AvalehtKarjääriabi Artiklite arhiiv Elektriinsener
 

Elektriinsener

ELEKTRIINSENER

Töö iseloom

Elektriinsener on kõrge kvalifikatsiooniga spetsialist, kes tunneb kõike elektriga seonduvat väga põhjalikult. Oma laialdaste teadmiste tõttu on elektriinseneride rakendusvaldkond lai ja neil on väga palju erinevaid tööülesandeid. Ehitustööde käigus toimuvad kõik elektritööd elektriinseneri juhendamise all, samuti kuulub elektriinseneri töövaldkonda elektritööde projekteerimine. Ehitusalal töötav elektriinsener projekteerib elektrijaamu, alajaamu, elektrisüsteemi ülekande- ja jaotusliine, juhib elektrisüsteemi objektidel toimuvaid ehitustöid ja annab konsultatsioone elektrienergia genereerimise, ülekande ja jaotuse küsimustes. Teiseks elektriinseneride suuremaks töövaldkonnaks on elektriseadmete ja -mootorite projekteerimine. Lisaks otsesele projekteerimisele annab elektriinsener konsultatsioone mitmesuguste elektriseadmete, -ajamite ja -mootorite kasutusvõimaluste kohta nii kodu- kui ka tööstustarbijatele. Elektriinsener juhendab elektriinstallatsiooni spetsifitseerimist ja kasutamist tööstus- ja muudes hoonetel ja objektidel ja kui vajalik, tegeleb ka tööde otsese juhatamisega. Töö teoreetilise poole pealt tuleb elektriinseneril koostada elektriseadmete ekspluatatsioonieeskirju, instrueerida ohutusnõuete osas ja kontrollida ohutusnõuete täitmist. Selleks, et tagada elektriliste genereerimis- ja jaotussüsteemide, mootorite ja seadmestiku efektiivset funktsioneerimist ja ohutust, tuleb elektriinseneril kehtestada ranged standardid ja protseduurid.

Töötingimused

Elektriinsenerid töötavad projekteerimisbüroodes, tehastes, elektri tootmise ja müügiga ning elektriseadmete paigaldamisega tegelevates asutustes, elektrilise järelvalve büroodes ja mitmetes teistes asutustes ja ettevõtetes.

Elektriku tööpäev kestab 8.00 -16.00, töönädal esmaspäevast reedeni. Töö on pingeline eelkõige vaimses mõttes, sest nii projekteerimine kui ka töö elektriliste seadmetega nõuab äärmist täpsust ja teravdatud tähelepanelikkust. Ületunde ja nädalavahetustel töötamist elektriinseneridel palju ette ei tule, kuigi projekteerimistööde tähtaegade lähenemine sunnib töötempot tõstma. Palju tuleb viibida ehitusobjektidel ja jälgida, et täidetaks ohutusnõudeid, suur osa tööülesandeid on seotud kontrolli, järelvalve ja konsulteerimisega.

Vajalikud teadmised, oskused ja iseloomuomadused

Elektriinseneril peab olema tehniline kõrgharidus elektrotehnika alal. Lisaks peab ta elektriinsenerina töötamise ajal võtma osa täienduskursustest ja -õppustest, sellele lisandub regulaarne täiendõpe ja atesteerimine elektriohutuse alal. Tehniliste oskuste kõrval on elektriinseneri töös vajalik täpsus ja distsiplineeritus. Töötamisel pingestatud elektritoiteseadeldistega tuleb olla äärmiselt tähelepanelik ja täita kõiki elektriohutuse nõudeid. Elektriinsener peab olema tasakaalukas ja rahulik ning tegutsema läbimõeldult.

Artiklite otsing