https://www.cvkeskus.ee/36684

Leidsid aegunud tööpakkumise

Vaata hoopis uusi tööpakkumisi Sinu valdkonnas!

Värsked tööpakkumised

Haridus- ja Teadusministeeriumi siseauditiosakonna juhataja

FIRMA NIMI PEIDETUD

Tööpakkumine on aegunud!

Tööpakkumise number 36684

Tööpakkumise number

36684

Töö kirjeldus

Siseauditiosakonna juhataja teenistuse eesmärgiks on tagada ministeeriumi juhtkonnale piisav kindlustunne, et ministeeriumi valitsemisala asutustes rakendatud juhtimis- ja kontrollimeetmed on küllaldased ja säästlikud ning vastavad üldtunnustatud standarditele ja riigi õigusaktidele.


Nõudmised kandidaadile

· magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon soovitavalt majanduse erialal;
· eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine viimase aasta jooksul, sealhulgas teadmiste omandamine vähemalt ametikohal teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete ulatuses;
· teenistus kõrgemate ametnike põhigruppi kuuluval või valitaval ametikohal riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organis 3 aastat või töö magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni nõudval tööl ametikoha valdkonnas 5 aastat;
· riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
· ministeeriumi tegevusvaldkonna, valitsemisala ja neid reguleerivate õigusaktide tundmine; teadmised Eesti haridus-, teadus-, keele- ja noortepoliitika korraldusest ja suundumustest;
· teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist, majanduslikest ja poliitilistest eesmärkidest ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest, Euroopa Liidu otsustusprotsessi tundmine;
· juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise rakendamise oskus, ülevaade strateegilise juhtimise põhimõtetest, oskus planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd, töörühma juhtimise oskus, enesekehtestamis- ja motiveerimisoskus;
· hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega;
· eesti keele oskus kõrgtasemel (haritud emakeelekõneleja tasemel) ja ühe EL-i peamise töökeele (soovitavalt inglise keele) oskus kõrgtasemel (edasijõudnute tasemel) ning veel ühe võõrkeele oskus (soovitavalt vene keele) kesktasemel (suhtlusläve tasemel) ametialase sõnavara valdamisega (keeleoskuse tasemed Euroopa Nõukogu keelemapi alusel vastavalt C2, B2 ja B1);
· ülevaade riigi infosüsteemidest, teadmised infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja kasutamisvõimalustest, ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
· majandusalased teadmised, sealhulgas turumajanduse üldpõhimõtete, avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve kujundamise põhimõtete tundmine;
· rahvusvaheliselt üldtunnustatud Siseaudiitorite Instituudi (Institute of Internal Auditors – IIA) siseauditi standardite ja Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvahelise Organisatsiooni (International Organisation of Supreme Audit Institutions – INTOSAI) sisekontrolli süsteemi standardite ning “Siseauditi hea tava” tundmine, teadmised finantsjuhtimisest, finantsarvestusest ja juhtimisarvestusest, auditeerimist reguleerivate õigusaktide hea tundmine ning oskus rakendada neid teadmisi praktikas.


Ettevõte pakub

Ametipalga suurus on 16 000 krooni, millele lisanduvad avaliku teenistuse seadusest tulenevad lisatasud.


Lisainfo

Avalduse ning teiste avaliku teenistuse seaduse alusel teenistusse astumiseks esitatavate dokumentide (elulookirjeldus, tunnistuse või diplomi koopia vajaliku hariduse kohta, omakäeline kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse astumiseks seaduses sätestatud nõuetele) Riigikantselei juures tegutseva kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjonile esitamise tähtaeg on 15. november 2004. a.

Riigikantselei juures tegutseva kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni aadress on Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõna KONKURSS: Kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni koosolek toimub 24. novembril 2004. a. kl 14.00 Tallinnas, Rahukohtu 3. Info tel 7350253 või personal@hm.ee.

NB! Konkursil osalemiseks ei piisa läbi CV Keskuse kandideerimisest. Nõutavad dokumendid tuleb esitada aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõna KONKURSS.


Asukoht:
Tartu, Tartumaa
Töö tüüp:
täistööaeg, ametnik
Kuulutus aegub:
15. november 2004
Kuulutus sisestati:
26. oktoober 2004

FIRMA NIMI PEIDETUD

kuulutab välja avaliku konkursi: