AvalehtKarjäärikeskus Artiklite arhiiv Äsja koondatud?
 

Äsja koondatud?

Vallandamine on sügav, isiklik trauma
See on solvav!
Sul kaob turvatunne.
Su plaanid on purustatud.
Sinu enesekindlus võib kannatada saada.

 

Kuid pole halba heata: tänapäeva rutiinsete askelduste maailmas ei pruugi töölt vabastamine vähendada Sinu võimalusi tööd saada - kui Sa ise selleks just ise põhjust ei anna. Kui suudad selle traumeeriva sündmusega adekvaatselt toime tulla, võib vallandamine anda Sinu karjäärile uue hoo sisse. Esimese, kõige enam stressitekitava nädala jooksul soovitame Sul järgida järgnevat kaheksat sammu:

1. Tee korda oma rahaasjad.
Selleks on Sul vaja omada selget ülevaadet alltoodust:
Sinu tegelik rahaline seis;
Sinu võlgnevused;
kui palju Sa vajad, et säilitada praegust elustiili?

Seejärel koosta teiste perekonnaliikmete abil konservatiivne, ent kindlasti realistlik eelarve järgmiseks 6-12 kuuks.

2. Juhul, kui said kompensatsiooni, püüa selle kasutamist hoida kontrolli all.

Kompensatsioon (koondamistasu) ei ole autasu pikaajalise ning lojaalse töö eest. Tegu on sillaga tulevasele tööle, baseerudes Sinu

› tasemel (positsioonil, staatusel) firmas
› töötatud aastate arvul
› vanusel
› eeldataval töötuolemise ajal

Seepärast, kui olete näiteks 56-aastane kõrge kvalifikatsiooniga spetsialist, omades 28-aastast tööstaaži tööstuses, on Sul eeldused saada suuremat kompensatsiooni kui näiteks 39-aastane mittetulundusühingu töötaja.

Kui Sulle teeb muret mõte, kas Sinuga toimunu on õiglane, võid pöörduda töökaitsega tegeleva juristi poole.
Kuid püüa vaos hoida oma soovi tööandjat kohtusse kaevata. Üldjuhul saavutad parema tulemuse, kui otsid sõbralikku ja rahumeelset lahendust, suheldes viisakalt ja vähem formaalselt.

3. Säilita oma väärikus ning professionaalsus sellel katsumuse ajal.

Leia paar turvalist usaldusisikut, kellega Sul oleks võimalik oma emotsioone jagada. Äärmiselt oluline on, et avalikult suudaksid säilitada kompetentse professionaali ja oma ala spetsialist imidži, näidates, et suudad ka raskustega edukalt toime tulla.

Ohvrina käitumine võib mõjuda Sinu edasistele töistele väljavaadetele halvavalt.

4. Ära torma uue töö otsinguisse ülepeakaela.

Varu kannatust ning ära kibele kohe CV-sid välja saatma, samuti ei ole mõistlik tormata intervjuudele, haaramaks ükskõik millist tööd.
Olles äsja vallandatud, võib viha ning pettumus Sinus väljenduda ka osalemises spontaanselt intervjuudel.  Selline käitumine on paaniline - see ei ole professionaalile kohane.
Karjääri puudutavad otsused on liialt olulised, et neid teha tasakaalust väljas- olekus. On arukam oodata, kui taipad, et soovid uut tööd üksnes alljärgnevail põhjustel
tõestamaks teistele - või enesele - et oled võimeline tööd leidma
ärahoidmaks töötu- olekut

5. Varu enda jaoks aega

Kasuta seda aega ümberhindamaks, kes Sa tegelikult oled, tehes endale selgeks oma tugevad (enim müüvad, müüvaimad) küljed, ning alusta tööd enda vormi (konditsiooni) viimise kallal. Ajal, mil võid end sisemiselt tunda kui töötu, pakub Su koondamistasu tegelikultturvalist võimalust saada hakkama mitmeid kuid. See võimaldab aga planeeritud, strateegilist lähenemist järgmisele astmele Sinu karjääris.

6. Lihvi oma tehnikaid.

Vii oma tööotsingute strateegia kooskõlla oma hetkelise taseme ning turusituatsiooniga. 200 CV väljasaatmine ning registreerumine tosina värbamisettevõtte andmebaasidega võis töötada viisteist aastat tagasi, kuid need strateegiad ei oma tänapäeval enam efekti ega ole sobivad.

7. Tegele enese harimisega.

Tee endale ülesandeks luua endale selge arusaam suurimatest muudatustest tänasel tööturul ning sellest, kuidas saaksid kõige paremini sellesse sobituda. Sel moel omad paremat kontrolli oma karjääri tuleviku üle.

8. Säilita võimalikult normaalne elulaad.

Sinu praeguseks tööks on uue ameti leidmine. Kuigi see võiks olla Sinu jaoks n-ö täiskohaga töö (vähemalt 35 tundi nädalas), ei tohiks sellest kujuneda sunnitud tegevus. Sulle ning Su perekonnale on praegu hoopis vajalikum leida aega sotsiaalseks suhtluseks, taastumiseks ning kõigeks muuks, mis aitab Sul sellest perioodist tugevamana välja tulla.


Interneti põhjal CV Keskus

Artiklite otsing