2023-08-23 14:48:55
2023-02-22 15:26:08

Jurist

CVKeskus.ee klient
Tööpakkumised

Töö kirjeldus

Tallinna Ülikooli õigus-ja hanketalitusse on oodatud tööle jurist, kelle eesmärgiks on Tallinna Ülikooli teadus-, arendus- või muu loometegevuse (TAL) õigusaktide ja toimingute õiguspärasuse ning ülikooli huvidele ja eesmärkidele vastavuse tagamine.

Peamised ülesanded on:

· ülikooli sisemiste TAL valdkonna õigusaktide, lepingute, dokumentide ja toimingute põhimõtete väljatöötamine, analüüs, muutmine, arendamine ja regulaarne juriidiline analüüs kehtiva õigusega vastavuse tagamiseks;

· ülikooli töötajate igakülgne juriidiline nõustamine, sh koolitamine ja ülikooli huvide kaitse TAL valdkonnas;

· ülikooli esindamine TAL valdkonna projektides, komisjonides, töörühmades ning oma valdkonna võrgustikes;

· ülikooli esindamine TAL valdkonna vaidlustes või ülikooli nimel koostöö tegemine õigusteenuse osutajaga ja vajalike dokumentide kogumine ja koostamine;

· TAL valdkonna õigusaktide ja/või õigusaktide eelnõude analüüs, kooskõlastamine, mõjude hindamine ja hinnangute andmine lähtudes ülikooli TAL valdkonna eesmärkidest ja huvidest.

Ootused kandidaadile

Ootused kandidaadile:
Haridus: magistrikraad õigusteadustes või sellele vastav kvalifikatsioon.
Erialane kogemus: vähemalt 3-aastane juriidilise töö kogemus, sh soovitavalt Euroopa Liidu projektide valdkonnas;
head teadmised intellektuaalomandi valdkonna seadusandlusest.
Oskused: terviku nägemise ja info süstematiseerimise oskus;
väga hea suuline ja kirjalik väljendus- ja argumenteerimisoskus;
oskus suunata protsesse ja kaasata inimesi.
Isikuomadused: kohusetundlik, algatus-, vastutus- ja otsustusvõimeline, juriidiliste otsuste ja toimingutega kaasnevate õiguslike tagajärgede ettenägelikkus, usaldusväärne, korrektne ning väga hea koostöö- ja suhtlemisoskusega.
Keeleoskus: eesti ja inglise keele valdamine kõrgtasemel (C1).
Arvutioskus: kontoritarkvara kasutusoskus (MS Office).

Eelise annab:
head teadmised Eesti teadus- ja arendustegevuse korraldusest ja regulatsioonidest;
EL-i ja rahvusvahelise teadusrahastusmaastiku, sh programmide ja selle institutsioonide tundmine

Ettevõte pakub

Ülikool pakub:
• tähtajatut töölepingut;
• huvitavat ja vastutusrikast tööd avalik-õiguslikus ülikoolis;
• professionaalset ja toetavat meeskonda;
• enesetäiendamisvõimalusi, sh osalemist tööga seotud ainekursustel ülikoolis ja välislähetusi partnerülikoolidesse;
• paindlikku töökorraldust, sh kaugtöövõimalust;
• tervisesportimise võimalusi;
• puhkust 35 kalendripäeva aastas.