CV kirjutamine

(20.01.2009)  Küsimus järgmine: Kui olen kandideerinud töökohale ning teen pärast seda oma CV-s muudatusi, siis kas need muudatused toimuvad ka saadetud CV-s või näeb tööandja muutmata CV-d? Näiteks lisasin peale kandideerimist oma CV-le pildi. Kas seda kandideerimise CV-l on või ei ole näha?
Muudatused CV-l, mis oled teinud peale kandideerimist, ei kajastu tööpakkuja kontol. Kui oled teinud peale kandideerimist olulisi muudatusi, mis võivad Sinu kandidatuuri mõjutada, siis soovitame eelmine kandideerimine tühistada ning muudetud CV-ga uuesti kandideerida. Kandideerimise saad tühistada leheküljel "Minu CV Keskus" -> "Minu kandideerimised".
(15.01.2009)  Kas suvel töötamise aja ja koha võib ka lisada ankeeti?
Kui oled noor tööotsija ja Sul on vähe töökogemust, siis kindlasti soovitame kirja panna kõik suvevaheaegadel tehtud tööd.
(12.01.2009)  Mis arvate sellest kui enese soovitajaks panna oma vend?
Kui Sinu vend on Sinuga tööalaselt kokku puutunud, siis võid teda soovitajaks lisada küll.
(12.01.2009)  Mul on küsimus: kas on võimalik CV-le fotot lisada? Kui saab, siis kuidas?
Oma CV-d saad täiendada leheküljel “Minu CV Keskus”, lingi “Muudan” alt. Foto lisamiseks klikka seejärel vasakmenüüs lingil “Pildi/video lisamine”.
(07.01.2009)  Kuidas ma saan siin keskkonnas oma CV-l oma perekonnanime vahetada, ilma et peaksin end uueks kasutajaks tegema?
Oma isiklikke andmeid saad muuta lingi alt “Profiil”, mille leiad lehekülje ülevalt paremast nurgast.
(26.09.2007)  Mul on praegu töökoht, kui see mulle eriti ei sobi ja ma otsin uut töökohta, kuid ma ei taha, et sellest saaks teada praegune tööandja. Kuidas saab teha nii, et minu praegune tööandja ei näeks minu CV-d Teie andmebaasis?
Kui Te ei soovi oma CV-d mõnele konkreetsele firmale näidata, siis kasutage CV blokeerimise võimalust. CV blokeerimiseks minge leheküljele "Minu CV Keskus" ning vajutage CV taga olevale lingile "Muudan". Ettetulevast vasakpoolsest menüüribast valige CV sisestamise etapp "CV valmis". Lisainfo kasti all on oranž link "CV blokeerimine", vajutage sellele lingile. Sisestades firma registrikoodi (leiate Krediidiinfo lehelt) saate CV blokeerida. Blokeeritud firmad näevad Teie CV-d konfidentsiaalsena. CV staatuste kohta saate lähemalt lugeda leheküljelt "Minu CV Keskus".
(25.09.2007)  Registreerisin just CV Keskuse kasutajaks ja tahaksin nüüd CV-d sisestada, aga ma ei suuda leida kohta, kus ma seda teha saaks.
Enne CV sisestamist peaksite ära täitma oma profiili. Profiili saate siseneda lehekülje ülevalt paremast nurgast. Peale profiili täitmist minge leheküljele "Minu CV Keskus" ning vajutage lingile "Loo uus CV valitud keeles".
(19.09.2007)  Olen ametilt tuuker ja CV koostamisel tekib probleem - ei leia eriala valikul oma kutset.
Antud ameti määramisel soovitame töövaldkonnaks märkida "Õigusala/korrakaitse/turva". Ametinimetuse saate ka käsitsi sisestada - klikkate "Vaata kõiki ametinimetusi siit" ning seejärel tekib etteantud ametinimetuste alla tühi lahter.
(09.07.2007)  Kas ja kus kohast oleks võimalik saada saksakeelset CV põhja tabeldatud kujul?
CV Keskuses ei ole kahjuks saksakeelset CV põhja. Meie andmebaasi on võimalik CV koostada eesti, vene või inglise keeles.
(21.06.2007)  Kuidas ma ma saan lisada keeleoskused oma CV-sse?
Keeleoskused saate lisada CV sisestamise etapis "Oskused". CV täiendamiseks/muutmiseks minge leheküljele "Minu CV Keskus" ning vajutage CV pealkirja taga olevale lingile "Muudan". Seejärel saate ettetulevast menüüribast (lehekülje vasakul poolel) valida CV etapi, mis muutmist vajab.
(20.06.2007)  Mul on CV sisestamisel märgitud keel eesti keel, aga millegi pärast on mul CV keeleks märgitud RU, kuidas seda saaks parandada, sest see on iseenensest tekkinud kuigi CV-d olen täitnud eesti keeles. Palun infot, kuidas seda saaks parandada?
Ilmselt olete CV sisestamise keeleks kogemata valinud vene keele. Ehk mäletate, mis keeles Te CV Keskuse lehte vaatasite sellel hetkel, kui vajutasite nupule "Loo uus CV valitud keeles"? Näiteks, kui vaatasite meie lehte venekeelsena, siis süsteem automaatselt määras CV keeleks vene keele. Kui Te CV keelevalikus muudatust ei teinud, siis on arusaadav, miks CV põhi on venekeelne ja Teie poolt sisestatud tekst eestikeelne. Viga parandada on võimalik vaid nii, et koostate uue CV, CV koostamise keeleks valite eesti keele ja sisestate andmed uuesti (kasvõi copy-paste'iga).
(02.05.2007)  Ei suuda leida kohta, kuhu cv-s märkida lapsehoolduspuhkusel oldud aeg. On see üldse vajalik või kohustuslik märkida? Oskate ehk aidata.
Jah, CV-s võiks siiski antud informatsioon kirjas olla, et tööandja ei peaks mõistatama, miks Te mitu aastat tööst eemal olite. Lapsehoolduspuhkusel oldud aja saate CV-sse märkida CV sisestamise etapis "Töökogemus". Vajutage lingile "Lisa uus" ning avanevalt lehelt ülevalt menüüribast valige "Pausid".
