AvalehtKarjääriabi Artiklite arhiiv Hotellidirektor
 

Hotellidirektor

HOTELLIDIREKTOR

Töö iseloom

Hotellidirektori ülesandeks on koordineerida hotelli tööd. Ta kannab hoolt selle eest, et hotell toimiks häireteta ja külastajad oleksid rahul. Hotellidirektori töö on sõltuvalt tema poolt juhitava hotelli suurusest erinev. Väikese hotelli direktori õlule jääb mõnevõrra rohkem praktilisi ülesandeid, suure hotelli direktoril tuleb aga rohkem tegeleda planeerimise ja tööülesannete laialijaotamise ehk delegeerimisega. Hotellidirektori on juhtivtöötaja, seetõttu peab ta tegema hotellile olulisi otsuseid mitmesugustes küsimustes ning andma aru hotelli omanikele, seda muidugi juhul, kui ta ise hotelli omanik ei ole.

Peamise osa hotellidirektori tööst moodustabki alluvatega suhtlemine, otseselt hotelli külastajatega hotellidirektor eriti kokku ei puutu, v.a. erijuhtumid nagu seda on õnnetused, kus hotellidirektoril tuleb juhtunu kohta selgitusi jagada. Igapäevaste tööülesannete hulka kuulub veel koosolekute kokkukutsumine ja läbiviimine, arutelude korraldamine, kohtumised äripartneritega ja mitmesugused nõupidamised. Hotellidirektor analüüsib ka hotelli tulusid ja kulusid, paneb kokku hotelli eelarve ning kontrollib selle täitmist. Hotellidirektor täidab sageli ka esindusfunktsiooni ja sellega seoses tuleb tal esineda sõnavõttudega mitmesugustel messidel, avamistel, sponsorüritustel jne. Hotellidirektor peab olema kursis hotelli jooksvate probleemidega, selleks suhtleb ta pidevalt erinevate allüksuste juhtidega.

Töötingimused

2/3 kogu tööajast kulub hotellidirektoril inimestega suhtlemiseks, seda nii vahetute kontaktide kaudu kui ka telefoni, elektronposti jms. vahendusel. Reeglina kestab hotellidirektori töönädal esmaspäevast reedeni kella 9.00-17.00, siiski peab ta alati valmis olema eriolukordadeks, kus tuleb tööpostil viibida ka väljaspool tavalist tööaega. Olenevalt päevast ja käsilolevatest tegemistest on hotellidirektori töökeskkond erinev - mõnel päeval ei jõuagi ta oma kabinetist kaugemale, teinekord tuleb tal aga erinevate nõupidamiste ja läbirääkimiste tõttu terve päeva hotellist eemal viibida.

Vajalikud teadmised, oskused ja iseloomuomadused

Hotellidirektori ametikoht eeldab nii juhtimis- kui suhtlemisoskust. Juhtimisoskuse alla kuulub oskus olukordi õigesti hinnata ja sobivaid lahendusi välja pakkuda, samuti võime mõelda kaugemas perspektiivis, sest just direktori hooleks on hotelli tulevikuplaanide koostamine ja nende elluviimise tagamine. Hotellidirektoril peaks olema piisavalt initsiatiivikust, samuti peab ta suutma säilitada rahu ja kindlat meelt pingelistes olukordades. Isiksuseomadustest nõuab hotellidirektori ametikoht vastutustunnet, järjekindlust ja püsivust, otsustuskindlust ja iseseisvat mõtlemist, kohusetunnet, analüüsivõimet.

Kuna hotellidirektor koordineerib hotelli tööd üldisemas plaanis, peab tal olema selge ettekujutus sellest, mis toimub temast allpool. Hädavajalikud on teadmised majandusest ja kehtivast seadusandlusest, lisaks ka turismi- või hotellindusalane väljaõpe ning küllaldane töökogemus samas valdkonnas.

Artiklite otsing