Galerist

GALERIST

Töö iseloom

Galeristi töö on väga tihedalt seotud kunstimaailmaga, ta korraldab kunsti eksponeerimist ja müüki. On galeriisid, mis on spetsialiseerunud ainult ühele kunstiliigile, näiteks maalikunstile ja graafikale, samavõrra on aga galerii-kauplusi, mis müüvad kõrvuti maalide ja graafiliste lehtedega ka keraamikat, klaasi ja ehtekunstnike töid. Galerist valib kunstnike poolt müügiks pakutavate tööde seast välja tema galeriisse sobivad tööd. Teinekord tuleb galeristil pidada kunstnikega läbirääkimisi ühe või teise teda huvitava töö galeriisse saamiseks, kas ainult eksponeerimise või ka müügi eesmärgil. Kunstnikud müüvad oma töid põhiliselt just galeriide kaudu. Seetõttu on nii kunstnikele kui ka galeristidele olulised tihedad omavahelised kontaktid.

Lisaks galeriis eksponeeritavate taieste leidmisele ja valikule on galeristi üheks tähtsamaks tööülesandeks klientide nõustamine kunsti soetamisel tekkivates küsimustes. Hea galerist oskab aidata kliendil leida sobiva kunstiteose. Sageli on just galerist see, kes viib kokku kunstniku ja kliendi: nii saab klient kunstnikult tellida just sellise maali, mida ta soovib. Sellisel juhul on galerist justkui kunstniku müügiesindajaks. Ta seisab oma ameti tõttu kahe erineva maailma - kunstimaailma ja ärimaailma - vahel.

Galeristi sissetulekud sõltuvas suures osas galerii läbimüügist, seepärast ei saa galerist valida ainult neid töid, mis talle meeldiksid, vaid peab arvestama ka potentsiaalsete ostjate eelistustega. Galeristi lemmikuks võivad ju olla abstraktsionistlikud tööd, kuid teades, et paljud eelistavad soetada endale maastikumaale või natüürmorte, peab galerist valiku tegemisel sellega arvestama. Siiski ei tohiks galerist hea teenistuse nimel teha hinnaalandust kunstilise väärtuse ja kvaliteedi osas.

Töötingimused

Galerist töötab vaba töögraafiku alusel, kuid et tal on palju asjaajamist ja suhtlemist nii kunstnike kui ka klientidega, tuleb tal tööl olla enam-vähem traditsioonilisel tööajal. Galerist vastutab galerii hea käekäigu eest, ta peab pidevalt olema kontaktis erinevate kunstnikega, otsima endale kliente, külastama näitusi ja teisi galeriisid. Suure osa galeristi tööajast võtab mitmesugune organiseerimine, aga ka galerii administreerimisega seotud küsimused.

Vajalikud teadmised, oskused ja iseloomuomadused

Galeristil ei pea olema eriharidust, siiski on selle töö tegemine ilma kunstialaste teadmiste ja kunstimaailma tundmiseta võimatu. Eelisolukorras on need galeristid, kes on õppinud kunsti või lihtsalt liikunud kunstiringkondades ja teavad, mis kunstielus toimub. Vajalikud on teadmised erinevatest kunstisuundadest, -ajaloost, kunstimaailma tuntumatest tegijatest. Tavaliselt on galeristid parandamatud kunstifanaatikud, kes teevad oma tööd suure armastuse ja pühendumisega. Siiski ei piisa galerii pidamiseks ainult kunstiarmastusest, lisaks on vaja majanduslikku mõtlemist, ärivaistu ja teadmisi kunstimarketingist. Galerist peab olema ka hea organisaator ja suhtleja.

Artiklite otsing