Intervjuu

(21.01.2009)  Kas saab tõsiselt võtta firmat, kes nõuab vastuseid küsimustele pikkuse, kehakaalu, juuksevärvi, automargi jne kohta?
Kordan meeleldi üle küsimused, millele tööotsija tööintervjuul või ka töösuhte ajal vastama ei pea. Võib, aga ei pea. Need on siis eelmise tööandja saladusi, samuti peret, rahvust, rassi, päritolu, usku, tervist, puuet, seksuaalseid eelistusi ja poliitilisi veendumusi puudutavad küsimused. Kui välimuse kohta käivaid küsimusi on kohe mitu, siis küllap on töösuhte eelduseks uue töötaja välimuse kindlad kriteeriumid. Näiteks modelliks kandideerides on küsimused välimuse kohta asjakohased, samas küsitakse sel juhul tavaliselt hoopis täispikkuses fotot. Ka stjuardessi töös on vajalik kindel pikkus ja piiranguks on suur kaal. Töösuhe algab osapoolte kokkuleppega ja eeldab mõlemapoolset usaldust. Need esitatud küsimused ei näi aga põhjendatud olevat, seega tasuks kindlasti uurida, milleks tööandja seda infot kogub. Suhtu sellise teabe väljaandmisse ettevaatusega.
(13.03.2008)  Sooviksin teada, mida kandidaadist oodatakse kui värbamisprotsessis toimub rühmatöö? Või millele nad pööravad tähelepanu? Kuidas rühmatöös peaksin käituma?
Grupiintervjuu kohta leiate infot siit: http://www.cvkeskus.ee/career.php?menu=1&lastmenu=21&text_id=597&career_style=&PHPSESSID=4pfb7gpgm7d4756uu8s8fj9s31
(17.12.2007)  Kui tööintervjuul öeldakse, et rääkige endast, siis millest ma peaksin rääkima?
Arvatavasti leiate oma küsimusele vastuse CV Keskuse Karjäärikeskusest. Edastan Teile ka tööintervjuudis puudutava rubriigi lingi: http://www.cvkeskus.ee/career.php?menu=1&lastmenu=21&career_style=
(18.10.2005)  Kas Te saaksite mulle lühidalt seletada, mida kujutab endast paneelintervjuu?
Paneelintervjuu puhul vestleb kandidaatidega kõigepealt vähemprofessionaalne intervjueerija ning sõelub välja täiesti sobimatud kandidaadid. Sõelalejäänutega vestleb juba kõrgelt kvalifitseeritud intervjueerija. Viimase intervjuu viib läbi kõige kõrgemal ametikohal olev isik.
(22.09.2004)  Kas keegi oskab öelda, kust leida töö intervjuudel küsitavaid tüüpküsimusi? Olen käinud mitmel vestlusel ja alatihti on küsimused kattunud. Oleks küsimused ees oskaks nendele enne intervjuud paremini valmistuda!
Meie karjäärikeskuses on terve rubriik Intervjuu, mis õpetab tööintervjuuks ette valmistama. Seal on ka näiteküsimused, mis tihti intervjuul esitatakse: http://www.cvkeskus.ee/career.php?menu=1&lastmenu=21&text_id=39
(25.05.2004)  Mul on 25 mail tööintervjuu palun öelge kuidas peaksin selleks valmistuma Ja kuidas jätta endast head muljet v.a riietus kuna selle kohta tean juba
Tere Triin. Ma loodan, et ei ole veel hilja vastata, olin komandeeringus ning ei leidnud varem võimalust vastata. Muud soovitust ei oskagi anda, kui jääda rahulikuks. Püüa endale kinnitada, et sul läheb hästi ja sa ei pea kartma. Kui sa suudad säilitada rahu ja jääda iseendaks, siis pole sul muretseda midagi. Oluline on mitte üle pakkuda, kui jätad endast mulje, milline sa tegelikult ei ole, siis see teeb su töö tulevikus vaid raskemaks.
(15.04.2004)  Kuidas peaks tööintervjuul selgitama enda eelmisest töökohast lahkumise põhjust, kui meievaheline töövaidlus on omadega jõudnud maakohtusse. Töövaidluskomisjoni otsus tehti minu kasuks, kuid tööandja hages edasi ja kohtuasi venib nagu boamadu. Milline oleks minupoolne parim selgitus intervjuul, et potentsiaalne tööandja ei näeks minus probleemset inimest? Töölepingu lõpetasin mina ise tööandja rikkumise tõttu.
