AvalehtKarjäärikeskus Artiklite arhiiv Ettevõtte poolsed soodustused motiveerivad töötajaid.
 

Ettevõtte poolsed soodustused motiveerivad töötajaid.

Motivatsioonisüsteem on keskkond, milles on töötajate jaoks täidetud töötamiseks vajalikud tingimused ning selle kaudu ka rahuldatud nende vajadused, mistõttu motivatsioonisüsteem eeldab vahendeid, millega omakorda töötajate tööaktiivsust veelgi suurendada.

Kui ettevõte tegeleb organisatsioonikultuuri kujundamisega ning loob oma motiveerimise süsteemi, võib sinna vastavalt majanduslikele võimalustele lülitada ka mitmeid soodustusi oma töötajatele.

Soodustuste (ingl k facilities) all mõeldakse organisatsiooni poolt töötajatele võimaldatavaid hüviseid, mis väljendavad konkreetse organisatsiooni väärtusi ja suhtumist oma töötajatesse.

Soodustused on motiveerimise seisukohast väga olulised eelkõige põhjusel, et nad võimaldavad erinevate vajadustega töötajatele läheneda individuaalselt ja konkreetse töötaja vajadustest lähtuvalt.

Ettevõttesiseselt tuleks kehtestada mängureeglid, mis tingimustel ja kellele soodustusi pakkuda. Vastasel korral hakkavad kõik täie rinnaga endale kas ametiautot või uut arvutit ihkama ja pinged ei lase end kaua oodata.

Töötajad peaksid olema teadlikud ka sellest, et soodustused on nende töötasu osa, mille kulud ettevõte on enda kanda võtnud. Soodustusi, mida asutused võivad töötajatele pakkuda, on palju ja olemuselt väga erinevaid.

Kõrvalolevas tabelis toodud loetelust on näha, et soodustuste kaudu on töötajaid võimalik kaudselt materiaalsete vahendite abil toetada, et nad saaksid põhitähelepanu suunata eelkõige töötegemisele, mitte tegelema neid takistavate tegurite kõrvaldamisega.

Mida tihedamini on rakendatavad soodustused seotud töötajate töötulemustega, seda paremini nad ka motiveerivad. Soodustused ei tohi töötajatele olla iseenesestmõistetavad lisandid.

Soodustuste abil püütakse rahuldada küll töötajate vajadusi, kuid olulisel kohal on ka ettevõtte hoolitsuse väljendamine.

Soodustused, millega töötajaid motiveerida:

› ametiauto kasutamise võimaldamine
› bensiini kompensatsioon juhul, kui töötaja kasutab oma autot
› kiireloomuliste tööülesannete täitmisel taksosõidu võimaldamine
› linnatranspordi kuukaartide kinnimaksmine
› autojuhikursuste eest tasumine
› tasuta tööriietus
› mobiiltelefoni kasutamine ja kõnede kinnimaksmine
› kohapealne (soodushindadega) toitlustamine
› oma toodangu (teenuste) soodusmüük
› sportimisvõimaluste pakkumine (nt üüritakse teatud päevadeks saal erinevate pallimängude tarbeks, ostetakse pääsmed aeroobikatrenni, ujulasse või tasutakse töötajate spordiharrastused teatud kindlaksmääratud summas)
› ettevõtte poolt organiseeritud transport töötajate tööletoomiseks ja kojuviimiseks
› täiendavad töötingimused, mida töö sisu otseselt ei nõua (nüüdisaegsed arvutid, printerid jms)
› sülearvutid, mida on tööülesannete tõttu vaja ka koju kaasa võtta
› interneti püsiühenduse paigaldamine tööülesannete kiiremaks lahendamiseks
› paindlik tööaeg
› võimalus kodus töötada
› erinevate lisapuhkuste võimaldamine
› erinevad kindlustusliigid (kus ettevõte võib ise töötajatele sõlmida nt õnnetusjuhtumi- või elukindlustuse)
› töötajate tervise eest hoolitsemine (nt vaktsineerimine gripi vastu; silma- või hambaarsti teenuste eest tasumine)
› rahaline toetus abiellumise või lapse sünni puhul
› koolituskulude krediteerimine hilisema (võimaliku) tagasimaksmise kohustusega
› töötajatele antavad lühiajalised laenud
› ettevõtte aktsiate omandamine eelishinnaga

Allikas: Kai Põldvee-MürkArtiklite otsing