Helitehnik

HELITEHNIK

Töö iseloom

Helitehniku ülesanne on tagada tehniline ettevalmistus heliteose kvaliteetseks esitamiseks või salvestamiseks. Tema tööks on heli salvestamine teleülekannetele ja filmidele, samuti muusika salvestamine. Selles protsessis võib osaleda mitu tehnikut, kes on spetsialiseerunud eraldi helisalvestamisele, helide miksimisele või heliefektidele. Helitehnik peab kontserdil tagama heli kvaliteetse kuuldavuse.

Enne salvestamist valib helitehnik mikrofonid, sätib need korda ja ühendab salvestusaparatuuriga. Tehnik kuulab üle salvestuse kvaliteedi ja kehva kvaliteedi korral teeb uue salvestuse. Kui erinevad instrumendid või taust salvestatakse eraldi, kombineeritakse ehk miksitakse need kokku nii, et moodustuks harmooniline tervik. Miksimiseks kasutatakse spetsiaalsete mõõdikute ja näitudega pulti, mille abil seadistatakse heli tämber, tugevus ja muud parameetrid. Mitmesuguste eriefektide või helitaustade lisamisega võib saavutada huvitava lõpplahenduse. Eriti vastutusrikaste salvestuste lindistamise, miksimise ja efektide lisamise juures on ametis heliinsener, kes on suurte kogemustega helitehnik. Heliinseneri kogemusi kasutatakse näiteks ooperi ja sümfooniaorkestri salvestamisel. Teose lõppvariandi õnnestumiseks tuleb kombineerida erinevaid helijuppe ja jätta alles need, mis on paremini õnnestunud.

Töötingimused

Helitehniku töötingimused on tavaliselt üsna mugavad. Kuigi füüsilist pingutust on vähe, võib tihe ajagraafik olla väsitav. Väga hea tulemuse saavutamiseks on sageli vaja teha mitmeid korduvaid salvestusi, et neist siis lõpuks parim välja valida. Konkreetne tööaeg sõltub enim lepingutähtaegadest, millest tuleb kinni pidada. Elavate kontsertide salvestamine toimub tihti hilisõhtul või öötundidel, sest siis on vähem tänavamüra, mis tekitaks liigset vibratsiooni ja kostaks saali. Kuigi lõppvariandi viimistlemine toimub suudios, on helitehniku töö seotud ka välitöödega. Helitehnikud käivad salvestamas vabaõhuüritusi ja teisi väljaspool stuudiot toimuvaid sündmusi.

Vajalikud teadmised, oskused ja isiksuseomadused

Helitehniku tähtsaimaks omaduseks on hea muusikaline kuulmine. Erinevate helide kokkusobitamine ja neile õige kõla andmine on üsna loominguline töö. Võimeid selleks lisaks õppimisele ja kogemustele ka looduse poolt antud olema.

Koostöövalmidus ja hea suhtlemisoskus koos selge ettekujutusega lõpptulemusest on vältimatud eeldused kvaliteetse helindi valmimiseks. Helitehnik peab põhjalikult tundma aparatuuri, millega ta töötab jaoskama kasutada selle võimalusi. Tehniline taip tuleb kasuks lihtsamate apsude iseseisvaks kõrvaldamiseks tööolukordades, kus tehnikaspetsialisti kutsumine oleks aeganõudev.

Mitmesuguste uute võtete omandamine ja enesetäiendamine on hea helitehniku töös vältimatu. Arvutite poolt pakutavate võimalustega kursiolek pakub mitmekesisemaid lahendusi lõpptulemuse viimistlemisel, aga ka kogu helipildi kujundamisel.

Artiklite otsing