Kõige parem on olla aus. Kui tööandja küsib, siis vastake ausalt kuidas olukord on ning püüdge selgitada olukorda võimalikult neutraalselt. Kindlasti vältige eelmise tööandja maha tegemist, ta võib küll süüdi olla kuid tema halvustamine võib teist vale mulje jätta.
(15.04.2004)  Kuidas vastata intervjuul küsimusele, et miks tahan praegusest töökohast ära tulla? Minu vastus sellele oleks, et palga pärast. Kuna saan praegu miinimumpalka ja tänapäeval sellega enam ära ei ela. Mida soovitate teie?
Kui see nii on, siis vastakegi nii. Kui on veel mõni põhjus (uus töö tundub huvitavama, on paremas asukohas jne.), siis mainige see. Kindlasti ei tasu mõnda põhjust välja mõelda.
(22.07.2003)  Kuidas siis ikkagi peaks olema riides vestlusel?
Töövestlusele oleks mõttekas selga panna midagi neutraalset ja konservatiivset, mitte ehmatavat ja metsikut. Sobiv oleks näiteks kostüüm, kas seeliku või pükstega või valge pluus ja püksid või seelik. Tähtis on, et Te jätaksite tööandjale sümpaatse mulje ja olge samas ka sõbralik ja naeratav. Kui inimesest õhkab positiivsust, siis tunnevad seda ka teda intervjueerivad inimesed.
(11.07.2003)  K: Kuidas ma peaksin vastama kui tööandja küsib: “Milline loom sa olla tahaksid?” või “Millal sa viimati karaoket laulsid?”? Need küsimused ei ole ometigi seotud minu tööle saamisega!
V: Sellised küsimused eeldavad natuke naiivsust, kuid hea küll. Kui tööandjal on aega sinu intervjuu jaoks, siis on ta juba peaaegu otsustanud sinu kasuks ning üritab veel intervjuu käigus sinust viimast muljet saada. Mõnikord on mõni kandidaat väga kvalifitseeritud, kuid alati ei ole ta siiski selle koha tarvis kõige parem valik. Ning selliste küsimuste abil võib ka selgitada, milline parimatest on parim. Kuigi seda tüüpi küsimused ei ole mingit moodi kasulikud ning ei ole otseselt seotud sinu tööga, on nad siiski väga tähtsad valimisprotsessis, sest nad avaldavad sinust nii mõndagi. Kui sa võtad neid küsimusi kergekäeliselt ning ajaraiskamisena, siis võid sa kaotada mitmeid häid töökohti. Mitmest kvalifitseeritud kandidaadist valib tööandja välja kõige huvitama mõttemaailmaga inimesed, kellest ta arvab saavat hea töötaja. Kasuta neid küsimusi kui võimalust tööandjaga suhtlemiseks isiklikul tasandil ja demonstreeri oma oskust suhelda nii, et tööandjal oleks sinu seltsis mugav.
(05.11.2001)  Tere! Kuidas vastata intervjuu ajal esitatud küsimusele: kuidas arvutate keskmise Eesti tõugu halli, siledakarvalise kassi kogu karvade hulka?
Kõige parem vastus: Sellise ülesande lahendamiseks kõlbab kõige paremini Einsteini empiiriline valem galaktilise tolmu tiheduse arvutamiseks piiratud kõveras ruumiosas - E(i)=(D(m)*S(k))/c(t)
(02.11.2001)  K: Olen tööandja ja pean otsustama sekretäri valikul, keda vötta.Millsed vöiksid olla küsimused, mis aitaksid mul sooritada vöimalikult positiivse tulemuse?
See sõltub ju eelkõige mis sorti sekretäri ta vajab. Kuna enamus tööotsijatest on ilmselt lugenud läbi raamatu "Löö nad pahviks" , siis standardküsimused ei pruugi parimat tulemust anda, kuna vastaja teab peast "õigeid" vastuseid. Head trikid - ootamatud - mis minuga on tehtud aja jooksul, ning mis peaks mingisuguseid omadusi ja taset näitama on olnud sellised: Võib küsida Jüriöö Ülestõusu daatumit vmt. - näitab üldist haritust, mälumahtu ja oskust reageerida ootamatule küsimusele. Võib mängida "Moskva telefoni" - lugeda ette pikk ja keeruline olukord, mis tuleks kujuteldavalt mälu järgi juhile edastada. - näitab mälumahtu ja infokao hulka Võib teha rollimängu telefoniga - ootamatult heliseb telefon laual ja telefoni teises otsas nõuab keegi juhti. Näitab kogemust kõnede filtreerimisel ja võimaluse korral probleemi lahendamisel Võib panna kirjutama kirja - soovitavalt mingi ebameeldiva teate/palve/nõudmise edastamiseks - näitab erialast oskust kirja koostamisel, õigekirjakontroll, diplomaatilisuse tase, arvutikasutusoskus - kui paluda see veel näiteks salvestada x kataloogi ja printida välja y printeriga. Keeleoskusnõude puhul on vist parim vestlus nõutavas keeles näiteks teemal - millised olid tööülesanded eelmisel kohal. Sekretäri puhul oleks ilmselt hea küsida ka töökoha vahetuse põhjuseid - negatiivsed kommentaarid eelmise tööandja kohta töövestlusel näitavad minu arvates potensiaalset ebalojaalsust ning diplomaatiliste võimete nappust.
