Fotograaf

FOTOGRAAF

Töö iseloom

Fotograafide tööks on inimeste ja sündmuste jäädvustamine. Fotograafid töötavad fotoateljeedes, ajalehtede ja ajakirjade juures, aga ka politseis ja modelliagentuurides. Ateljees töötav fotograaf pildistab oma kliente kas kohapeal või väljaspool ateljeed: koolides, lasteaedades ja asutustes. Kui inimene tuleb end fotoateljeesse pildistama, sätib fotograaf inimesed paika, arvestades nende kasvu ja riietust. Lähtudes kliendi eripärast, juuste toonist ja nahajumest valib fotograaf sobiva fooni ja kohandab valguse.

Fotograafidel tuleb sageli pildistada ka reklaamfotosid. Reklaamfotode valmistamisel peab fotograaf täpselt jälgima kliendi soove ja ettekirjutusi, vajadusel tegema omapoolseid soovitusi parema lõpptulemuse saavutamiseks. Kindlasti peab arvestama reklaamitava objekti eripäraga ja pildistada nii, et see võimalikult efektselt esile tuleks. Kuigi kaasaegne tehnoloogia võimaldab fotosid valmistada küllaltki väikese vaeva. Siiski on fotograafid läbi aegade pidanud valmistama lahuseid, ilmutama filme ja sellest filmist nii tellijat kui fotograafi ennast rahuldava foto välja võluma.

Ajalehtede ja ajakirjade juures ametis olevad fotograafid töötavad käsikäes ajakirjanike ja uudistereporteritega. Nad pildistavad päevakajalisi sündmusi ja inimesi, aeg-ajalt õnnestub neil tabada ka sensatsioonilisi kaadreid. Ainult kõmule ja sensatsioonile pühendunud fotograafe, kes prominentide eraelu puutumatust tunnistada ei taha, nimetatakse paparazzideks.

Töötingimused

Olenevalt töökohast on fotograafide töötingimused väga erinevad. Vabakutselised fotograafid valivad oma tööaja ise, ateljees töötavad fotograafid peavad aga kohal olema ateljee lahtioleku ajal. Ajakirjade ja ajalehtede juures töötavatel fotograafidel on palju ringisõitmist, sest pildistatavad objektid vahelduvad iga päev ja iga tund. Politseifotograafil tuleb töös kokku puutuda väga ekstreemsete vaatepiltidega, ta peab olema valmis väljasõitudeks ja ebatavalisteks kohtumisteks. Üldiselt on fotograafi töö küllaltki loominguline amet.

Tööks kasutatav professionaalne fotoaparaat on väga kallis ja õrn masin, seepärast tuleb fotograafil olla aparaadiga ümberkäimisel väga valvas ja hoolikas.

Vajalikud teadmised, oskused ja iseloomuomadused

Kuigi paljud fotograafid on iseõppijad, peaks professionaalsel fotograafil olema vastav kesk-eriharidus. Palju on teadmisi ja kogemusi, mis omandatakse töö käigus. Fotograaf peab tundma fototehnilist aparatuuri ja orienteeruma keerukate seadmete kasutusvõimalustes.

Fotograafi töös on hädavajalik komponeerimisoskus, oskus paigutada objektid ja inimesed fotole sobivas paigutuses ja asendis. Arenenud värvitaju ja kunstimeel võimaldab fotograafil mängida valguse ja varju nüanssidega ning saavutada parim värvilahendus. Hea suhtlemisoskusega fotograafil on kerge klientidega ühist keelt leida ja veenda neid ühe või teise kehahoiaku või asendimuutuse vajalikkuses. Tähelepanelikkus ja detailide märkamine aitavad muuta fotosid põnevaks ja sisukaks.

Artiklite otsing