AvalehtKarjäärikeskus Artiklite arhiiv Gurutöötajad - kes nad on?
 

Gurutöötajad - kes nad on?

Öeldes gurutöötaja, mõtlen firma jaoks hindamatut töötajat. Tõelist raudvara, firma hinge, Suurt Õpetajat ja Juhti, kelle poole kaastöötajad alt-üles vaatavad ning kelle tasemeni tahavad küündida. Inimkonnal on ammu väljakujunenud tahe ka kõik hindamatu ära hinnata, seega üritan ka mina leida vastuse gurutöötaja hinnalisusele ja valgust heita tema leidmise-hoidmise-omamise eri tahkudele.

Gurutöötajaid on 2 liiki: tegelikud ja näilised gurud. Esimesed on pühendunud rabajad, teised suure jutuga osavad delegeerijad. Kui sedagi. Vahel on näiline guru vaid tugev tegija endale vastu rinda tagumises. Igatahes on gurutöötajad olemas ning ümbritsevad meid meie kontorites. Mõnes firmas on nad vaieldamatult selgepiirilised ja eemalt äratuntavad arvamusliidrid; teises firmas alles kujunemisjärgus või on neid lausa mitu (nn. tuumik-grupp, kes annavad firmale näo ja sisu).
Kõige arusaadavam gurutöötaja näide on muidugi müügipersoon ehk Müügijumal. Ta müüb silmad kinni ja nii, et maa on must. Sealjuures ei näi müügitöö teda kuidagi koormavat, ta teeb seda rõõmu ning mängleva kergusega. Tema sooritused on stiilipuhtad ega ole üheülbalised. 10pealisest müügitiimist teeb tema üksi ligi pool käibest, kusjuures rahul ei ole temaga mitte üksnes eelarve koostajad, vaid imede ime! ka kliendid.

Guru hankimine
Kui Teie moto on:” Ma ei ole nii rikas, et osta odavat asja” - olete valmis omaenda guru hankimiseks. Võite juba ette kindel olla, et kaotate ohtralt närvirakke, raha ja aega. Tasub see siis üldse vaeva? Suure tõenäosusega siiski tasub. Sest loo õnnelikus lõpus on Teil jälle aega (sest leitud guru töötab) ja raha (sest guru teenib) ning närvirakke on aega ravida sooja päikese all.

Pealtnäha on kõige lihtsam viis välja nuhkida, kellel teisel on juba olemas mõni gurutöötaja (eriti hea kui veel samas tegevusvaldkonnas, siis kulub vähem õpiraha) ning seesinane guru lihtsalt endale üle tõmmata või osta. Ingliskeeli kutsutakse seda headhunting, meie keeli otsetõlkes pea küttimine. Tegemist on väga delikaatse ja keerulise personali värbamise protsessiga. Võimalusel soovitame headhuntingu läbiviimiseks palgata siiski professionaalid, kuna headhunting eeldab värbajalt „kõrgemat pilotaaži” personaliotsingu alal ning head tööturu tundmist. Peaksite valmis mõtlema palju olete valmis oma uude töötajasse investeerima, et pakkumine tuleks piisavalt ahvatlev ning oleks talle motiveeriv ka pikemas perspektiivis. Olge valmis ootamatusteks – Teie ihaldatud guru võib omapoolsete nõudmistega Teie eelarvesse augu lüüa ja erikohtlemist nõudma hakata. Siinkohal oleks abiks kiire finantsanalüüs, et arvestada guru tasuvust pikemas plaanis. Lisaks kõigele eelnevale võivad üleostmise puhul tekkida mitmed kriitilised momendid millega peaks kindlasti arvestama. Kui Teie suudate guru „üle osta”, suudab seda suure tõenäosusega ka iga järgmine tööandja. Tekkida võivad tõsised lojaalsusküsimused? Seega tuleks võimalusel siiski eelistada inimesi, kes on kandideerimisel näidanud üles endapoolset initsiatiivi, kes on motiveeritud ja soovivad areneda koos Teiega.

Teise võimalusena tuleks kasutada nn. traditsioonilist konkurssi ja loota, et mõni guru ehk poolkogemata õnge otsa satub. Seda aga enamasti ei juhtu. Gurud on üldjuhul konkursil selgelt eristatavad. Tihti keelduvad nad „lihtrahvaga” samadel tingimustel kandideerimast – küll ei soovi nad osaleda (tänapäeval arvestatava valikumeetodina kasutatavatel) grupitöödel ega testimistel, küll keelduvad vastamast teatud küsimustele, küll valivad tavalisest enam vestluse aega ja kohta. Teie vajate ju neid, mitte nemad töökohta! Gurud kandideerivad üldjuhul avalikul konkursil vaid selleks, et oma olemasolevale tööandjale enda väärtust meelde tuletada. Tavaliselt järgneb sellele tööandja ja guru vaheline vestlus motivatsiooni teemadel ning võimalik et ka töötingimuste parandamine guru kasuks. Seejärel loobub guru edasisest kandideerimisest. Enamasti gurud siiski teeservas ei kükita ning pikemat perioodi alamakstult ka mitte.