(13.08.2001)  Kuidas peaksin intervjuul käituma, kui tean, et konkursil kuhu kandideerin, eelistatakse meesterahvast (et tekitaks respekti). Ise olen naine, suhteliselt väike, nii et meie kultuurikontekstis esmapilgul väga aukartusäratav just välja ei näe.
Tööandjal on muidugi alati eelistused, mitte ainult soolises suhtes, vaid pigem haridustase, suhtlemisoskus jne. Samas on palju ameteid, kuhu eelistatakse naisi (ettekandjad, trammijuhid, sekretärid ja mida iganes), nii et soolisest diskrimineerimisest siin rääkida ei saa. Sõltub siiski ametist, millega tegemist on. Paljud juhtivtöötajad on tänapäeval naised, kuna nad oskavad mehi tööle panna. Kui ei ole tegemist füüsilise tööga, siis ma arvan, et võib kandideerida küll. Kui Sind juba intervjuule on kutsutud, siis on pigem tegemist näilise eelistusega ja tööandja pole isegi nii kindel, et vajab nimelt meesterahvast. Ei ole mõtet pingutada, et intervjuul mehisem välja näha. Väike enesekindlus on kasuks ja loomulikult peab oskama põhjendada, miks just Sina oled sobiv sellesse ametisse. Varasem kogemus sarnasel tööalal jne. võib plusse anda. Võib tööandjale ka välja pakkuda, et oled katseajal nõus tunduvalt vähema palgaga, siis on tööandjal võimalus Sinu võimetes veenduda. Nii et rohkem enesekindlust! Soovitan ka meie karjäärikeskusest lugeda artikleid, mis puudutavad intervjuul käitumist.
(23.10.2000)  Kuidas töövestlusel käituda, kui intervjueerija ei esita küsimusi, vaatab vaid vaikides otsa? Millest peaksin rääkima?
Igasse olukorda sobivat üht ja ainuõiget käitumisviisi pole sellisel juhul lihtne soovitada. Kui intervjueerija vaikib äkki jutuajamise käigus, võib ta oodata, et kandidaat eelmise küsimuse vastust laiendaks. Ootamatult vestlusesse tekkinud paus võib tähendada ka seda, et intervjueerija ana-lüüsib saadud teavet ja püüab otsustada, kas ta soovib veel lisainfot või on otsuse tegemiseks piisav hulk andmeid olemas. Kui kandideerija kohtab sellist üsna ootamatut käitumist jutuajamise alguses, tuleks oma vaistu kasutades üritada selgusele jõuda, kas tegemist pole mitte shansiga näidata oma oskust ebaharilikust olukorrast välja tulla. Sellisel juhul võib ajutine initsiatiivi haaramine töötahtjale kasuks olla. Nii nagu kandideerijad, jagunevad ka tööandjat esindavad intervjueerijad tööinter-vjuudega rohkem ja vähem kokku puutunuteks. Kui näib, et teie vastas istuv küsija tunneb end nappide kogemuste tõttu oma rollis ebakindlalt, võtke juhtroll jutuajamises enda peale. Esitage mõned olulisemad faktid oma elulookirjeldusest, selgitage uuele kohale kandideerimise põhjust ja julgustage intervjueerijat oma oskuste ja ootuste kohta täiendavaid küsimusi esitama. Kartusel, et küsitleja ootamatu vaikimise põhjuseks on isiklik antipaatia, pole reeglina alust, vähemalt sellisel juhul, kui uue tööandja näol on tegemist professionaalse organisatsiooniga. Tarmo Müürisepp, Mercuri Urval, Eesti Päevaleht
(10.08.2000)  K: Olles äsja lõpetanud ülikooli, ei saa ma endale lubada kallist ülikonda. Kui palju rõhku see üldse esmamuljele annab?
