2023-08-23 14:48:55

Foxway Recommerce CFO

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Töökoht: Tartu või Tallinn

 

Mis on finantsjuhi rolli eesmärk ja sisu?

 

 • Finantsjuht juhib ja vastutab ettevõtte finants- ja raamatupidamisfunktsiooni efektiivse toimimise eest ning võtab vastu otsused oma vastutusvaldkonna piires.
 • Finantsjuht panustab ettevõtte arengusse kohaliku juhtkonna liikmena.
 • Finantsjuht analüüsib ettevõtte tulemuslikkust ja töötab välja ettepanekud ettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks ja tegevusnäitajate optimeerimiseks.
 • Finantsjuht korraldab ja arendab juhtimisarvestust, sh juhtimisarvestuse raportite koostamist ja juhtimisarvestusliku info analüüsi.
 • Finantsjuht viib kooskõlla juhtimisarvestusega seonduva aruandluse grupi arvestuspõhimõtetega, lisaks osaleb grupi arvestuspõhimõtete ja poliitikate arendamises.
 • Finantsjuht juhib eelarve koostamist ja kontrollib selle täitmist ning osaleb investeerimisplaanide hindamises.
 • Finantsjuht konsulteerib osakondade juhte äriplaanide ettevalmistamisel.
 • Finantsjuht konsolideerib ja juhib ja finantsfunktsiooni tütarettevõtetes ning teeb koostööd partneritega (pangad, audiitorettevõtted jne).
 • Finantsjuht töötab välja ja juurutab finantspoliitika ettevõttes.

Ootused kandidaadile

Oskused ja teadmised, mis on olulised:

 • Sul on vähemalt 5-aastane töökogemust finantsvaldkonna juhina s.h. inimeste ja meeskonna juhtimise kogemus
 • Eelnev kogemus eelarve koostamise ja prognoosimise alal
 • Suurepärane analüüsioskus
 • Sul on suurepärased suhtlemis- ja juhtimisoskused
 • Omad juhtimiskogemust rahvusvahelises ettevõttes
 • Oled hea meeskonnamängija, kes keskendub tegevuse efektiivsusele
 • Väga hea eesti ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas
 • Sul on must vöö Excelis
 • Sul on suurepärane probleemide lahendamise oskus ja kriitiline mõtlemine

Kasuks tuleb, kui sul on veel kogemus:

 • Rahvusvahelise äri maksustamine ja muud äritehnilised üksikasjad
 • Välismaised tütarettevõtted ja konsolideerimisprotseduurid
 • Valuutavahetusriski juhtimine mitmes valuutas
 • ERP süsteemi juurutamise kogemus

Ettevõte pakub

Mida me Sulle vastu pakume? 

 • Võimalust olla osa rahvusvahelisest meeskonnast toetades tugevalt äriliste eesmärkide täitmist
 • Sul on võimalus teha oma tööd piirideta ja leida ise viise parimate tulemuste saavutamiseks
 • Pakume igapäevaselt tasuta lõunaid, jah need on meil olemas, lisaks puuvilju ja piiramatus koguses kohvi/teed jne
 • Hoolitseme sinu vaimse heaolu ja füüsilise tervise eest, toetades sportimist ja võimaldades töö- ja eraelu tasakaalu
 • Meil on suurepärased ja toetavad kolleegid, kellega koos õppida, kasvada ja areneda
 • Ja kõigele lisaks loomulikult ka ägedaid tiimi ja ettevõtte ühisüritusi

 

Me oleme Foxway. Meie eesmärk on võimaldada tehnoloogia ringmajandust. See on meie viis mõjutada ühiskonda positiivselt. Meie keskmeks on inimesed. Meie ühine digitaalne tulevik. Sina. Soovime, et tulevik oleks lihtsam ja jätkusuutlikum, et Sina saaksid keskenduda oma tugevustele. Meie ambitsioon on olla juhtiv jätkusuutlikele IT lahendustele ja taaskasutusele suunatud ettevõte Euroopas. Meie viis on muuta ja juhtida digitaalse ühiskonna arengut. Meie ainulaadse lähenemisega suudame seda teha. Hetkest, mil saad kätte oma uue seadme, kuni päevani, mil selle eest kantakse hoolt tükk tüki haaval. Minimeerides jalajälge ja maksimeerides kogemusi. Meie jaoks on see mõtteviis. Elutsükkel. Viis, kuidas midagi mõjutada. Sinu jaoks. Kolleegide jaoks. Ühiskonna jaoks. Loome võimalusi kasvuks. Keskkonna-alaselt, sotsiaalselt ja majanduslikult. Lihtsalt öeldes. Me võimaldame tehnoloogia ringmajandust. See on Foxway viis asju teha.