AvalehtKarjäärikeskus Artiklite arhiiv Euroopa töövahenduse võrgustik (EURES)
 

Euroopa töövahenduse võrgustik (EURES)


Tööotsijatel, kes on huvitatud töötamisest mõnes teises EL liikmesriigis, soovitatakse kasutada EURES-e osutatavaid teenuseid. Need teenused on tasuta nii tööotsijatele kui tööandjatele ning neid osutatakse nii personaalnõustamis- kui interneti teenusena.

EURES on koostöövõrgustik, mis ühendab Euroopa Komisjoni ja EL liikmesriikide tööturuasutusi. Teiseks partneriks on tööhõiveküsimustega tegelevad regionaalorganid, nagu ametiühingud, tööandjate organisatsioonid ning kohalikud ja regionaalsed ametiasutused. Nimetatud organisatsioonid teevad koostööd, et hõlbustada ja soodustada töötajate liikumist Euroopa Liidus. EURES aitab kaasa ühise Euroopa tööturu loomisele ning on seadnud omale eesmärgiks teavitada, nõustada ja aidata inimesi, kes soovivad töötada välisriigis (ning samuti tööandjad, kes soovivad värvata tööjõudu välismaalt).

Euroopa pakub suurepäraseid töötamise võimalusi. Tööotsijale pakub võimalust täiendada lühiajaliselt oma oskusi ja töökogemusi ning parandada oma pikaajalisi karjäärivõimalusi.

EURES nõustajad

EURES omab nõustajate võrgustikku, kes annavad tööotsijatele vajalikku informatsiooni läbi isiklike kontaktide. Euroopa 18 liikmesriigis on ühtekokku üle 500 EURES nõustaja.

EURES nõustajad on omandanud eriteadmised töötajate liikumist puudutavates praktilistes, juriidilistes ja administratiivsetes küsimustes. Nad on koolitatud spetsialistid, kes osutavad Euroopa tööturul töö leidmisest huvitatud isikutele kolme põhiteenust-teabe, suunamise ja töövahenduseteenust.

EURES-el on eriti oluline roll piiriäärsetes regioonides, kus esineb märkimisväärsel määral piiriületamist töölkäimise eesmärgil. Inimesed, kes elavad ühes ja töötavad teises riigis, peavad järgima erinevaid siseriiklikke tavasid ning võivad seista silmitsi igapäevast liikumist takistavate administratiivsete, juriidiliste või maksualaste probleemidega. Niisugustes piiriäärsetes regioonides ühendab EURES partnerorganisatsioone, et soodustada ühist ja avatud regionaalset tööturgu. Eesti suhtes on niisugusteks EL piiriäärseteks aladeks Läti ning teatud määral ka Soome.

EURES internetipõhine andmebaas

Tööotsijad leiavad vaba liikumist puudutavat informatsiooni vastavalt interneti leheküljelt.

Nii tööotsijate kui tööandjate vajaduste rahuldamiseks on loodud tööpakkumiste andmebaas, milles sisalduvad Euroopas pakutavad töökohad, millele võivad kandideerida ka isikud, kes ei ole vastava riigi kodanikud. Andmebaas on saadaval kõigile, EURES-e koduleheküljel (http://europa.eu.int/eures). Tööpakkumiste andmebaas integreeritakse järkjärgult erinevate EL tööturuasutuste poolt kasutatavate põhisüsteemidega, et parandada informatsiooni kättesaadavust. Läbi nimetatud andmebaasi on tööotsijatel võimalik otsida tööd kõigis EL liikmesriikides.

Leheküljel on saadaval ka andmebaasid, mis sisaldavad informatsiooni elu- ja töötingimuste kohta EL liikmesriikides ning tööjõunõudluse kohta EL regioonides.

Elu- ja töötingimuste andmebaas sisaldab üksikasjalikku informatsiooni tööturgude, majutuse, hariduse, elukalliduse, tervishoiu, sotsiaalseadusandluse, maksude, koolitusvõimaluste, kvalifikatsioonide võrreldavuse jmt. kohta. Nimetatud teenust pakub EURES eesmärgiga võimaldada tööotsijatel teha teadlikke otsuseid teise Euroopa riiki kolimise kohta.     

Tööjõunõudluse andmebaas annab tööotsijatele ülevaate regioonidest ning elualadest, kus on puudus inimestest vabade töökohtade täitmiseks ning vastupidi. 


 

Artiklite otsing