Degustaator

DEGUSTAATOR

Töö iseloom

Söögitegemisel ei saa me kunagi usaldada ainult retsepti, aeg-ajalt tuleb ikka toitu maitsta ja midagi juurde lisada. Degustaatori ülesandeks ongi mitmesuguste toodete maitse- ja lõhnaomaduste hindamine ning tarbijale meelepäraste maitse- ja lõhnaomadustega toodete väljatöötamine. Ammustel aegadel olid degustaatorid spetsialiseerunud peamiselt tee ja kohvi kvaliteedi hindamisele ja degustaatori ametit pärandati põlvest põlve. Tänapäeval töötavad degustaatorid toiduainetööstuses ja parfümeeriatööstuses, muu hulgas ka veinikeldrites ja õlletehastes. Degustaatori tööülesanded jagunevadki uute lõhna- ja maitsebukettide loomiseks ning olemasolevate testimiseks ja hindamiseks.
Toiduainetetööstuses tegutsevad degustaatorid kondiitrivabrikutes, liha- ja, piimakombinaatides. Lisaks juba tootmises olevate artiklite hindamisele loob degustaator uusi maitsekompositsioone ja testib neid proovitarbijate peal. Hinnangute põhjal saab degustaator kindlaks teha tarbija eelistuse profiili ja toodete maitseomadusi soovitud suunas edasi arendada.
Parfümeeriatööstuses panevad degustaatorid kokku lõhnabuketi, valides välja ja sobitades kokku erinevaid komponente ja baaslõhnu. Arvestades, et parfümeeriatööstuses kasutatakse 3000-4000 erinevat lõhnakomponenti, võib mõista degustaatori töö keerukust, sest degustaator peab eristama 4000 lõhna ja suutma neid mällu talletada. Degustaatorid kasutavad peale maitsmis- ja haistmismeele ka nägemismeelt. Omamoodi degustaatoriteks peetakse ka gemmolooge ehk vääriskivispetsialiste, kes värvuse ja varjundi järgi oskavad kindlaks määrata kivi väärtuse.
Hea eristusvõimega degustaatorid on väga hinnas ja mujal maailmas on tavaline, et degustaatori nina või keel on kindlustatud väga suure summa peale.

Töötingimused

Degustaatorid töötavad tavalise tööajaga, ületunde ja puhkepäevadel töötamist tuleb ette harva. Degustaatoritele on eraldatud oma tööruumid ja laboratoorium, kus on võimalik toodete erinevaid omadusi testida. Kogu tööprotsess leiab aset puhtas ja hästivalgustatud keskkonnas. Vaimne koormus on suur, sest degustaatori tähelepanu ja mälu peavad olema kogu tööpäeva jooksul väga täpsed. Degustaatoritest sõltub see, millise maitse- ja lõhnaomadustega tooteid firmad turule toovad ja kas need tooted ka tarbijatele meeldivad.

Vajalikud teadmised, oskused ja iseloomuomadused

Paljud degustaatorid on kõrgharidusega toiduainete tehnoloogid. Keemiaalased teadmised tulevad degustaatorile igati kasuks. Degustaatoriks on võimalik õppida vastavatel kursustel, siiski tuleb esmatähtsaks pidada sünnipäraste eelduste olemasolu. Degustaatorina töötamiseks tuleb läbida teatud eksamid ja testid, kus tehakse kindlaks, kas inimesel üldse on eeldusi degustaatoriks saada. Degustaatoril peab olema väga hea lõhna-, maitse- ja värvimälu. Ta peab suutma eristada tuhandeid lõhnu ja maitseid, kuid õnneks on see teatud määral treenitav oskus. Analüüsivõime ja võrdlemisoskus on degustaatorile vajalikud selleks, et maitsetestide ja lõhnaproovide põhjal mingeid konkreetseid järeldusi teha. Nõuded degustaatori tervisele on küllaltki ranged. Degustaator ei tohi mingil juhul suitsetada, sest suitsetamine pärsib lõhna- ja maitsetundlikkust.

Artiklite otsing