AvalehtKarjääriabi Artiklite arhiiv Ettevõtte tegevjuht
 

Ettevõtte tegevjuht

ETTEVÕTTE TEGEVJUHT

Töö iseloom

Ettevõtte tegevjuht on ettevõtte kõige kõrgem juht. Tema ametikohustused sõltuvad sellest, kas tegu on suurettevõtte või väikeettevõttega. Suurettevõtete tegevjuht peab koordineerima tööd ettevõtte ja selle nõukogu vahel. Nõukogu on ettevõtte omanike esinduskogu, mis valib juhatuse. Tegevjuht osaleb ettevõtte nõukogu töös ettevõtte esindajana. Tema kohustuseks on anda ülevaade ettevõtte tegevusest ja edasistest pikaajalistest plaanidest, mida nimetatakse strateegiliseks plaaniks. Nõukogu kinnitab juhatuse poolt esitatud strateegilise kava ja ettevõtte aastaaruanded. Seda, kuidas strateegilist plaani ellu viiakse, jälgib tegevjuht talle alluvate juhtide abil, samuti püstitab ta tööülesanded ja lähemad eesmärgid. Selleks, et langetatavad otsused oleksid ettevõtte jaoks õiged, peab tegevjuht oskama informatsiooni üksikutest valdkondadest kokku panna tervikuks. Suurettevõtte tegevjuht esindab ettevõtet avalikkuse ees, loob kontakte ja suhtleb suurklientidega ettevõtte huvisid arvestades. Oluline roll on suhtlemine pressiga, mille kaudu tegevjuht teavitab avalikkust tähtsatest sündmustest või otsustest, mis võivad puudutada väga paljusid inimesi. Ettevõtte juht peab meeles pidama, et ta tegutseb omanike huvides. Omanikud on usaldanud oma raha ettevõttesse, mida ta juhib, ning soovivad selle pealt teenida.

Väikeettevõtte tegevjuht on tihtipeale ka ettevõtte omanik, aga see pole mingi reegel. Tema ülesanded on mõnevõrra tehnilisemat laadi ja universaalsemad kui suurettevõtte tegevjuhil. Väikeettevõtte tegevjuht peab sageli hoolitsema ka ettevõtte igapäevase toimimise eest. Tema värbab personali, seab ülesanded, planeerib rahade liikumist ja suhtleb klientidega. Neid ülesandeid võivad täita ka teised töötajad, näiteks rahadega võib tegeleda raamatupidaja, kes täidab ka finantsjuhi ülesandeid. Mida suurem on ettevõte, seda enam on vaja juhte ja alluvaid, kes oleksid spetsialiseerunud eri valdkondadele. Tegevjuht peab olema otsustaja rollis ettevõtte tegevuse üle, saades informatsiooni teistelt juhtidelt.

Töötingimused

Tegevjuhi töö on väga vastutusrikas. Ülesannete täitmiseks peab ta tihti töötama üle tavapärase tööaja, olema pidevalt kättesaadav ja tegelema ootamatute ülesannetega. Tema töös on palju mõtlemist ja analüüsi nõudvat tegevust, samuti inimestega suhtlemist. Oluline on see, et tegevjuhil oleks hea meeskond erinevate valdkondade spetsialistidest, keda juht võiks usaldada. Suurettevõtte juht peab olema väljapeetud ja soliidne ka väljaspool tööaega, kuna ta on pidevalt avalikkuse tähelepanu all. Üldiselt on tegevjuhi ametiruumid kõige soliidsemad ettevõttes. Koostööpartnerite, suurklientide ja külaliste vastuvõtt toimub esindusruumides, mida tegevjuhi kabinet tihti endast ka kujutab. Ettevõtte tegevjuhi töös on oluline pidev liikumisvalmidus, mistõttu on tavaliselt kasutada ametiauto.

Vajalikud teadmised, oskused ja iseloomuomadused

Ettevõtte tegevjuht peab omama laialdasi teadmisi erinevatest valdkondadest - ärijuhtimisest, finantsjuhtimisest, seadusandlusest, turundusest ja teistest valdkondadest. Kuigi ta ei pea langetama üksikuid otsuseid kõigis neis valdkondades, on vajalik, et ta oskaks tippjuhtkonna poolt pakutavat informatsiooni õigesti tõlgendada. Tegevjuhiks saab õppida kõrgkoolides, kuid palju sõltub isiksuseomadustest ja kogemustest. Tahtejõud, eneseväljendusoskus, hea probleemide tunnetus, sihikindlus ja mitmed teised jooned on olulised tegevjuhi edus. Kaasaegsete juhtimisoskuste tundmine ja majanduskeskkonna üldine tundmine on vajalikud tegevjuhi omadused. Võõrkeeleoskus on vältimatu rahvusvahelise ettevõtlusega tegelevate ettevõtete juhtidele.

Artiklite otsing