AvalehtKarjääriabi Artiklite arhiiv Hooldaja-sanitar
 

Hooldaja-sanitar

HOOLDAJA-SANITAR

Töö iseloom

Hooldaja-sanitar tegeleb haigete igapäevase hooldamisega ja on abiks meditsiiniõele. Sanitari täita on nii põetaja kui ka koristaja funktsioonid. Haigete põetamisel ja hooldamisel on sanitaril kanda oluline roll. Sanitar jälgib pidevalt haigete olukorda, abistab raskesti haigeid söömisel ja pesemisel. Igas osakonnas on haigeid, kes ei suuda või ei tohi ise kõndida, nendele haigetele aitab sanitar alla panna siibri ja hiljem tühjendab selle. Lisaks hoolitseb sanitar selle eest, et patsientide analüüsid saaksid võetud ning õigeaegselt laborisse viidud. Igapäevatöö kõrvalt leiab sanitar aega suhtlemiseks haigetega. Teiseks suuremaks kohustuseks sanitari töös on põetusvahendite ja palatite koristamine ja desinfitseerimine. Sanitar pühib palatites tolmu ja tühjendab prügiurnid. Abiruumide koristamisel peseb sanitar kraanikausid ja potid ning desinfitseerib peale kasutamist siibrid. Voodite igahommikune ülestegemine ja voodipesu vahetamine kuulub sanitari töökohustuste hulka. Haige lahkumisel tuleb ette võtta põhjalikum voodikoha korrastamine, mis tähendab, et vahetatakse välja madratsid, tekid ja voodipesu ning desinfitseeritakse voodi ja öökapp.

Kolmandaks suuremaks tööülesandeks on õdede abistamine. Sanitar aitab transportida haigeid operatsioonisaali ja röntgenisse ning valmistab ette sidumismaterjali ja kipsi. Iga haige juures on põetusleht, millele sanitar märgib muutused ja kõrvalekalded patsiendi tervislikus seisundis ning kannab sellest ette ka õele.

Töötingimused

Kuna haiged vajavad ööpäevaringset hoolitsust, töötavad sanitarid vahetustega töögraafiku alusel. Sanitari töö on rohkem seotud füüsilise koormusega, sest kogu vahetuse vältel tuleb praktiliselt kogu aeg ringi liikuda, asju ühest kohast teise viia ja haigeid hooldada. Lisaks igapäevastele ülesannetele tuleb sanitaril olla pidevalt valmis täitma ühekordseid töökäske, mis tulevad õdedelt ja arstidelt. Töötempo on küllaltki kiire ja ühe või teise töökohustuse hooletussejätmine lubamatu .

Vajalikud teadmised, oskused ja iseloomuomadused

Sanitarina töötamiseks on vajalik keskharidus ning haiglates korraldatavate sanitaride kursuste läbimine. Varasem hooldustöö kogemus ja orienteerumine põetusküsimustes tulevad kasuks. Sanitar peab tundma puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid, suutma tagada palatites ja abiruumides puhtus ja kord. Eesti haiglates töötamisel tuleb sanitaril osata nii eesti kui ka vene keelt, hea suhtlemisoskus aitab leida patsientide ja õdedega ühise keele ja teineteisemõistmise. Et luua palatis meeldiv miljöö, peaks sanitar olema heatahtlik ja viisakas, haigete eest hoolitsemine nõuab tähelepanu ja abivalmidust. Kiire töötempo ja tööülesannete rohkus kohustavad sanitari olema liikuv ja korrektne.

Artiklite otsing