(16.04.2007)  Mida tähendab rohutirts minu CV-l?
Valides CV-l soovitud tööks "praktika pakkumised" ilmub Sinu CV-le väike roheline rohutirts, mis näitab tööandjale, et oled tubli algaja ning valmis usinalt uut ametit õppima. Antud informatsioon on kirjas ka CV sisestamise etapis "Soovitud töö", infokirja nägemiseks klikka märgil "?".
(10.04.2007)  Sooviksin teha taas aktiivseks oma CV kuid ei taha, et praegune tööandja seda näeb. Kas on olemas selline võimalus, et varjata antud firma eest oma cv aktiivsust?
Jah, CV blokeerimise võimalus on täiesti olemas. CV blokeerimiseks minge leheküljele "Minu CV Keskus", vajutage CV pealkirja taga olevale lingile "Muudan". Lehekülje vasakule poole ilmub hall menüüriba (CV sisestamise etapid), valige etapp "Cv valmis". Ettetuleval lehel lisainfo kasti all on oranž link - "CV blokeerimine".
(09.04.2007)  Kirjutasim oma CV vene keeles, kuidas saab seda eesti keele tõlkida?
Kahjuks ei loe Teie kirjast välja, et kas soovite meie tõlkija teenust kasutada või soovite ise oma CV eestikeelsena sisestada. Kui soovite kasutada CV tõlkimise teenust, siis selle kohta leiate lisainfot "Minu CV Keskus" -> "CV tõlkimine". Kui soovite ise sisestada eestikeelse CV, siis minge leheküljele "Minu CV Keskus". Lehekülje allpool on link "Loo uus CV valitud keeles", enne nupule vajutamist saate teha CV keelevaliku (valikud: eesti, vene ja inglise keel).
(04.04.2007)  Hetkel on olemas täiskohaga töökoht. Oleks tarvis nädalavahetuseks üheks päevaks (kas ainult laupäevaks või pühapäevaks) lisatööd. Kuidas ma oma CV-d täites peaksin sinna andmed kirjutama? Tööandjad võtavad ju tavaliselt täis- või poolekohaga tööle argipäevaks.
Antud info, et otsite põhitöö kõrvalt lisatööd ja soovite töötada vaid ühel päeval nädalas, peaksite kirja panema CV sisestamise etappi "CV pealkiri". Siin lehel on lahter "Eesmärk", mis ongi mõeldud kõige olulisema - Teie eesmärgi kirjapanemiseks. Enamasti soovivad tööandjad tõesti saada täistööajaga töötajat, kuid suve saabudes otsivad mitmed (tootmis)ettevõtted lisatööjõudu. Peaksite aktiivselt tööpakkumistel silma peal hoidma - kindlasti leiate ka endale midagi sobivat.
(26.03.2007)  Mul on selline küsimus, et mille alla panna CV-s praktikakohad?
Praktikakohad märkige töökogemuse alla. Kindlasti pange töö kirjeldusse märge, et tegemist oli praktika korras töökohaga.
(29.01.2007)  Kuidas ma saaksin panna oma CV-le pilti? Mõned firmad soovivad ainult pildiga CV-d.
CV-le foto lisamiseks minge leheküljele "Minu CV Keskus" ning vajutage CV pealkirja taga olevale lingile "Muuda". Ettetulevast vasakpoolsest menüüribast valige "Foto lisamine". Siin saate oma arvutist CV-le üles laadida kuni 5 fotot. Lugupidamisega, CV Keskus
(19.01.2007)  Miks minu CV on staatuses "Pooleliolev CV" ?
Ilmselt olete unustanud märkida, kas soovite oma CV salvestada aktiivsena või passiivsena. CV aktiveerimiseks minge leheküljele "Minu CV-d", vajutage CV pealkirja taga olevale lingile "Muuda". Ettetulevast vaskpoolsest menüüst valige CV valmis. Aktiveerige CV märgistades valik: Salvesta ja aktiveeri CV. Allpool on nupp "CV valmis", vajutades sinna kinnitate CV valmidust. Aktiivne CV on nähtav kõigile tööandjatele.
(13.11.2006)  Sooviks muuta oma CV-s olevat telefoninumbrit, aga "profiili" alt seda teha ei õnnestu.
CV-l ei muutu Teie kontaktnumber seetõttu, et olete CV-d koostades teinud märke, et meie süsteem ei uuendaks automaatselt andmeid CV-l kui Teie neid profiilis muudate. Seetõttu peate muudatused tegema otse CV-l. Telefoninumbri muutmiseks CV-l minge lehele "Minu CV-d", vajutage CV pealkirja taga olevale lingile "Muuda". Ettetulevast vasakpoolsest menüüst valige "Isiku- ja kontaktandmed". Kui soovite, et edaspidi muutuksid kontaktandmed CV-l automaatselt, siis pange tagasi linnuke "Samad andmed, mis minu profiilis".
(13.11.2006)  Olen sisestanud CV-Keskuse portaali oma CV, kuid jätkuvalt on mu CV peal kirjas "pooleliolev CV". Kuidas saaks seda nüüd muuta nii, et ta oleks valmis ja lõpetatud? Soovisin kandideerida, kuid sain vastuseks, et "Teil pole sisestatud ühtegi CV-d".
Teil on CV Keskuse kontol pooleliolev CV ning seetõttu ei saa ka tööpakkumisele kandideerida. CV koostamise jätkamiseks minge lehele "Minu CV-d" ning seejärel vajutage CV pealkirja taga olevale lingile "Muuda". CV aktiveerimiseks minge leheküljele "Minu CV-d", vajutage CV pealkirja taga olevale lingile "Muuda". Ettetulevast vaskpoolsest menüüst valige "CV valmis". Aktiveerige see märgistades valik: Salvesta ja aktiveeri CV. Allpool on link "CV valmis", vajutades sinna kinnitate CV valmidust. Aktiivne CV on nähtav ka tööandjatele meie andmebaasis.
(08.11.2006)  Kuidas kustutada oma poolikut CV-d ?
CV kustutamiseks minge leheküljele "Minu CV Keskus". Märgistage CV, millest loobuda soovite ning vajutage nupule "Kustuta".
(01.11.2006)  Mul on Teile üks ettepanek. Nimelt neis kohtades kus on CV-s küsitud kogemust aastates võiks olla hoopis küsitud "kogemus alates aastast" ning soovi korral võiks programm siis ise automaatselt seda aastate arvu CV-sse genereerida. Nii, et iga aastavahetusega muutuksid automaatselt ka kogemuse aastate arv. Vastasel korral tuleb igal aastal kõiki neid kogemuse aasta numbreid ühe arvu võrra muuta.
Täname ettepaneku eest. Teie poolt väljapakutud lahendus on iseenesest huvitav, ning mugav neile, kes kasutavad kõiki CV-l väljatoodud programme kogu aeg aastate jooksul. Enamus tööotsijatest aga ei puutu kõikide CV-s väljatoodud programmidega igapäevaselt kokku. Mõnd programmi kasutatakse 1 aasta (näiteks seoses tööülesannete täitmisega) ning rohkem terve elu jooksul mitte kunagi. Reaalseks kogemuse ajaks jääb siiski 1 aasta, olenemata sellest, mitu aastat tagasi CV koostatud on.
(11.07.2006)  Mul jäi CV koostamine pooleli, aga ei saa kuidagi pihta, kuidas seda jätkata saab, või pean uuesti otsast alustama?
Tere, Ei, uuesti alustada ei ole tarvis. Selleks, et saaksite jätkata poolelioleva CV sisestamist, minge leheküljele "Minu CV-d" ning vajutage CV pealkirja taga olevale lingile "Muuda". Nüüd tulevad Teile ette CV sisestamise etapid (lehekülje vasakul poolel), valige koht, kus pooleli jäite ja saate oma CV-d edasi täitma hakata. Lugupidamisega, CV Keskus
(06.10.2004)  Tere, nädalas korra tulevad teated agendilt tööpakkumiste kohta. Mida aga tähendavad meilid, kus väidetakse, et mingi tööandja soovib mulle teada anda, et sisestas töökuulutuse CV keskusesse. Kui mul on huvi, võiksin kandideerida. Kas need on ikka seotud tööandjaga või teeb CV keskus teatava valiku. Kui ei ole tööandjaga seotud, ei soovi selliseid meile. Mida ma pean tegema? Kai
Peale töökuulutuse sisestamist on tööandjal võimalik vaadata nimekirja antud tööpakkumisele sobivatest CV-dest. Sobivad CV selekteeritakse automaatselt teatud kriteeriumite järgi nagu valitud kategooria, asukoht jne. Tööandjal on võimalik sobilike CV-de seast valida mõned või saata kõigile selline teade nagu te saanud olete. Seega need teated tulevad tööandja algatusel, kuid ei tähenda seda, et tööanda on selle teile personaalselt saatnud (kuigi ka seda ei saa vällistada).
(30.09.2004)  Kuidas kustutada profiili?
Konto kustutamise asemel soovitan teil oma CV hoopis passiveerida. Passiivsele CV-le pääsete ligi vaid teie, tööandjad seda enam ei näe. Nii saate hiljem oma CV uuesti aktiveerida ja seda jäälle kasutama hakata. CV saate passiveerida, vajutades oma CV taga lingile Deaktiveeri.
(13.09.2004)  Ei leidnud kodulehel motivatsioonikirja koostamise kohta infot. Soovin teada saada kuidas seda koostada ja mida peab seal äramärkima?
Motivatsiooni- ehk kaaskirja koostamise kohta võite lugeda meie karjäärikeskusest: http://www.cvkeskus.ee/career.php?menu=1&lastmenu=23
(17.08.2004)  Kuidas õieti kirjutada tööle asumise avalduse? Väga ootan teie vastuse.
Kuidas kaaskirja kirjutada võite lugeda meie karjäärikeskusest: http://www.cvkeskus.ee/career.php?menu=1&lastmenu=23 Kaaskirja näite võite leida siit: http://www.cvkeskus.ee/career.php?menu=1&lastmenu=23&text_id=30
(04.07.2004)  Oletame et mul on CV nr. 1 ja kandideerin töökohale nr 1 ning kasutades eelnevat CV'd. Kui aga kandideerin töökohale nr.2 modifitseerides CV nr.1'te, kas siis antud CV muutub ka automaatselt töökohale nr 1 kandideerides (nii et tööpakkuja seda muudetud kujul näeb)?
Ei näe. Tööandja näeb Teie CV-d sellisel kujul nagu see oli kandideerimise hetkel.
(08.06.2004)  Kus siin leheküljel saaks koostada (kui üldse saab) kaaskirja?
Ikka saab. Kaaskirja koostamiseks otsige oma kontolt link 'Kaaskirjad', see on samas reas, kus ka link 'Minu CVd'. Teil on võimalus luua omale kuni 5 kaaskirja.
(28.05.2004)  Miks ma ei saa luua endale CV-d. Igakordsel lehe jätkamisel nõuab süsteem minult taas kasutajatunnuse ja parooli salvestamist.
Tegu on teie arvuti seadistusega. Nimel teie Internet Exploreril (eeldades, et te kasutate just seda programmi) on keeletud cookide (eestik. küpsised) salvestamine. Kuidas cookied oma arvutis lubada võite vaadata CV Keskuse tehnilise abi lehelt: http://www.cvkeskus.ee/support.php
(29.04.2004)  CV-s on võimalik sisestada üks elukoht. Kui ma aga saan elada nii Tallinnas kui Tartus kuidas seda ära näidata?
Selle võite lisada näiteks lisainformatiooni väljale. Samuti võite teha omale kaks CV-d, ühe elukohaks Tartu ja teise Tallinn.
(28.04.2004)  Isikul, kellel on CV Keskuses moodustatud oma CV, näeb hiljem infot selle kohta, mis ettevõtted ja millal on Tema CV-d vaadanud. Samuti oma kaaskirju ja avaldusi, kellele need on saadetud. Kas see info on privaatne ainult CV omaniku jaoks või saavad seda näha näha kõik firmad/tööandjad, kes CV Keskuse kaudu töötajaid otsivad ? Või on neil võimalik näha ainult aktiivseks tehtud CV-d ja konkreetsele vaataja firmale saadetud kaaskirja/avaldust ?
Need andmed on ainult inimesele, kes on konto registreerinud. Kui teil on aktiivne CV, siis on andmebaasis näha teie CV ja mitte midagi muud. Kandideerides näeb tööandja vaid seda CV-d ja kaaskirja, mille olete talle saatnud.
(16.04.2004)  Mul on kokku kuni 8 töö- ja praktikakohta. Kas ikka panna kõik cv-sse kirja? Aga kui intervjuul küsitakse, et miks igal töökohal nii vähe olen olnud? Kõige pikem on 1 aasta. Kuna olen sekretär ja otsin uut sekretäri kohta, kas panna kirja siis ainult selle alaga seonduvad kohad? Või selgitada iga koha kohta eraldi, miks ära tulin? Näiteks läks üks firma pankrotti; sain parema pakkumise; töölepingut ei pikendatud; olin seal tööl ainult selleks, et tööl oli vaja käia ja raha oli vaja teenida, aga see ei ole minu eriala (nt. poes kassapidaja) ja olin seal tööl nii kaua, kuni sain oma erialale vastava töökoha jne. Mis on Teie arvamus?
Pange ikka kõik kirja ja iga töö juurde selgitusse ka pikemalt, milles töö seisnes ja võite ka mainida miks lahkusite. Mida rohkem informatsiooni tööandja teie kohta CV-st kätte saab, seda parem.
(16.04.2004)  Kas passiivse CV-ga võib kandideerida konkreetsetele tööpakkumistele CV keskuse andmebaasist, et kõik andmed oleksid selle tööandja jaoks nähtavad, või CV peab olema kindlasti aktiivses olekus?
Passiivse CVga kandideerides jäävad näha kõik andmed. Kandideerides ei ole vahet, kas CV on aktiivne või passiivne. Passiivse ja aktiivse CV vahe on see, et aktiivne CV on ka andmebaasist kätte saadav, passiivne ei ole.
(15.04.2004)  Kuidas ma saan oma CVd saata, kui firmal pole antud maili aadressi, kas on mõni muu võimalus siis?
Selleks, et CV Keskuses kandideerida peab teil olema CV keskuses koostatud CV. Kui CV on olemas, siis kandideerimiseks kasutage tööpakkumise all olevat nuppu 'Soovin kandideerida'.
(13.04.2004)  Ma ei suuda kuidagi kaaskirja valmis kirjutada. Kui suure tõenäosusega ma leian hea töökoha kui Teiega koostööd teen. Kui Te minu CV esile tõstaks ja selle korrastaks?
Tõenäosust on raske hinnata. CV pealt vaadatakse tavaliselt kõige enam töökogemust. Korralik ja põhjalik CV tuleb küll kasuks kuid selleks, et hea töö leida on tavaliselt siiski vaja head töökogemust. CV esile tõstes jääte kindlasti tööandjatele rohkem silma ja seega suurendate ka oma tööle saamise võimalust.
(22.03.2004)  Tere! Soovin saata oma CV tööandjale, kuid nad tahavad lisaks eestikeelsele CV-le ka ingliskeelset CV. Minu CV on eestikeelses variandis CV-Keskuses olemas. Mis variandid ja võimalused oleks see ingliskeelseks ümber teha?
CV Keskus pakub võmalust teha ka inglise keelne CV. Kahjuks pole võimalik teha seda ühe nupuvajutusega, kuna palju väljad on ise sisestatud ning eesti keeles. Selleks, et luua ingliskeelne CV vajutage nupule 'Tee uus ingliskeelne CV'.
(17.03.2004)  Räägitakse et meie CV on erinevad soome firmases nõutavatest, on see õige?
CV standard peaks olema ülemaailmne ja ei usu, et siin on erinevust eesti ja soome vahel. Igal maal tuleks CV koostada korrektselt, jälgides nõudeid ning CV peaks olema põhjalik.
(08.03.2004)  Kas cvkeskuses saab ka nii teha, et üks konkreetne firma ei näe minu CV-d?
Saab ikka. Selleks tuleb teil minna oma CV muutmise alla ning otsida sealt üles leht 'CV blokeerimine'. Seal saate sisestada ettevõtte registrikoodi, kelle eest soovite oma CV peita.
(08.03.2004)  Lisasin eile oma CV ja püüdsin seda täna tööandja kartoteegist leida , aga ei leidnud .... Kas tegin midagi valesti, et CV pole nähtav?
Teie CV on staatuses passiivne, see tähendab seda, et tööandjatel ei ole võimalik teie CV-d andmebaasist leida. Kui soovite oma CV aktiveerida, siis tuleb teil CV taga vajutada linki 'Aktiveeri'.
(18.02.2004)  Kust ma võiksin üles leida CV näidised?
Erinevaid CV näidiseid võite vaadata CV Keskuse proovikartoteegis: http://www.cvkeskus.ee/employer.php?actione=samplecat&type=position
(16.02.2004)  Kas CV kirjutamisel siin CV keskuses on lubatud html-i kasutamine? Näiteks mõne rea esiltoomiseks "breaki" või veel hullem boli või italicut
HTML on lubatud pikematel väljadel, näiteks töökogemuse kirjeldus jne. Seal on lausa soovitav kasutada teksti esile toomiseks käsku või ka tumedat kirja. Samas olge ettevaatlik, et te oma CV-d liiga segaseks ei aja, pannes sinna liigselt HTML-ga kujunduatud teksti.
(05.02.2004)  Kuidas võiks muuta või kustutada oma CV-s "Ameti valikus" juba enne valitud ametit, et selle asemele uus panna ? Üritades asendada olemasolevat uuega, tuleb uus amet juurde, aga mitte asemele.
