2023-08-23 14:48:55

IT-TIIMI ANALÜÜTIK

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Alüütikuna oma igapäevatöös:
• analüüsid äriprotsesse ning funktsionaalseid ja mittefunktsionaalseid nõudeid
• koordineerid vajadusel äriprotsesside optimeerimist ning nõuete uuendamist
• suhtled aktiivselt äripoole esindajatega, mõistmaks paremini nende ootusi ja vajadusi
• suudad näha suurt pilti, teha vahet äripoole soovide olemusel, nende omavahelistel seostel, mõjul ja prioriteetsusel
• oled peamiseks äripoole vajaduste eestkõnelejaks ja teed nendega aktiivset koostööd
• osaled arendajatele lähteülesannete püstitamisel
• toetad vajadusel meeskonda ka muudes tegevustes (nt hankedokumentatsiooni või rahastustaotluste koostamine, karbitoodete omavaheline võrdlus, juurutustegevused)

Ootused kandidaadile

Kandideeri kindlasti, kui:
• omad vähemalt 2 aastast töökogemust äri- või süsteemianalüütikuna
• omad kõrgharidust
• Sul on teadmised infosüsteemide ülesehitusest ja toimimisest
• Sul on varasem kogemus äriprotsesside kirjeldamise ja/või tarkvaranõuete kaardistamise, analüüsimise ja dokumenteerimisega
• mõtled süsteemselt, oled taibukas, kiire õppija ja hea analüüsivõimega
• oled valmis võtma vastutust oma osa eest tervikust
• oled suurepärane meeskonnaliige, kes julgeb oma arvamust avaldada, aga oskab sellega ka piiri pidada
• märkad detaile, lood seoseid ja tunnetad tervikpilti

Sobid antud kohale eriti hästi, kui vastad lisaks ka nendele ootustele:
• oled olnud osaline suurtes ja keerukates IT projektides
• omad varasemat kogemust Atlassiani toodetega Confluence ja Jira
• oled kursis agiilsete lähenemistega tarkvara arendusmetoodikates

Ettevõte pakub

Pakume Sulle:
• võimalust töötada koos kogenud oma ala ekspertidega
• toetavat meeskonda, kus suheldakse avatult, toetatakse teineteist ning leitakse probleemidele ühiselt lahendused
• võimalust olla osaline eduloos, mis panustab tuhandete üle maailma paiknevate inimeste igapäevatöö lihtsustamisesse ning efektiivsemaks muutmisesse
• võimalust omandada uusi teadmisi ning realiseerida oma senist kogemust
• paindlikke töötingimusi
• spordi- ja tervisekulude kompensatsiooni (Stebby)
• ühisüritusi
• põhipuhkust 35 kalendripäeva
• 3 tasustatud tervisepäeva