2023-08-23 14:48:55

Instruktor

CVKeskus.ee klient
1750 - 2300 €/kuus Bruto

Töö kirjeldus

- Koostada oma vastutusala käskkirjade projekte, juhendeid, õppematerjale ja kirju.
- Täita kehtestatud korras harjutuste
ettevalmistamisel, läbiviimisel ja lõpetamisel vajaliku dokumentatsiooni
- Tagada allüksuse relvastuse, laskemoona,
lahingutehnika ja muu vara nõuetekohase
kasutamise, hoidmise, hooldamise, säilitamise ja arvepidamise
Osaleda maleva inventuurikomisjonide
töös
- Osaleda allüksuste väljaõppe läbiviimisel
- Kontrollida allüksuses alluvate poolt läbiviidavat väljaõpet
- Tagada väljaõppel ohutuseeskirjade (OE) ja
keskkonnakaitse alaste nõuete täitmine ja kontroll

Ootused kandidaadile

- Allohvitseride sõjaväelise väljaõppe taset alates AO I-st
- Eesti keele oskus kõrgtasemel (B2)
- Autojuhiload B-kategooria
- Eelnev teenistus ametikoha ülesannete täitmist toetaval ametikohal
- Sobivust riigisaladusele juurdepääsuloa
taotlemiseks ja väljastamiseks

EELISE ANNAVAD
_ Riigikaitse valdkonna tundmine
- Riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu
- C kategooria autojuhiload
- Kaitseliidu liikmelisus

Ettevõte pakub

- Stabiilset sissetulekut
- Sportimisvõimalusi
- Usaldusväärset ja kindlat töösuhet
- Arenguvõimalusi ning erialaseid
täienduskoolitusi