Ameteid saate muuta nii: Ilma CTRL klavhi all hoidmata valige kõrvalt valikust üks amet. Nüüd vajutage CTRL klahv alla ja vajutage uuesti sellele ametile. Kui nii teha, siis jääb kõrvalolev kast tühjaks ja saate uuesti soovitud ametid sisestada.
(02.02.2004)  Kui konkreetsetes numbrites tuleks väljendada töökuulutuses nõutud palgasoov ning kas see tuleb vormistada eraldi või võib lisada avaldusele/kaaskirjale?
Väga konkreetselt ei ole vaja palganumbrit kirja panna. Palk on tavaliselt läbirääkimiste küsimus ja oma CV-sse tasub panna pisut suurem number, kui te ise sooviks. Siis jääb rohkem ruumi kaubelda. Kui pagasoov on nõutud töökuulutuses, siis võite selle välja tuua kaaskirjas koos väikese põhjendusega, miks just selline number.
(01.02.2004)  Millal langetakse vastus ,antud kohale sobivusest ,kontaktandmete saatmise hetkest
Otsuseid hakatakse langetama tavaliselt peale konkursi kuupäeva lõppu. Siis vaadatakse kõik kandidaadid läbi, korraldatakse vajalikud intervjuu ja/või testimise voorud ning nende põhjal tehakse otsus. Tavaliselt võtab kogu töö otsimise protsess alustades töökuulutuse avaldamisest umbeks kaks kuud aega.
(27.01.2004)  Kui ma ei soovi, et firmade nimed, kus olen varem töötanud oleks nähtavad, kuidas saan need kustutada juba üleval olevast CV-st.
Selleks tuleb CV märkida konfidentsiaalseks. Seda saate teha oma profiili alt- seal on väli, mis tuleb märgistada ja seejärel profiil salvestada.
(23.01.2004)  Sovin leida tööd elektrimontöönina.
Selleks ei tulegi muud teha, kui koostada ilus CV meie lehel ja jääda ootama tööpakkumist. Loomulikult tuleb vahepeal ka ise töökuulutusi vaadata ja silm peal hoida ega kuskil koht vabanemas pole.
(23.01.2004)  Tere! Kuidas ma saan vaadata enda CV-d, mis ma olen saatnud erinevatesse firmadesse?
Seda saate vaadata oma kontol lehel 'Avaldused'.
(14.01.2004)  Kuidas on võimalik tühistada kandideerimissoovi?
Kandideerimissoovi tagasi võtmine pole nii lihtne kuna avaldus saadetakse tööandjale e-maili teel. Meil on võimalik avaldus kustutada tööandja kontolt, kuid e-maililt me seda enam tagasi võtta ei saa.
(14.01.2004)  Kuidas saata oma CV cv keskusesse kui ta on mul arvutis juba olemas dokumentides?
Selleks on teie kontol, lehel Minu CV-d, nupp 'Sisesta tekstikujul CV'. Kuid me väga ei soovita seda teenust kasutada, kuna tekstikujul sisestatud CV ei jää kuigi korrektne. Samuti saab tekstikujul CV-d saata vaid e-mailile, CV Keskuses olevatele töökuulutustele te tekstikujul CV-ga kandideerida ei saa.
(25.07.2003)  Kas teie abi on tasuline. Kui on nii siis kui palju seee maksab.
Kui Teil on küsimusi, CV sisestamise, kaaskirja kohta, olete unustanud salasõna või on tekkinud mingi probleem, siis vastame Teie küsimustele meelsasti nii telefoni kui e-maili teel ja see pole tasuline.
(11.07.2003)  Soovin profiilis muuta e-maili aadressi, aga salasõna ei mäleta?
Lehel, kus te tavaliselt sisse logite on otse salasõna sisestamise välja all link: Unustasid salasõna? Sinna lingile vajutades saate sisestada oma e-maili, milleles salasõna saadetakse. E-mail peab kindlasti olema sama, mis on teie CV Keskuse konto profiilis.
(25.02.2003)  Tahaksin muuta oma elukoha aadressi, aga ei leia kusagilt, kust ma saaksin seda teha. Endine aadress tuleb automaatselt cv-sse, aga ma ei leia kohta, kus saaksin oma profiili muuta
Logige oma salasõnadega Minu CV alla ja valige sealt link – „profiil“ – sealt saategi muuta oma andmeid!
(27.05.2002)  Tere! Tahaksin teada, miks ei ole mul võimlik saata oma CV-d tööandjale. Kui soovin seda teha, siis tuleb ette tekst, et `teil ei ole CV-d sisestatud`, ometigi tegin seda juba paar-kolm kuud tagasi. Teiseks tahaksin teada kuidas oleks võimalik oma CV-d täies pikkuses näha, mitte üksnes nime, aadressi ja veel mõnd pisiasja???
Teil on täidetud ainult profiil, seetõttu näetegi üksnes andmeid, mis võetakse profiili alt. CV koostamiseks valige oma konto alt link CV ning avaneva lehe all olev nupp Tee uus CV. Soovitame lugeda ka samas lehel toodud juhiseid, et kõik oleks võimalikult selge. Kui tekib veel küsimusi, andke teada.
(08.04.2002)  Tere! Sooviksin teada saada kuidas kirjutada CV.Äkki saaks saata mingi näidise.
CV kirjutamisest võite saada põhjaliku ülevaate CV Keskuse lehelt lingi Karjäärikeskus alt. Klõpsates Karjäärikeskuse all avanevat linki Karjääri algus ja seejärel CV kirjutamine, avaneb paremal kastike erinevate artiklitega, mis annavad teavet cv kirjutamise kohta. Erinevate cv tüüpide näidised leiate artiklist CV põhitüübid.
(08.11.2001)  Tere CVkeskus Olen juba pool tundi Teie linki lapanud aga kusagilt ei leia sellist kohta, kust saaks enda CV kustutada. Kui seda tehakse Teie poolt, siis soovin, et minu CV kustutataks koheselt, sest olen juba mitu kuud tööpostil Ette tänades Kai Heinla
Sisenete oma paroolidega, seejärel valite mustalt ribalt sellise lingi nagu "CV" ja siis juba vajutate vastava CV juures kas "Kustuta" või "Deaktiveeri". Täpsemad selgitused on antud lehel. Loomulikult tuleks CV koheselt eemaldada, kui töö on leitud. Kui valida "Deaktiveeri", siis keegi peale Teie enda seda CV-d enam ei näe, küll aga saate selle kohe kerge vaevaga tagasi aktiveerida, kui vajate jälle tööd.
