Disainer

DISAINER

Töö iseloom

Elukeskkonna kvaliteedi üheks osaks on meid ümbritseva keskkonna esteetiline tase. Elu tundub palju meeldivam, kui me võime öelda, et asjad, millega me igapäevaelus kokku puutume, on ilusad ja ei riiva silma.

Disainerid kannavad hoolt selle eest, et esemete praktilisele väärtusele lisanduks ka esteetiline väärtus. Vähesed inimesed valivad oma riideid ainult selle järgi, et need soojad oleksid - oluline on ka see, et ihukate oleks kena ja meeldiks väljanägemise poolest. Disainerid on seega kujundajad, välise vormi andjad ja nende tööd võib märgata igal sammul. Tavaliselt on disainerid spetsialiseerunud kindlale valdkonnale: autodele, rõivastusele, mööblile, kodutehnikale, sisustusele, teatrikujundusele, lilleseadele või raamatukujundusele ja see loetelu pole kaugeltki lõplik. Iga toode ja pakend, mis tehasest välja tuleb, on tunda saanud disaineri kätt. Tooteid disainides püüavad disainerid arvestada selle eseme funktsioone ja tarbija vajadusi. Nad peavad leidma sobivad materjali, värvi, suuruse ja kuju, silmas pidades eseme käepärasust. Ideede saamiseks uurivad disainerid teiste samalaadsete esemete disaini ja püüavad leida midagi originaalset, kuid samas praktilist. Idee teostamisel joonistavad disainerid esialgse kuvandi, mida arutakse siis kas tellija, tootejuhi või kunstilise komisjoniga. Üha enam disainereid kasutab oma töös arvutiprogrammide abi, sest ekraanil on võimalik katsetada ja läbimängida tuhandeid erinevaid värve ja vorme.

Töötingimused

Kuna disainerid töötavad väga erinevates valdkondades, ei ole nende töötingimused kõikjal ühesugused. Tööstusdisainerid töötavad 40 tunnise töönädalaga ja toote disain valmib meeskonnatöö tulemusena. Eraettevõtjast disainer peab oma tööaega planeerima vastavalt töömahule ja tellimuste tähtaegadele. sageli tuleb teha ületunde või töötada nädalavahetustel. Disaineril peab olema hea kontakt toote lõpliku valmistajaga, sest ta peab kursis olema tellija võimaluste ja soovidega. Üldiselt on disaineri töö väga loominguline, kuid teda piirab teadmine, et disainitav toode peab olema kasutatav ja praktiline. Nagu teistel kunstivaldkonnas töötavatel inimestel võib ka disaineritel ette tulla ebaõnnestumisi ja loomingulisi kriise, kus ideid ei ole ja töö ei suju.

Vajalikud teadmised, oskused ja iseloomuomadused

Disaineri elukutse juures on kõige olulisem loovus ja kunstimeel. Sellel alal tegutsevatel inimestel peaks olema hea värvitaju, oskus märgata detaile ja hästi arenenud ilumeel. Oluliseks oskuseks tuleb pidada jooniste ja kavandite tegemise oskust, sest tavaliselt proovitakse läbijoonistamine ja erinevate variantide proovimine. Tööstusdisainerid peavad tundma toodete funktsioone ja tehnilisi iseärasusi ning arvestama neid disainimisel. Tellimuste saamiseks on hea, kui disaineril on koostatud näidiste album oma senistest töödest, mille põhjal klient võib otsustada, kas talle disaineri stiil sobib või mitte. Disaini eriala on võimalik õppida Eesti Kunstiakadeemias (EKA).

Artiklite otsing