Jäätmehoolde osakonna peaspetsialist (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

TALLINNA KESKKONNAAMET

Tööpakkumise number

591542

Töö kirjeldus

Peamised tööülesanded:

 • ehitusprojektide koostamiseks vajalike projekteerimistingimuste määramine ja detailplaneeringute kooskõlastamine;
 • koostöö korraldamine taaskasutusorganisatsioonidega elanikelt pakendite ja pakendijäätmete liigiti kogumise ja käitlemise tagamiseks;
 • koostöö korraldamine linnaosavalitsuste ning linna ametiasutustega pakendipunktide asukohtade leidmiseks;
 • osalemine Tallinna jäätmehoolduse kavandamisel, jäätmenõustamise (infopäevadele esitluste koostamine ja läbiviimine) ja jäätmealase keskkonnateavitustöö korraldamisel (kampaaniale „Prügihunt" uue sisu väljatöötamine ja läbiviimine);
 • järelevalve koordineerimine ja teostamine pakendijäätmete tekkekohal kogumise üle.


Nõudmised kandidaadile

 • kõrgharidus ja valdkondlik töökogemus;
 • eesti keele oskus C1 ja ühe võõrkeele oskus B1 tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning vajalike andmekogude kasutamise oskus;
 • töövõime, sh võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras; oskus efektiivselt kasutada aega;
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus nii kõnes kui ka kirjas, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sh suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest.
 • Kasuks tuleb:
 • vene keele oskus
 • projektide ja planeeringute lugemise oskus
 • avaliku esinemise oskus


Ettevõte pakub

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • erialaseid koolitusvõimalusi
 • 35-kalendripäevast puhkust
 • töökohta pealinna südames


Lisainfo

Motivatsioonikiri koos elulookirjeldusega palume saata hiljemalt 30. aprilliks e-posti aadressile kristina.zotejeva[at]tallinnlv.ee

Lisainformatsioon: jäätmehoolde osakonna juhataja asendaja Eliis Kuus, telefon 640 4610, eliis.kuus[at]tallinnlv.ee


Asukoht:
Tallinn, Harjumaa
Töö tüüp:
täistööaeg, ametnik
Kuulutus aegub:
30. aprill 2019
Kuulutus sisestati:
15. aprill 2019
Soovin kandideerida

Jäätmehoolde osakonna peaspetsialist (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)


TALLINNA KESKKONNAAMET

Tallinna Keskkonnaamet on Tallinna linna ametiasutus, mille tegevusvaldkonnaks on Tallinna keskkonna- ja looduskaitse korraldamine ning tervislikuks elukeskkonnaks soodsate tingimuste loomine, lähtudes säästva arengu põhimõtetest.

Vaatan ettevõtte profiili