Giid

GIID

Töö iseloom

Giidid tutvustavad turistidele ja ekskursantidele mitmesuguseid vaatamisväärsusi ja huviobjekte. Paljud giidid elavad ja töötavad sealsamas, kus nad ekskursioone läbi viivad, need on nn. kohalikud giidid. Osa giide saadab turismigruppe reisidel teistesse riikidesse või paikkondadesse, mida nad hästi tunnevad ja oskavad huvilistele nende emakeeles tutvustada. Giidide tööandjateks on turismibürood, kes on giididega sõlminud töölepingud. Tavaliselt on igal giidil oma piirkond, mida ta hästi tunneb. Reisibürool on info iga giidi spetsialiseerumise kohta olemas ja kui tuleb vastav grupp või reis, kutsutakse seda piirkonda tundev giid välja, sellest talle alati umbes kuu aega ette teatades.

Ettevalmistuse käigus tutvub giid reisi marsruudiga. Giid koostab vaatamisväärsuste ja huviobjektide loetelu, mida igas paikkonnas on planeeritud külastada ja valmistab ennast ette reisijatele neid lähemalt tutvustama. Ta peab olema kursis külastatavate piirkondade ajaloo ja tänapäevaga, alati tuleb olla valmis vastama reisijate sellekohastele küsimustele. Vaatamisväärsusi tutvustades ei piisa sellest, kui giid paberilt vurinal mõned aastaarvud ja nimed ette loeb, ta peab oskama sellest kohast jutustada köitvalt ja ladusalt ka ilma paberi abita. Hea giid oskab muuta reisi või ekskursiooni põnevaks ja äratada huvi. Olenevalt kokkuleppest reisibürooga, võib giidi üheks ülesandeks olla ka grupi bussijuhtidele võõras linnas teejuhatamine. Teinekord on pikkadel reisidel saatjaks oleva giidi töö kergem selle võrra, et teatud vaatamisväärsusi tutvustab reisijatele kohalik giid. Viimastel aastatel on üha levinumaks muutunud see, et eestlasest giid elab näiteks aasta aega Kreekas või Itaalias ja tegeleb sinna saabuvaid eesti gruppidega.

Töötingimused

Giididel, kes töötavad oma kodumaal või -linnas sõltub tööaeg ekskursioonide ja turismigruppide päevaplaanist: on päevi, kus tuleb läbi viia mitu ekskursiooni, on ka päevi, mis on giiditööst priid. Kui giid on grupi saatjaks välismaal või võõras linnas, tuleb tal giidi rollis olla praktiliselt 24 tundi ööpäevas. Giid peab viibima teinekord isegi nädalaid kodust eemal, kannatama välja tundidepikkuse bussisõidu. Kohalikel giididel tuleb aga leppida sellega, et sarnase marsruudi tõttu tuleb neil päevast päeva uutele gruppidele ühte ja sama juttu rääkida. Vastutus on giidi töös suur ning giidi ametit võib pidada vaimse koormuse poolest küllaltki pingeliseks tööks. Giidi põhitööks on suhtlemine inimestega, ta peab suutma köita inimeste tähelepanu. Giid peab hoolitsema selle eest, et reisijate teadmishimu saaks rahuldatud ning seejuures ei või ta endale lubada faktivigu ja eksimusi.

Vajalikud teadmised, oskused ja iseloomuomadused

Giidi töös ei nõuta vastavat eriharidust, küll aga peab ta laitmatult tundma seda piirkonda, mille giidiks ta on. Reisibürood korraldavad giidide koolitust kohapeal. Koolitus hõlmab teemasid maailma maade geograafiast kuni suhtlemispsühholoogiani. Giid peab tunnetama gruppi, keda ta juhendab ja oskama oma juttu kohandada vastavalt selle grupi omapärale. Väga vajalikuks tuleb pidada head võõrkeeleoskust, üheks võõrkeeleks peaks olema inglise keel. Giid peab olema hea väljendusoskusega julge suhtleja. Tal peavad olema põhjalikud teadmised külastatavatest paikadest ning oskus välja tuua konkreetse kohaga seonduvaid huvitavaid fakte ja sündmusi. Hea häälematerjal võimaldab inimesi ennast kergemini kuulama panna. Rasketest olukordadest aitavad giidil välja tulla leidlikkus ja huumorimeel. Hea kohanemisvõime aitab üle saada koduigatsusest ja harjuda uute gruppidega.

Artiklite otsing