Kalur

KALUR

Töö iseloom

Mereäärsete rahvaste hulgas on kalapüük läbi aegade olnud üks peamisi elatusallikaid. Kaluri amet on endiselt hinnas, kuid kaluri töövõtted on muutunud ja püügiala laienenud üle kogu maailmamere. Traditsiooniline kalapüük näeb välja nii, et kalur sõidab oma paadiga sellisesse kohta, kus ta arvab kala olevat, laseb võrgud vette ja tõmbab kala välja. Tegelikkuses on kaluri töö veidi keerulisem, kuid põhimõtteliselt toimub kogu kalastamine sama skeemi järgi. Vajadusel tulevad appi traali tühjendama ka mehhaanikud ja muud asjamehed. Varahommikul sõidetakse laevaga kalavetesse ja lastakse traalid vette. Traalidesse jäänud kala tõmmatakse välja ja pannakse kalakastidesse, seejärel lastakse traal uuesti vette. Oleneb muidugi laeva suurusest, kuid siinsamas kodumerel piisab sellest, kui kalalaeva pardal on vastutavad kalapüügi eest kaks tüürimeest, kapten ja kapteni abi. Kalalaeva mehhaanikud hoolitsevad laevamootori eest, sest kui laeva mootor ei tööta, ei saa ka kala püüda. Traalimeister vastutab püügivahendite korrasoleku eest, ta parandab katkised traalid ja reguleerib neid vastavalt püütava kala suurusele. Lisaks on 2 meeskonnaliiget, kes kannavad hoolt laevateki korrasoleku eest ja on ühtlasi ka laevakokaks. Kõige suurem osa tööajast kulub kõikidel meeskonnaliikmetel siiski otseselt kalapüügile. Keskmine kalalaev püüab 3-4 tunniga umbes 10 tonni kala, see kala tuleb 5 mehe jõul traalist välja võtta, kastidesse laduda ja maale toimetada. Maale jõudes tuleb kõik kalakastid välja laadida, uued kastid laevale laduda ning kui ilma veel on, siis merele tagasi minna ja ringi uuesti otsast alustada.

Töötingimused

Kaluri tööaeg sõltub väga suurel määral ilmastikutingimustest ja mingit korrapärast graafikut ei ole. Merelemineku päeva ja tagasitulekut ette planeerida ei ole võimalik ja seepärast kannatab vahel kaluri isiklik elu, sest iial ei või teada,mida järgmine nädal toob. Soodsa ilma korral tuleb välja sõita ka laupäeval ja pühapäeval, seepärast tuleb kaluril olla kogu aeg valvel ja valmis merele minema. Sageli tuleb merel olla mitu ööpäeva järjest. Kalur saab puhata korralise puhkuse ajal suvel, siis, kui laev on remondis. Kalalaeva meeskond töötab vahetuste kaupa, teineteist iga kuue tunni järel välja vahetades. Seni, kuni üks mees puhkab, tegeleb teine mees tüüri hoidmisega ja kalapüügiga. Keerukamate olude korral ja traali tühjendamisel tuleb muidugi kogu laeva meeskond appi kutsuda. Füüsiline koormus on kaluri töös väga suur, kala traalist väljavõtmine ja kastidesse panemine nõuab nii kiirust kui jõudu. Vaimne koormus on seotud navigatsiooniseadmete jälgimisega ja hoolitsemisega laevaseadmete ja elektrivõrgu töökorras oleku eest. Kalalaeva kaptenil on kanda ka suur materiaalne ja moraalne vastutus, sest ta peab hoolt kandma nii meeskonnaliikmete kui ka laeva hea käekäigu eest ja saavutma võimalikult häid püügitulemusi.

Vajalikud teadmised, oskused ja iseloomuomadused

Kaluriks saab õppida merekoolis, sest põhimõtteliselt võib kaluriks nimetada kõiki, kes töötavad kalalaeval, olgu nad siis oma põhiametilt laevamehhaanikud, tüürimehed, traalimeistrid või kes iganes. Kalurina töötamiseks on vajalik erialast haridust tõendava diplomi ja litsentsi olemasolu. Kaluril peab olema tugev tervis ja hea füüsiline ettevalmistus, sest enamus kaluri tööst tuleb teha välitingimustes, meretuulte ja vihmade käes. Kord aastas tuleb läbida arstlik komisjon, kes hindab kaluri tervislikku seisundile ja annab loa jätkata tööd kalurina.

Artiklite otsing