AvalehtKarjäärikeskus Artiklite arhiiv Haldusdirektor
 

Haldusdirektor

HALDUSDIREKTOR

Töö iseloom

Haldusdirektori ülesandeks on ettevõtte või asutuse majandusasjade korraldamine. Majandusasjade hulka loetakse kinnisvara hooldamist ja arvestuse pidamist halduskulude üle. Haldusdirektor peab muretsema tööks jaoks vajalikke vahendeid ja jälgima nende otstarbekat kasutamist. Igas asutuses tuleb hoolitseda inimeste ja hoonete turvalisuse eest. Inimeste turvalisuse kaitseks korraldab haldusdirektor turvatöötajate palkamist, tuleohutuse tagamiseks paigaldatakse valvesüsteeme ja tulekustutusvahendeid. Kinnisvara kindlustamiseks õnnetusjuhtumite vastu sõlmib haldusdirektor kindlustuslepinguid.

Haldusdirektori teiseks suuremaks tööülesandeks on ehitiste tehnilise seisukorra eest hoolitsemine. Ehitus- ja remonditööd võimaldavad muuta olemasolevad ruumid mugavamaks ja laiendada tööpinda. Haldusdirektor organiseerib ehitus- ja remonditöid, valides vähempakkumisel osalenud firmade seast välja soodsaima pakkumise või kui töid teostavad asutuse remondi- või ehitustöölised, annab neile vajalikke juhiseid. Igal asutusel on inventari, mille muretsemise ja kasutamise üle vaatab haldusdirektor. See on vajalik, et tagada olemasolevate vahendite ökonoomne kasutamine. Tema ülesandeks on kontrollida ja vaadata üle arved, korrigeerida majandustegevust vastavalt võimalustele ja tegelikele kuludele ning koostada haldusplaane vastavalt organisatsiooni arengustrateegiale.

Töötingimused

Haldusdirektori töö on üsna liikuv. Selleks, et oma ülesandeid täpselt täita, tuleb isiklikult vaadata üle ettevõtte vara, käia jälgimas remondi- ja ehitustöid, kontrollida töö kvaliteeti ja tähtaegadest kinnipidamist. Haldusdirektor peab olema tööajal kättesaadav ja sageli ei saa ta ettearvamatute asjaolude tõttu oma aega detailselt planeerida. Tööaeg sõltub tööandjast ja töö iseloomust. Mõnel juhul on vajalik, et haldusdirektor viibiks tööl ka peale tööaja lõppu. Tavaliselt on siiski võimalik sättida tööaega sarnaselt asutuse üldise tööajaga. Läbirääkimised töövõtjatega vajavad ettevalmistamist, ülesannete täitmiseks parimate lahenduste leidmine läbimõtlemist, aruannete koostamine arvutitööd. Seetõttu on haldusdirektoril kasutada ametiruum, kus ta saab vastu võtta koostööpartnereid ja teha kontoritööd.

Vajalikud teadmised, oskused ja iseloomuomadused

Haldusdirektori töö nõuab laialdasi teadmisi alates tehnilistest valdkondadest kuni juhtimise ja majanduseni. Tihti on haldusdirektor kõrgharidusega spetsialist. Mida suurem on organisatsioon ja tema vajadused, seda keerulisemaid probleeme tuleb haldusdirektoril lahendada. Planeerimisoskus, tehniline mõtlemine ja süsteemsus aitavad langetada parimaid valikuid organisatsiooni huve silmas pidades. Haldusdirektoril on oma töös palju kokkupuutumist inimestega, seetõttu on vajalikud hea suhtlemisoskus ning enesekehtestamisoskus. Võõrkeelteoskus on soovitav, kuna see avardab võimalusi koostööks välispartneritega. Kuna tööd on palju, on vajalik oskus jaotada tööülesandeid alluvatele ja kolleegidele, nn. delegeerimisoskus.

Artiklite otsing