2023-08-23 14:48:55

Kahjukäsitlusjurist

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Sinu töö eesmärk on kahjukäsitluse meeskonna õigusalane nõustamine, sealhulgas käsitluses olevate kahjujuhtumite analüüs ja õigusalase hinnangu andmine. Sinu igapäevaste tööülesannete hulka kuuluvad Seesamile esitatud vaietele ja päringutele vastamine, suhtlemine klientidega, tagasinõuete koostamine ja esitamine ning osalemine kahjukomisjoni töös. Samuti vajadusel Seesami huvide esindamine nii lepitusmenetluses, vahekohtus kui kohtutes. Lisaks on võimalus toetada kindlustustingimuste väljatöötamise protsessi.

Ootused kandidaadile

Seesami juristiks sobib inimene, kes

  • omab praktilist töökogemust õigusvaldkonnas;
  • omab juriidilist kõrgharidust (võib olla lõpetamisel);
  • soovib töötada meeskonnas, kolleege nõustada ning leida nende küsimustele parimad õigusalased lahendused;
  • on hea analüüsioskusega ning julgeb vastu võtta otsuseid;
  • on hea argumenteerimis-, kuulamis- ning eneseväljendusoskusega;
  • oskab planeerida nii oma tööd kui aega;
  • omab head arvuti kasutamise oskust ning head eesti ja inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas.

Ettevõte pakub

Seesami töötajad hindavad kõrgelt oma professionaalseid ja sõbralikke töökaaslasi, kelle kogemuste ja koolituste toel läheb sul sisseelamine sujuvalt. Saad teha osaliselt kaugtööd ja kasutada lisaks 7 päeva talvepuhkust – kõik selleks, et meie inimeste elus valitseks tasakaal ja akud oleks laetud. Lisaks kindlustame sinu heaolu töötajate tervisekindlustuse, erinevate ühiste ürituste ja vaimset tervist toetavate koolitustega.