(07.09.2001)  Tere, vormistasin endale teie abiga meiliaadressi, kuid kuidas saan ma mulle saabunud e-maile lugeda?
Meie pakume e-maili vormistamist www.mail.ee keskkonnas. Kui olete seal registreerunud, siis siseneda oma kontole saate kasutades valitud salasõnu.
(23.08.2001)  Kas CV keskuse kaudu (e-maili teel) kandideerides on võimalik kuidagi oma CV-le ka kaaskiri külge pookida? Kui jah, siis kuidas? Sellist kohta ei leidnud.
Kui valite cv saatmise emaili teel, siis uues avanevas aknas pakutakse variant ka kaaskirja saatmiseks, aga seda vaid sel juhul, kui kaaskiri on loodud!
(03.08.2001)  Kui kuulutuses on küsitud ainult CV-d, kas peaksin siiski lisama avalduse ja haridust tõendava dokumendi koopia?
Avalduse ehk kaaskirja lisamine tuleb alati kasuks. Soovitame seda saata alati ka siis, kui otseselt nõutud teda pole. Kaaskiri on iseenesest mõistetav asi, mis peab olema iga CV ees, koos CV-ga moodustab ta terviku. Küll aga ei tarvitse saata haridust tõendavat dokumenti, seda läheb tavaliselt vaja siis, kui tööandja selle nõudmise eraldi välja on toonud.
(03.08.2001)  Kuidas on võimalik muuta minu CV-s oma telefoni numbrit? (number on vahepeal muutunud, aga CV muutmise variantidest ma sellist kohta ei leidnud).
Logige end sisse oma salasõnadega, edasi valige - profiil - ning selle alt muutke oma tel number. Muudatus kinnitage lehekülje lõpus oma salasõnaga!
(04.07.2001)  Kas iseloomustus töökohast kirjutatakse vabas vormis või on olemas mingi kindel vorm või näidis. Oleks tänulik kui saaks juhendeid selles asjus. Ette tänades
Iseloomustusel ei ole mingeid kindlaid vorme. See kirjutatakse täiesti vabas vormis, kasutades kõike seda, mis inimest iseloomustab. Mõningaid pidepunkte: Kontaktandmed Tööleasumise kuupäev Tööülesanded Suhtumine Toimetulek Positiivsed ja negatiivsed omadused Loomulikult, kasutage ikka viisakat ja ametlikku keelt, vältima peaks labasusi, teravusi jne. Ka negatiivseid omadusi saab edasi anda viisakas vormis (N: Tema negatiivseks küljeks on liigne otsekohesus ja ülim kohesetundlikus, mis mõnikord väljendub töö tegemises ka nädalavahetustel ajal:)
(26.06.2001)  Tere! Minu probleem on järgmine: sooviks leida suveks tööd (olen tudeng) teenindussfääris ja vastava töö kogemus on mul juba olnud. Olin tol korral töötanud juba mõnda aega, kui tööandja hakkas mind süüdistama raha kadumises (ehk otsesõnu öeldes: varguses). Süüdi ma selles polnud, milles ka üritasin ülemust veenda, kuid ma pole kindel, kas mind usuti. Kuna puutusin pidevalt ülemusega kokku ja kollektiiv oli väike, lahkusin sellelt kohalt tugeva psüühilise pinge tõttu. (Tagant järgi tundub, et selline süüdistamine oli taotluslik). Nüüd aga olen probleemi ees: kas lisada see töökogemus CV-sse? Kui ma ei lisa, ei tule vähemalt probleemi intervjuu ajal (sest kindlasti jõuaks vestlus töölt lahkumise põhjusteni ja ma ei ole kindel, et suudaksin valetada kokku muid põhjuseid), aga teisest küljest oleks mul vähemalt ette näidata selles ametis töötamise kogemus, mida sel kohal nõutakse. Andke nõu!
Valetada ei maksa. Lisage kindlasti oma töökogemus CV-sse. Küsimusele - miks te oma kohalt lahkusite - võite anda erinevaid vastuseid. Lahkusite ju ise sealt, teid ei vallandatud. Näiteks - Lahkusin, kuna motivatsioon firmas töötamiseks oli madal; tundsin, et olen võimeline rohkemaks, kuid edasiarenemise võimalused olid piiratud; firma sisekliima oli pingeline, kaader vahetus pidevalt jne. Igal juhul - vcaletada ei maksa - see maksab kätte!
(13.04.2001)  Tere. Mul tekkis mure.Soovikin saada näidet CV kohta.Ma lugesin kõik siin teil siin läbi,aga nihukest konkreetset näidet teil polnud.Tähendab oli, aga inglise keeles.Ma oskan küll inglise keelt,aga oleks meeldiv,kui te saaksite mulle saata eesti keelse näite. Mis peaks ma siis lisama cv -sse, kui ma õpin ainult ülikoolis,ning ühelgil kursusel pole käinud, kuna koolis on neid küllaga. Aidake palun! Ette tänades, Ferkle.