Järgmise variandina tuleb kõne alla oma guru leidmiseks lihtsalt silmade lahtihoidmine ja oma soovist rääkimine kõigile kõikjal. Nimelt võib sinu tulevane guru olla sulle üsnagi lähedal, vaja on ta lihtsalt ära tunda ning ligi meelitada. Vaadake oma olemasolev personal kriitilise pilguga üle. Võimalik, et tulevane guru istub Teie vastas ja ootab õitsele puhkemiseks sobivat hetke. Kui Te toetate teda tema arengutes, võite tänutäheks saada pikkadeks aastateks lojaalse töötaja.

Kui olete otsustanud mõne guru „kodustada”, võiksite nõu pidada vastava ala professionaalidega. Lisaks isiklikule perearstile, personaaltreenerile ja juristile oleks igal tippjuhil mõistlik „omada” ka isiklikku värbajat, kes tunneb põhjalikult Teid ja Teie ettevõtet. Arvestades tipp-värbajate profiili, võivad nad nõustada Teid väga erinevates olukordades. Võite tal lasta endale guru „koju kätte tuua”, või jahtida uut töötajat koos temaga. Abi saate kindlasti ka siis, kui Teie guru otsustab jalgu trampima hakata või töölt lahkuda. Kahepoolse usaldusliku koostöö korral oma värbajaga ning vajaminevate teadmiste-oskustega töötajate olemasolu korral tööturul, on ennustatav guru leidmisaeg 1-2 kuud. Raskematel juhtudel (väga spetsiifiline amet, nõuded jms) võib see aeg venida ka poole aasta peale.

Guru hoidmine
Et sinu oma guru oleks rahul ja õnnelik, pead sa tema vajadusi ja ootusi päris hästi tundma. Üldiselt vajab ta rohkem tegutsemisvabadust , samas ei pruugi tal olla probleeme distsipliini järgimisega. Katsu täita tema ootused töötasule ja töötingimustele ja muidugi tema saavutus-, kiitus- ja eneseteostus vajadus ning sinu gurutöötaja on sinu firmas pikka aega asendamatu töötaja. Üldiselt ei kipu gurutöötajad kuigi tihti töökohti vahetama, kuna guruseisus ei pruugi uude kohta kaasa kanduda ning selle uuesti väljateenimine on selline kahtlane tegevus. Nii ebameeldiv on ju hakata gurul taas kord tõestama, et ta on kõige parem ning hea on ju olla paigas, kus kogu austus juba kätte võidetud. Hoidmise osas pea kindlasti silmas guru soovi edasi areneda, sekkuda aina kõrgematesse ja kaugematesse otsustesse, muutuda veelgi suuremaks ja tähtsamaks guruks. Kui oskad seda tasakaalus hoida, siis oled õnnega koos. Tihti on gurutöötajad teravalt arenenud õiglustundega optimistlikud maailmaparandajad, kellega võib kompromissi leidmine väga keeruliseks osutuda, seega hoia silmad lahti ja katsu sääraste olukordade tekkimist üldse ennetada.

Guru omamise ohud
Nn kodustatud guru omamine on ühtpidi ülikasulik ettevõttele, kuid on ka mõningaid ohumomente. Nimelt peab guru-töötaja ülemus endale selgeks tegema, kui kallilt ta on nõus guru enda jaoks hoidma. Esiteks võib kannatada tema autoriteet, kuna guru tõesti teab kõike kõige paremini oma oskuste ja kogemuste najal ning ka kõik kaastöötajad teavad, et guru TEAB. See võib saatuslikuks saada guru ülemusele, eriti juhul, kui on vaja muuta või ümberkorraldada mõni töömudel. Hoidku jumal selle eest, et selline plaan ei sünniks guru seljataga, temaga läbiarutamata kujul. Siis võib kallis guru hoopistükkis perutama hakata ning kogu plaani nurjata.

Teine ohukoht peitub selles, et väga väärtuslikku töötajat on ju vaja pidevalt motiveerida (loe: finantsiliselt masseerida), et tema gurundus ikka õitseks ja õilmitseks firma hüvanguks.
Kuskil maal on ees piir, mis sõltub küll ettevõtte ja tema toodete/teenuste turu mahukusest.
Kuskil maal on ees piir, millest kallimat hinda ei ole mõttekas maksta. Inimvõimetel on piirid,
isegi hoolimata ahvatlevatest stiimulitest. Kui kallilt üldse tasub üht töötajat firma jaoks alles hoida ning kui palju mõjuvõimu tasub talle anda, see küsimus tuleb varem või hiljem igal tööandjal endalt küsida.

Kolmas gurunduse ohtudest on sama viga, mida ikka ja järjekindlalt ettevõtetes korratakse. See on töötaja edutamine tema ebakompetentsuse piirini, mis tähendab, et iga vales suunas või valele karjääripulgale edutatud vähegi eneseuhkust ja –kriitikat omav guru on sunnitud töölt lahkuma. Ta lihtsalt ei ole oma uuel positsioonil enam guru ja kui „vanast rasvast“ elamine enam ei aita, on käes aeg liikuda edasi uutele jahimaadele.
Võib veel rääkida argisematest tööelu muretahkudest ka gurutöötaja puhul, nagu motivatsioonikadu, vastuolud kaastöötajatega jms. Selles osas ei erine gurutöötaja oluliselt kogu ülejäänud personalist, ta lihtsalt eeldab suurendatud tähelepanu ja kiiremat reaktsiooni.

CV Keskus

Hinda artiklit:
Vastuseid kokku: 0  |  Keskmine hinne: 0
Hinda:
Artiklite otsing