2023-08-23 14:48:55

IT-TIIMI ANDMEHALDUR

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Andmehaldurina oma igapäevatöös:
• oled eelarvepoliitika valdkonna andmehalduse võtmeisik, kes omab ülevaadet ja vastutab kõikide andmetega seotud protsesside eest
• kuna kaasajal toimub andmetöötlus peamiselt infosüsteemides ning Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika valdkonnal on käimas suur riigieelarve protsesside toetamiseks mõeldud IT projekt, siis suur osa sinu tööst koosneb ka panustamisest antud projekti
• teed aktiivselt koostööd andmete omanikega, kogud neilt sisendit ja nõustaid neid andmetöötlusalastes küsimustes
• suudad näha suurt pilti, teha vahet andmete olemusel, nende omavahelistel seostel, mõjul ja prioriteetsusel
• oled äripoole andmealaste vajaduste eestkõnelejaks käimasolevas IT projektis
• räägid kaasa loodava infosüsteemi disainimisel
• toetad vajadusel meeskonda muudes tegevustes

Ootused kandidaadile

Kandideeri kindlasti, kui:
• omad vähemalt 2 aastast töökogemust andmehaldurina või mõnes muus sarnases andmetega seotud rollis
• omad kõrgharidust
• Sind paelub andmemaailm ja kõik sellega seonduv
• Sul on analüütiline ja süsteemne mõtlemine, oskus orienteeruda suurtes andmehulkades ning dokumenteerida andmeid
• Sul on oskused ja kogemused andmestruktuuride ning andmemudelite loomise ja kasutamise osas
• Sul on teadmised infosüsteemide ülesehitusest ja toimimisest
• oled kiire õppija ning oma töös täpne ja põhjalik
• oled suurepärane meeskonnaliige, kes julgeb oma arvamust avaldada, aga oskab sellega ka piiri pidada
• märkad detaile, lood seoseid ja tunnetad tervikpilti

Sobid antud kohale eriti hästi, kui vastad lisaks ka nendele ootustele:
• omad varasemat kokkupuudet finantsandmetega
• omad varasemat kokkupuudet laialt levinud aruandlustoodetega (Power BI, Tableau)
• mõistad erinevaid andmebaasilahenduste struktuure, võimalusi ning nende erisusi
• oled kursis peamiste andmeturberaamistike ning põhimõtetega
• oled andmevaldkonna eksperdina osalenud suurtes IT projektides
• varasem kogemus Atlassiani toodetega Confluence ja Jira

Ettevõte pakub

Pakume Sulle:
• võimalust töötada koos kogenud oma ala ekspertidega
• toetavat meeskonda, kus suheldakse avatult, toetatakse teineteist ning leitakse probleemidele ühiselt lahendused
• võimalust olla osaline eduloos, mis panustab tuhandete üle maailma paiknevate inimeste igapäevatöö lihtsustamisesse ning efektiivsemaks muutmisesse
• võimalust omandada uusi teadmisi ning realiseerida oma senist kogemust
• paindlikke töötingimusi
• spordi- ja tervisekulude kompensatsiooni (Stebby)
• ühisüritusi
• põhipuhkust 35 kalendripäeva
• 3 tasustatud tervisepäeva