele, mis teistel töötajatel tuleb mängeldes, palju aega ja vaeva, võidakse Sinu pingutusi ju hinnata, ent kindlasti mitte kohese palgakõrgendusega. Sea pigem eesmärgiks töö rentaablus ning horisondil terendav palgatõus.

› Pea oma edusammude üle arvestust.
Märgi ära erilised saavutused ja töövõidud. Tõmba neile tähelepanu, kus see on võimalik:  "Täiustasin meie arvete laekumise süsteemi ja parandasin sellega firma likviidsust." või "Jõudsin pangaga kokkuleppele madalamate intresside suhtes, mis omakorda vähendab meie maksukoormust."

› Küsi palgakõrgendust.
Nii elementaarne, kui see ka pole, jääb asi enamikul inimestest tegemata. Põhjuseid on mitu - küll ei taheta panna ülemust ebameeldivasse olukorda, küll kardetakse äraütlemist. Kui Sa aga ei küsi, eeldatakse automaatselt, et oled oma palgaga rahul. Uurimused on näidanud, et naised küsivad kõrgendust isegi harvemini kui mehed. Texase Ülikooli karjäärinõustaja Natalie Eldridge'i sõnul ei küsi naised palka juurde sel lihtsal põhjusel, et nad lihtsalt ei tule selle peale. Kuigi nad enda arvates võivad olla palgakõrgendust väärt, ei taha nad seda küsima minna. "Mis on kohutavaim asi, mis võib juhtuda, kui esitad ülemusele viisakas vormis vastava palve? See, et Sa lihtsalt ei saa, mida palusid. Ent kui Sa ei küsi, ei pruugi keegi seda Sulle pakkuma tulla."
Kui Sa ei ole kunagi palgakõrgendust küsinud ning Sul pole piisavalt enesekindlust, et seda teha, on lihtsaimaks (ning relvitukstegevaks) mooduseks küsida oma ülemuselt, mida tema teeks, kui sooviks palgakõrgendust saada. Tavaliselt sulatab see jää ning viib sõbralike palgakõnelusteni.
Sa ei ole ikka valmis asja jutuks võtma? Võta diktofon ning harjuta, mida kavatsed öelda. Korda seda tegevust nii kaua, kui oled sajaprotsendiliselt rahul sellega, mida ja kuidas Sa ütled. Tõhus ja järeleproovitud meetod valmistumisel ülemusega kõnelemiseks.

› Ära rõhuta, et Sa vajad palgakõrgendust. Põhjenda hoopis, miks Sa seda väärid.
Kui Sul on informatsiooni selle kohta, et teised tööandjad maksavad sama töö eest rohkem, võid Sa seda ülemusele mainida. Juhi tähelepanu oma töö tähtsusele. Rõhuta palgakõrgenduse sümboolset tähendust. Nimeta kõrgeim summa, mille kohta suudad tõestada, et oled seda väärt. Alati on võimalik latti allapoole lasta, ära aga kunagi haara esimesest Sulle tehtavast pakkumisest  - tavaliselt on võimalik seda ülespoole tingida.
Juhul, kui oled veendunud, et Sinu töö tuleks ümber klassifitseerida, räägi sellest kõigepealt firma personaliosakonnaga, kuid ole valmis visaks võitluseks, mis selle ettepanekuga kaasneb. Lihtsam on liikuda positsioonile, mis juba on kõrgemalt klassifitseeritud.

› Kui Sa ei saa soovitud palgakõrgendust, uuri välja, millal võiksid seda oodata.
Küsi, mida peaksid tegema, et rohkem teenida. Kui Su ülemus on nõus, et väärid kõrgemat palka, aga ei saa seda Sulle hetkel võimaldada, palu lisakoolitust, liikmestaatust erialaühingus või mõnda muud soodustust. Kuigi palgalimiit võib olla täis, on ehk vabu ressursse koolituseelarves või ülemuse enda eelarves.
Juhtugu mistahes, Sina jää viisakaks ja ametlikuks. Võidad, kaotad või jääd viiki - läbirääkimiste lõppedes püsti tõustes naerata, ulata sõbralikult käsi ning täna vestlusele kulutatud aja, tähelepanu ning saavutatud kokkuleppe eest.

Karjääri- ja rahateemalised vestlused ülemusega on väga olulised - tegelikult lausa parim viis vastastikuste ootuste paikapanemiseks. Kuigi ühekordsed karjääri- ja rahateemalised vestlused ülemusega võivad üpris hirmutavad tunduda, on nad vähem ärevusttekitavad, kui kuuluvad kindla osana teievahelisse suhtlusesse. Kuid ka sellise meeldiva stsenaariumi puhul jääb võtmesõnaks kannatlikkus - enamikes firmadest toimub palgapoliitika ülevaatamine reglementeeritult, mis piirab juhatajate vabadust võimaldada palgakõrgendust ka väga väärtuslikele töötajatele. Pealegi kärbib madal inflatsioon enamuse palgakõrgendustest viieprotsendiliseks.

Loo moraaliks on - ära anna alla! Tee kannatlikult oma tööd, veenmaks juhatajat, et Sa ka tegelikult väärid keskmisest suuremat palgakõrgendust. Pikemas perspektiivis annab see taktika Sulle juhataja näol võimsa toetaja tippjuhtkonna mõjutamiseks.


Internetis avaldatud materjalide põhjal
CV Keskus

Artiklite otsing