Töötu

(04.10.2016)  Tere Kirjutan Teile, et nõu küsida seoses äriseadustikuga. Loodan, et leiate hetke süveneda minu muresse. Tänan ette! Olukord on selline, et mind koondati. Minul koos minu sugulasega (kes elab Venemaal) on firma, aga firmal pole tegevust, ehk siis ta lihtsalt on. Selgus, et mind ei saa töötuna arvesse võtta, sest olen selle firma juhatuse liige (üksinda, aga osanike on 2). Kas ma saan õigesti aru, et antud juhul ma pean loobuma nii juhatuse liikme kohast kui ka müüma oma osa teisele osanikule? Kas saab seda teha ilma teist osanikut? Või ta peab tulema ka notarisse ehk siis tulla Eestisse, mis võib olla raske? Või millised on muud võimalused selle olukorra lahendamiseks? Tänan!
Tere Töötuna ei saa arvele võtta isikut, kes on äriühingu juhatuse liige (töötruruteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lg 5 p 4). Seega, kuni olete äriühingu juhatuses, Te ennast töötuna registreerida ei saa. Osanikuks olemine iseenesest töötuna arvele võtmist ei takista, seega ei pea Te sellel põhjusel osalust müüma. Lugupidamisega LEXTAL
(11.05.2004)  Mis aja jooksul on võimalik, peale töökoha kaotust ennast Tööhõiveametis arvele võtta?
Tööhõiveametis võite end arvele võtta kohe järgmisel päeval peale lepingu lõppemist.
(08.03.2004)  Kui kaua läheb aega, et saada tööd? :)
See sõlub kõik teie enda aktiivsusest ja oskustest. :) Mõnedel inimestel ei tule kunagi tööd otsida kuna nad on teinud end tööturul niivõrd nõutavaks. Eesti on väike riik ja kui näitate end tööl väga heast küljest, siis võib see info ka edasi levida ning tööpakkumised tulevad hoopis teid otsima, mitte vastupidi. Siiski ei tasu kohe alla anda, kui tööd pole veel leidnud. Töö otsimine on tõesti raske ja aega nõudev protsess.
(26.02.2004)  Kui ma olen alla 3 aastase lapsega kodus ja õpin ülikoolis kaugõppe vormis, siis kas mul on seaduslikult võimalik ennast ka töötuna arvele võtta.
Jah, on küll.
(12.12.2003)  Kas 17 aastane noormees, kes õpib nn. õhtukoolis, kuid ei tööta, saab registreeruda töötuks?
Töötuna saab arvele võtta alates 16-aastaseid isikuid. Isikut ei võeta töötuna arvele, kui ta õpib päevases õppevormis, järelikult õhtukoolis õppides peaks saama töötuks registreerida. Töötu võtab arvele elukohajärgne tööhõiveamet. Täpsema vastuse saamiseks töötuna arvelevõtmise kohta peaksitegi sinna pöörduma, kontaktandmed leiate Tööturuameti veebilehelt www.tta.ee lingi “tööhõiveametid” alt.
(19.11.2003)  Olen maksnud töötukindlustuse maksu üle aasta. 2.jaanuarist 2004 mind koondatakse põhitöökohast.Olen juba kaks kuud otsinud tööd, kuid ei ole veel leidnud. Öelge, kui ma asun jaanuarist tööle tööettevõttelepinguga umbes neljaks kuuks, kas mul siis pärast seda on õigus ka töötukindlustuse abirahale kui ma põhikohaga tööd ei ole leidnud. Millal pean dokumendid siis sisse andma ja juhul kui makstakse, siis mitu kuud. Tänan Teid.
