AvalehtKarjääriabi Artiklite arhiiv Eesti õppur Euroopa Liidus
 

Eesti õppur Euroopa Liidus

Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikel on õigus õppida ja läbida koolitust kõikjal EL riikides. Isikute vaba liikumise põhimõtte tõttu lihtsustuvad võrreldes praegusega tunduvalt ka formaalsused teise riiki õppima asumisel. Võrdse kohtlemise printsiibi alusel peab EL liikmesriigi kõrgkool teiste liikmesriikide kodanikud vastu võtma oma kodanikega samadel tingimustel - see tähendab, et kui eestlane soovib minna mõnda Hollandi kõrgkooli õppima, saab ta kandideerida samadel tingimustel, maksab samasugust õppemaksu ning saab ka stipendiumi nagu hollandlased. Populaarsemad sihtmaad on meie noorte hulgas olnud Soome, Saksamaa, Rootsi, Prantsusmaa, Taani ja Itaalia. Eestis õpivad peamiselt Läti, Soome, Leedu, Venemaa ja Saksamaa üliõpilased.

Kas massiliselt Euroopasse?

Eelmisel õppeaastal õppis Eesti 19 kõrgkooli andmetel 423 Eesti tudengit 25 riigis. Levinud on arvamus, et pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga hakkavad meie noored massiliselt Euroopasse õppima kippuma. Millised on koolilõpetanute šansid, sellest räägib Eesti ENIC/NARIC Keskuse assistent Liia Tüür: “Euroopas ja ka Ameerikas ning miks mitte Austraalias õppimiseks on juba praegu Eesti noortel palju võimalusi - piiranguks peamiselt rahalised ressursid ning ehk ka asjaajamise keerukus (viisad, tööload jm). Samuti toimub ülikooliõpe kõrghariduse esimeses astmes enamasti välisriigi emakeeles (st enamasti mitte inglise keeles), mis kahtlemata raskendab kogu ülikooliõppe välisriigis läbimist. Euroopa Liiduga ühinedes vähenevad mõnes riigis (näiteks Suurbritannias) eestlaste jaoks õppemaksud, suurenevad võimalused õppimise kõrvalt osa-ajaga tööd leida ning lihtsustub ka Eesti diplomite tunnustamine Euroopa riikides. Kogu ülikooliõppe välisriigis läbimisele on alternatiiviks näiteks üliõpilasvahetuses osalemine,mis on nii asjaajamise kui ka rahastamise poolest lihtsam variant. Euroopa Liiduga ühinedes laienevad meie jaoks ka EL hariduskoostöö programmi Erasmus võimalused - EL liikmesriikide kõrval avaneb võimalus vahetusüliõpilasena minna näiteks praeguste kandidaatriikide kõrgkoolidesse (st ka Lätti, Leetu, Poola, Sloveeniasse jm). Välismaale õppima minekul on määrava täht-susega enda aktiivsus ning kriitiline mõtlemine- informatsiooni õppimisvõimaluste kohta on hulgaliselt olemas nii veebis, vastavates andmebaasides, teatmikes kui ka näiteks ülikoolide välissuhete osakondades. Oluline on üles leida sulle vajalik ja õige info, ning küsida nõu, kui
vaja. Kokkuvõttes tuleb välismaal õppinute kogemus kindlasti kasuks mitte ainult üliõpilastele endile, vaid ka kogu Eesti ühiskonna arengule.”

 

Artiklite otsing