AvalehtKarjäärikeskus Artiklite arhiiv Ära unusta, et ettevõtte tähtsaim vara on inimene
 

Ära unusta, et ettevõtte tähtsaim vara on inimene

Igal organisatsioonil on eriline vara, millel on jalad all ning mis hommikul saabub tööle ning õhtul taas lahkub. Need on ettevõtte töötajad – väärtuste peamised loojad.

Järjest enam räägime intellektuaalsest kapitalist. See on mittemateriaalne vara, mis püsiva tulu loomisel on samavõrd tähtis kui finantskapital. Küsimus seisneb selles, kui palju osatakse seda mõõta ja selle tähtsust hinnata. Teadmusorganisatsioonides (mittemateriaalsetel varadel on põhiline roll väärtusloomes) seisneb inimeste unikaalne panus just selles, millist informatsiooni nad valdavad, millised on nende kogemused, kuidas nad teadmisi ja kogemusi uutes olukordades kasutavad ning kui innovaatilised ja pühendunud nad on.

Ekstreemse näitena võib tuua juhtumi, kus pärast spetsialistide põhituumiku lahkumist kaotab ettevõte täielikult oma suutlikkuse edasi tegutseda. See on äärmuslik olukord: olulise tähtsusega vara lahkub õhtul organisatsioonist ilma plaanita hommikul tagasi tulla.

Mida intellektuaalkapitali all täpsemalt mõeldakse? Jaotuse üldkategooriateks on inim- ja struktuurkapital. Inimkapital on see, mille inimesed koju kaasa võtavad ja struktuurkapital see, mis neist ettevõttesse jääb. Inimesed on seejuures kõige suurema tähtsusega väärtuse loojad, kes kasvatavad kõiki intellektuaalkapitali osasid. On ju intellektuaalkapitali põhitees see, et väärtuse looja on inimene, kuid väärtus luuakse struktuuris.
Kui rääkida immateriaalsete varade mõõtmisest, siis praeguseks on välja töötatud juba mitmeid mõõtmisviise. Mõõtmine on suhteliselt komplitseeritud – tuleb valida sobilik mudel ning õiged indikaatorid. Kui võtta näiteks immateriaalse vara monitor, mis on välja töötatud Karl-Erik Sveiby poolt (üks intellektuaalse kapitali liikumise algatajaid), võib väita, et organisatsioonides mõõdavad mitmed üksused väärtusi, mis monitoris kajastuvad.

Oluline on pühendumus

Ja veel. Intellektuaalkapitali teemaga seonduvad mitmed mõisted ja üks neist on emotsionaalne kapital. Selleks, et intellektuaalkapitali varad väärtust looksid, on oluline töötajate pühendumus, kirg töö vastu.

Intellektuaalkapital ei ole kunagi null, kuid emotsionaalne kapital sõltub inimestest endast ja firma kultuurist. Väga oluline on see, millega me intellektuaalkapitali korrutame. Kui emotsionaalne kapital on väiksem kui üks, siis see vähendab intellektuaalkapitali väärtust.

Loomulikult on see vaid üks võimalus neid asju vaadelda.

Allikas: Eesti Päevaleht Online

Artiklite otsing