Töötuskindlustushüvitise saamiseks on vaja end elukohajärgses tööhõiveametis arvele võtta ning arvel oleku ajast 180 kalendripäeva on õigus saada töötuskindlustushüvitist. Esimesed 100 päeva on hüvitise suuruseks 50% keskmisest kalendripäeva töötasust viimasel 12 kuul, edasi 40%. Hüvitise saamiseks tuleb esitada avaldus tööhõiveameti kaudu töötukassale. Töötuna arvele saate end võtta ja hüvitist taotleda ka peale töövõtulepingu lõpetamist. Täpsemate tingimuste teadasaamiseks võiksite ise pöörduda Eesti Töötukassa poole, asutuse veebilehe aadress on http://www.tootukassa.ee, sealt leiate ka kontaktandmed.
(05.09.2003)  Lühidalt probleemist: mind koondati! Koondamisteade anti kätte puhkusel olles ehk 28.07. 2003. Puhkus lõppes aga ametlikult 10 august 2003. Seadusega on etteütlemise aeg 2 kuud + 2 tuleb rahas välja maksta! Küsimus on aga selles, et kas on see õige, et koondamis teatel on viimane tööpäev 29, sept.? Olen kuunud, et koondamise teate võib küll kätte anda puhkusel olles aga etteütlemise aeg hakkab ikkagi kehtima alles esimesest tööl olnud kuupäevast ehk siis 10 august x 2 kuud= 10, oktoober 2003. Ons see nii ja mis alusel?
Töölepinguseadus ei ole piira töölepingu lõpetamisest etteteatamise momendi valikut, järelikult võib see toimuda ka siis, kui töötaja on töövõimetuslehel või puhkusel vms ja etteteatamisaeg hakkab koheselt ka kulgema. Seega on koondamisteatel märgitud töölepingu lõpetamise päev õige. Lõpetamise kuupäeva lükkaks edasi vaid see, kui 29.09 viibiksite töövõimetuslehel või puhkusel või osaleksite seaduslikus streigis või täidaksite riigi või kohaliku omavalitsuse pandud ülesandeid või esindaksite töötajaid. Sellisel juhul tuleks lõpetamine läbi viia koheselt sellel kuupäeval, kui takistav asjaolu on ära langenud (töövõimetusleht lõppenud jne).
(18.02.2002)  Lõpetan 31jaan. praeguses töökohas. On olnud paar pakkumist turismialal alates mai kuust. Tingimuseks on neil aga, et tööta olemise ajal õpiksin Soome keelt. Raha aga pole. Kas on mõtet minna selle jutuga tööbüroosse, et end töötuks registreerida ning nende kaudu ka KOHE soome keele kursustele.
Tööbüroo pakutavate kursuste kohta saab teavet Interneti aadressilt www.tta.ee. Kui neil sobivaid kursusi pakkuda on, siis miks mitte.
(06.06.2001)  kas peale gümnaasiumi lõpetamist saab ennast töötuks registreerida.
Jah, loomulikult saate, kui olete 18 aastat vana ja vähemalt pool aastat aktiivselt tööd otsinud. Töötuks registreeruda saab kohalikus Tööhõiveametis. Meie enda seisukoht on, et peaksite ikka tegelema aktiivse tööotsinguga, sest hiljem on raske selgitada potensiaalsele tööandjale oma töötuks olemise põhjusi ja tekitab see kindlasti ka erinevaid arusaamasisd olukorrast, mille tagapõhja teised ei pruugi teada. Head töö otsimist!
(30.01.2001)  Sain äsja koondamispaberi kätte. Millal peaksin ennast töötuks registreerima, kas nüüd või siis kui olen lahkunud? Kui mul on sissekirjutus Võrus kas saan siis töötuks registreeruda Tallinnas (olen siin töötanud ja elanud 2,5 aastat ning ka tulumaksu Tallinnas maksnud)?
Töötuks saab ennast registreerida siis, kui enam ei tööta s.t., kui tööleping on lõppenud. Registreerimiseks pöörduge Tööhõive ametisse Tallinnas , Endla 4. Jurist Helle Veetamm

Esita meile küsimus
 

Küsimuse esitamiseks logi palun sisse.

 
Logi sisse
 
Palk (61)

Artiklite otsing