V: Ühesõnana: Väga palju! Esimene mulje moodustub 30 sekundi kuni 5 minuti jooksul. Kui esmamulje on positiivne, siis 75% juhul pakutakse inimesele tööd. Kui palju see su võimalusi kahandab? Ka tavalise ülikonna kandmine annab palju juurde. Osta parem uus särk. Kui sa pead ühes firmas rohkem kui ühe korra käima, vaheta lipse või pane teine särk selga. Sa ei pea ostma Armani-ülikonda, kuid sa pead välja nägema puhas ja stiilne.
(10.08.2000)  K: Kas ma peaksin oma eelmisest töökohast saadud iseloomustuse intervjuule kaasa võtma? Kui jah, siis kuidas ma saaksin seda enda jaoks ära kasutada?
V: Loomulikult võid sa oma iseloomustuse intervjuule kaasa võtta. Tee sellest kvaliteetne koopia ning jäta originaal koju. Kasuta oma iseloomustust samamoodi nagu cv-d. Kui su käest küsitakse cv-d, siis küsi, kas sa võid sellele lisada ka iseloomustuse. Üks asi, mis on väga tähtis: Kas su iseloomustus on ülivõrdeline ja kas see räägib sinu saavutustest ka tööväliselt või kirjutatakse seal ainult seda, et sa tegid hästi oma tööd? Kui seal on kirjas, et sa olid lihtsalt hea töötaja, siis jäta see parem heaga koju – see ei aita sind siis kuigivõrd.
(30.11.-0001)  K: Kuidas ma peaksin vastama, kui intervjueerija küsib: “Räägi natuke endast.”?
V: See ei ole ebatavaline küsimus, see küsimus kerkib pea kõides intervjuudes üles, nii et parem ole selleks küsimuseks ette valmistatud. Teoreetiliselt võid sa olukorda ära kasutada ning rääkida oma isikust ning elukutsetest. Tegelikkuses aga soovitaksin sul rohkem rääkida oma tööalasest edukusest kui isiklikust elust. Rääkides oma eelmistest töökohtadest, rõhuta positiivseid saavutusi ning kogemusi. Ürita oma vastust siiski mõistlikes piirides hoida – kui intervjueerija ei kuula sind enam tähelepanelikult, siis oled sa oma jutuga liiga pikale läinud
(30.11.-0001)  K: Hiljaaegu lasti mind eelmisest töökohast lahti. Praegusel hetkel otsin uut töökohta. Mida ma peaksin tööandjale ütlema oma viimase töökoha kohta? Kas ütlen neile tõtt ja lasen neil ennast kahe silma vahele jätta, valetan neile, või üritan üldse seda teemat vältida?
V: See on raske küsimus. Intervjuu käigus ei tohiks kunagi valetada. Ka ei tohiks kunagi halba rääkida oma endisest tööandjast. Siiski ei ole sa kohustatud otseselt vastama antud küsimusele. Mina üritaksin välja tulla mõne positiivse vastusega, mis oleks siiski tõsi – minu töökoht kaotati või siis et see töö ei olnudki päris see, mis sa ootasid. Sa peaksid enne intervjuule minekut siiski välja mõtlema, mida sa täpselt vastama peaksid ning see vastus olgu aus.
(30.11.-0001)  K: Kuidas saaksin intervjuul fookuseerida enda püüdlikkusele ja oskustele, mitte oma noorusele ja kogenematusele?
V: Võta õigel hetkel intervjuu kontrolli alla ning too välja punktid, mida sa oled elus saavutanud ning mida sa saad antud firma jaoks ära teha. Too konkreetseid näiteid sellest, mida sa teinud oled. Kuna ma ei tea, mida sa täpselt teinud oled või teed, siis näiteks, kui see puudutab mingite asjade valmistamist, siis too intervjuule kaasa ka näidiseid. Kui intervjuu põhirõhk on sinu saavutustel ja need on reaalsed, siis sinu vanus ja kronoloogilised kogemused ei tulegi võibolla jutuks.
(30.11.-0001)  K: Kuidas on parim viis häbelikel inimestel, kes on head töötajad, kuid halvad suhtlejad, intervjuusid anda?
V: Samamoodi, nagu sa elus edasi saad: harjuta, harjuta, harjuta. Proovi rolli sisse elada ning seda läbi mängida oma sõbra või mõne teise tuttavaga. Isegi kui sa oled häbelik, võid sa olla erutatud sellest, mida sa teed ning satud vaimustusse. Tööta erilise energiaga enda kallal. See aitab sind sinu puuduste varjamisel ning parandab sinu intervjuu andmise tehnikat.

Esita meile küsimus
 

Küsimuse esitamiseks logi palun sisse.

 
Logi sisse
 
Palk (61)

Artiklite otsing