AvalehtKarjäärikeskus Artiklite arhiiv Arvutigraafik-Disainer
 

Arvutigraafik-Disainer

ARVUTIGRAAFIK-DISAINER

Töö iseloom

Arvutigraafik-disainerid tegelevad trükiste kujundusliku ettevalmistusega ja nende põhilisteks töökohtadeks on ajakirjandusväljaanded, reklaamifirmad ja trükikojad. Arvutigraafik-disaineri konkreetseks tööülesandeks on tellija poolt etteantud teksti, fotode ja muu algmaterjali kokkusobitamine vastavate arvutiprogrammide abil. Töö lõpptulemuseks peaks olema kunstiliselt heatasemeline kujundus. Tööprotsess algab niisiis kliendi tellimuse vastuvõtmisest. Tavaliselt pöörduvad kliendid arvutigraafik-disaineri poole sooviga kujundada logo või firmamärk, samuti peab arvutigraafik-disainer tegelema reklaammaterjalide, brošüüride, visiitkaartide ja blankettide kujundamisega.
Esmalt selgitab arvutigraafik-disainer välja kliendi vajadused ja soovid, pakub kliendile erinevaid lahendusvariante ja valib seejärel koostöös kliendiga välja sobivaima lahenduse. Kui kavand on põhijoontes valmis, alustab arvutigraafik-disainer trükise kujundamist arvutil. Ta skaneerib vastava eritehnika abil arvutisse fotod ja muud kujundid, samuti teksti. Seejärel asub arvutigraafik-disainer sisestatud materjali viimistlema ja ümber paigutama. Ta töötleb fotosid ja logosid ning paneb töö kujunduslikult paika. Teksti jaoks valib ta sobiva šrifti ning paigutuse. Kui tegu on mitmevärvilise trükisega, valib arvutigraafik-disainer sobivad värvitoonid ja viib läbi värvilahutusprotsessi.

Töötingimused

Arvutigraafik-disaineri tööpäeva pikkus sõltub tellimustööde arvust, peaasi on tähtaegadest kinnipidamine. Arusaadavalt peab olema mingi aeg päevast, kus ollakse töökohal klientidele kättesaadav, kuid üldiselt võib arvutigraafik-disainer oma töögraafiku määrata ise. Töö toimub põhiliselt arvutiekraani ees istudes, seega kaasnevad selle ameti puhul vähesest liikuvusest tingitud probleemid ja suur pinge silmadele.

Vajalikud teadmised, oskused ja isiksuseomadused

Arvutigraafik-disaineriks saab õppida keskhariduse baasil ja kuna see amet on paljuski seotud trükitöölise elukutsega, õpetatakse neid ameteid sageli ühes ja samas kutsekoolis. Arvutigraafik-disainerile on väga vajalikud teadmised trükimontaazist ja üldistest trükitehnilistest võimalustest ning trükiprotsessist, sest ei ole ju mõtet disainida midagi sellist, mida pole trükitehniliselt võimalik teostada. Arvutigraafik-disaineri töös läheb lisaks tehnilistele teadmistele vaja ka kunstiannet, konstrueerimisoskust ja teadmisi kompositsiooni põhialustest. Põhiliseks töövahendiks arvutigraafik-disainer on arvuti, seepärast on arvuti ja selle töökeskkonna tundmine möödapääsmatu. Vajalik on mitmete programmide nagu Word, CorelDraw, Excel, Photoshop, Powerpoint ja Pagemaker võimaluste tundmine ja kasutamisoskus. Iseloomuomadustest võiks arvutigraafik-disainerile tähtsaks pidada loomingulisust, püsivust ja sihikindlust. Hea suhtlemisoskus ja tähelepanelikkus aitavad klientide soove paremini mõista ja ellu viia.

Artiklite otsing