Meie mootoriga loodud CV näidise leiate siit Vaadake ka küsimusi, mis on esitatud CV kirjutamise kohta aadressilt: http://www.cvkeskus.ee/career.php?menu=4&lastmenu=5. Lisaks nendele - meil on üleval ka kronoloogilise ja funktsionaalse CV eesti keelsed näidiseda karjäärikeskuses. Kuna te õpite üliküülis ja kursustel ei ole käinud, siis võite lisada täiendõppe alla selliseid kursuseid, mida ülikoolis olete saanud õppekava väliselt, näiteks. Kursustel käiakse tavaliselt täiendõppe korras juba töötamise ajal ja ei ole midagi katki, kui see osa CV-st esialgu ka tühjaks jääb. Iga tööandja mõistab ja teab seda. Kõige hullem, kui te valetate ja panente kirja kursuseid, mida te tegelikult läbinud ei ole. Lisaks sellel - võite valida omale CV tüübi. Teie näite puhul soovitaksin ma funktsionaalset CV-d või kombineeritud CV-d. Mõlema kohta leiate näited ja muu info ülal toodud linkide alt Edu soovides CV Keskus
(01.03.2001)  Tere! Kas sobib saata esialgselt CV ilma koduse aadressi ja nimeta. Kes tööd on otsinud teab, et ära saates kümmneid CV-si heal juhul vastatakse ühele ja sedagi eitavalt, kui tekkib firmas kuhu ennast pakud tõsisem huvi, siis alles täpsustad oma andmed?Miks nii... aeg on näidanud, et Eestis konfidentsiaalsust ei tagata.Firma ei suvatse kuulutada isegi orienteeruvat palkka on ainult mittemidagi ütlevad õhulised lubadused(valgusrikast kabinetti,sõbralikku kollektiivi jne)samas avad sina ennast firmale pea täielikult, kuhu aga pärast sattub sinu CV prügikasti või tänaval rentslisse või kuhu iganes.Selles pikas tekstis ongi küsimus, kuidas käituda?Ei tahagi enam tööd otsida ja kõigile oma elu/lugu avada...konfidentsiaalsust ei garanteerita ei mingit tagasisidet.
Lp. Urmas Põhimõtteliselt muidugi sobib. Meie süsteemis saab pakkuda tööd ka sellisele CV-le, mille staatus on konfidentsiaalne (ei näidata nime jne.). Teine asi on see, et tööandjal on vahel ka kiire (uus kiire projekt või jääb eelmine töötaja ootamatult haigeks). Sel juhul haarab ta telefoni ja helistab ikka ainult nendele CV-dele, kus on andmed. Andmete mitteavaldamine ei jäta usalduslikku muljet ja tööandja arvab, et tegemist on inimesega, kes alles töötab ja sondeerib lihtsalt pinda, äkki saab rohkem palka. Tegelikult ei pea CV-s kirjutama midagi isklikku, ei ole ju põhjust varjata seda, kus õppisid või töötasid varem. Inimese seksuaalsed eelistused või imelikud harjumused jäägu igaühe enda teada, selles mõttes CV avalikustamine (ka rentslisse viskamine) ebameeldivusi ei tohiks tekitada. Tagasiside on aga igaühe südametunnistuse asi. Võin kinnitada, et mitte ainult firmad ei unusta tagasi helistada, vaid ka paljud tööotsijad ei vaevu tööpakkumistele vastama. Vahel võib tööd olla nii palju, et ei jaksa kümnete või ka sadadega ühendust võtta. Soovitan Teil koostada konfidentsiaalne CV (ilma kontaktandmeteta) ja näit. teine CV koos andmetega, kust aga jätate välja need töökohad ja muu info, mida ei soovi avalikustada. Vastavalt vajadusele siis kasutate kas ühte või teist. Meie süsteemis saab endale koostada kuni viis erinevat CV-d.
(22.12.2000)  Ma saatsin oma CV ühele tööpakkumisele.Vastuseks sain,et tööpakkuja ei suuda seda lugeda,et formaat pidi vale olema.Kuigi minu CV on teie serveris ja elektroonilise CV saatmise juhendis on öeldud,et kui CV on teie serveris siis ei pea midagi muud tegema kui saada lihtsalt ära ja tööpakkuja näeb seda sellisena nagu mina.(mina sain asjast nii palju aru voi peab midagi veel tegema)
Võib olla, et osades firmades on kasutusel mailiprogramm, mis on eriti vana või aegunud. Sel juhul võib küll olla nii, et korralikult kujundatud teksti asemel näeb ta laialipillatud lauseid ja lugemine on väga raske, kui mitte võimatu. Proovige oma CV ümber kopeerida Word-i või mõnda teise tekstiformaati ja saata talle sellisel kujul. Kuigi ei saa kindel olla, et tal siis ka selle lugemiseks mingi korralik programm on. Meie süsteem on testitud ja 99,9% klientidest saavad kõike lugeda.
(22.11.2000)  Mitme kõrgkooli lõpetamise korral ei sisesta programm neid CV-sse enne, kui on täidetud ka punase tärniga märgitud väljad (põhi-, keskkool). Kui ei täida neid, ei lisata ka kõrgkooli CV-sse. Milles probleem?
Kui olete korra juba sisestanud põhikooli andmed ja tahate lisada kõrgkooli andmeid, siis ei pea te enam põhikooli sisestama. Sel juhul, kui veateade ütleb, et mingi väli on täitmata, on selline väli ilmselt kõrgkooli osas. Täpsem info abi@cvkeskus.ee
(31.10.2000)  Kas on võimalik muuta oma CV varjatuks praeguse tööandja eest (s.t. et ta seda ei näe)
Praegu on see optsioon meil tööjärgus, et cv kirjutaja saab valida, missugune firma tema cv-d võib üldse vaadata. Kuni valmimiseni soovitame kasutada konfidentsiaalset cv-d (määrata saate seda enda profiili alt), mille tagajärjel peidetakse teie kõik kontaktandmed (ka e-mail ja nimi), viimane töökoht ja soovitajad. Ühendusevõtt potensiaalse tööandja poolt toimub läbi cvkeskuse ja edaspidine on teie otsustada, kas vastate kontaktile või ei. Soovime edukat kandideerimist! cvkeskus
(30.10.2000)  Tere! Oleks soovinud leida CV ingliskeelse näidise. Lugupidamisega Mare
(04.10.2000)  Tere! Panin tähele, et teie tööotsijate CV-des on tihtipeale puudu isiku- ja kontaktandmed (nime, telefoni, e-aadressi asemel tihtipeale lihtsalt 25 a naine/mees otsib tööd). Tööandjana ei ole ma eriti vaimustatud anonüümsetest CV-dest. Võibolla on see osa teie äristrateegiast, aga tööandjana julgeks teile soovitada, et isiku- ja kontaktandmed peaksid igal CV-l kohtustuslikud olema ja ilma nendeta ei salvestata CV-d andmebaasi.<br> Anonüümsed CV-d jätavad tööandjale paratamatult pigem seiklejate, mitte tõsiste tööotsijate mulje.<br> Üllar Kask, Trillian infosüsteemid
Suured tänud küsimuse eest. Kui aus olla, siis ka mulle jätavad sellised cv-d veidi seikleja mulje. Siin on aga küsimus konfidentsiaalsuses. CV-le on võimalik anda konfidentsiaalne staatus juhul, kui tööotsija alles töötab ja soovib töökohta vahetada, aga ei soovi, et tema tööotsingutest praeguses töökohas kuuldakse. Millest võib loomulikult järeldada, et inimene kompab turgu ja ei ole nii tõsine tööotsija, kui see, kelle andmed on näha. Samas selliseid CV-sid päris keelata pole ehk õige. Erko Kundla, CV Keskus OÜ direktor
(30.11.-0001)  K: Olen olnud koolist ühe aasta eemal. Kas peaksin oma cv-st haridustee ja akadeemilised saavutused välja jätma?
V: Mida kauem sa koolist eemal oled, seda vähem tahad sa haridusteed oma cv-sse lisada. Kui sul on juba märkimisväärsed tööalased saavutused, siis võid juba kärpida oma haridustee osa. Kui sa aga oled tööalaselt juba nii palju saavutanud, et su haridustee ei oma enam edaspidises elus mingit märkimisväärset tähtsust, siis võid sa selle osa üldse cv-st välja jätta. Samas jälle kõik kiitused, aukirjad, jne. võiksid siiski ära märkida, see tuleb ainult kasuks. Siiski ma kardan, et su tööaastad ei ole olnud nii silmapaistvad, et sa võiksid oma haridustee välja jätta.
(30.11.-0001)  K: Erinevatel põhjustel on mul olnud kolm töökohta 2,5 aasta jooksul. Kuidas saaksin oma cv-ga jätta muljet kui stabiilsest töötajast?
V: Sa võid oma cv vormistamisel olla lõpmata loominguline. Üks võimalus on koostada ametlik cv, mis koondab põhitähelepanu sinu oskustele ja saavutustele, mitte sinu tööloetelule kronoloogilises järjestuses. Alternatiiviks võib veel olla, et sa ei kirjuta mitte cv’d täies vormis, vaid kirjutad kirja vormis oma eluloo. Oma cv muutmine ei muuda fakti, et iga tulevane tööandja võib avastada, et sul on olnud kolm töökohta 2,5 aasta jooksul. Sa pead olema valmis vastama selle aja kohta ausalt ja ilma vabandusteta. Koosta ise vastused, mis puudutavad su tööajalugu ja harjuta neid vastuseid, kuni tunned end kindlamini. Kui sa lähed intervjuule, siis püüa õppida kõike selle firma kohta – mis on nende eesmärgid, vajadused ja probleemid. Uuri järgi, kas mõni su sugulane või tuttav ei tea sellest firmast mõnda teist tuttavat, kelle käest võiks juba enne intervjuule minekut midagi uurida.
(30.11.-0001)  K: Kuidas peaksin oma cv vormistama IT alale üle minna tahtes, kui mul on kogemused enamjaolt panganduse ja kindlustuse alal?
V: Sinu cv sisu on palju olulisem kui selle formaat. Mina soovitaks enamus asjades kasutada kronoloogilist järjestust. Ametlik formaat, mis koondab tähelepanu sinu saavutustele, võib ükskõik millisele alale kandideerides täitsa hästi läbi minna. Kuid siiski on tulevased tööandjad huvitatud ka sinu eelnevast töökäigust. Pööra tähelepanu kogemustele, haridusele ja saavutustele nii, nagu nad sulle meelde tulevad ja ürita kasutada IT alale omast žargooni.
(30.11.-0001)  K: Kui klassikalisel töökuulutusel küsitakse palgasoovi, siis kas ma peaksin selle oma cv-le lisama?
V: Õige koht palgasoovile oleks kaaskirjas. Siiski, kõige parem, kui palgast rääkida alles intervjuul või lepingu sõlmimisel
(30.11.-0001)  K: Avastasin hiljuti, et mu endine ülemus avaldab minu kohta ebaõiget infot, kuigi ma töötasin ta juures ainult 4 kuud ja ilma probleemideta. See teeb raskeks uute töökohtade leidmise. Kas ma peaksin selle töökoha üldse cv-st välja jätma?
V: Isegi ilma negatiivse infota tundub 4 kuuline tööaeg punase lipuna sinu cv-l. Küsimus kõlaks: ” Miks see töö kestis vaid 4 kuud?” ning tulevane tööandja mõtleb, et sind kas vallandati või oled sa halb töötaja. Ma ei tea, miks sa sellest kohast loobusid, kui ei olnud mingeid probleeme, kuid ma soovitaksin tungivalt unustada üldse see töökoht ning mitte märkida seda oma cv-sse.
(30.11.-0001)  K: Mul on raskusi oma cv koostamisega. Mida tööandjad seal näha tahavad? Kas ma võin sinna lihtsalt kirja panna oma haridustee ja töökogemused?
V: Mõtle cv’le, mis on mahutatud 3x5cm paberile ning otsusta, kas see on piisav, et tööd saada. See cv näeks välja nagu juhend, mitte elulookirjeldus. Sellise paberiga saaks igaüks hakkama. Kui sul on raskusi cv kirjutamisega, siis ürita oma mõtteid kontsentreerida. Proovi alguses kirjutada mitte nii ametlik elulookirjeldus, niiöelda enda jaoks ja siis proovi see rohkem ametlikumas vormis ümber teha. On olemas muidugi tuhandete viisi näidiseid ning nõustajaid, kes on nõus aitama. Vt. ka Minu CV

Esita meile küsimus
 

Küsimuse esitamiseks logi palun sisse.

 
Logi sisse
 
Palk (61)

Artiklite otsing