2023-08-23 14:48:55

Elektroonilise võitluse taktika ekspert

CVKeskus.ee klient
Alates 3000 €/kuus Bruto

Töö kirjeldus

Ootame Sind ühinema Kaitseväe Akadeemia õppeosakonna elektroonilise võitluse kompetentsikeskusega tegevväelast, kui Sind kõnetab valdkonnapõhise taktika kontseptsiooni loomine, doktriini arendamine ja tehniliste lahenduste integreerimine Eesti kaitseväe tegevusse.

Lisaks saad tegeleda nõustada teadustöötajaid taktikalistes aspektides, organiseerida arendusprojektide välikatsetusi, esindada Eestit valdkondlikes rahvusvahelistes töögruppides, anda sisend õppe- ja ainekavadesse ning palju muud.

Ootused kandidaadile

> SOOVIME, ET SUL ON
• Vähemalt magistrikraad
• Sõjaväeline väljaõpe OII-OIII astmel (või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon)
• Inglise keele oskus vähemalt tasemel B2
• 2-aastane teenistuskogemus staabiohvitseri ametikohal või 3-aastane teenistuskogemus elektroonilise võitluse või side valdkonnas
• Riigisaladuse luba või valmisolek selle taotlemiseks

> EELISE ANNAVAD
• Varasem teadus- ja arendustöö kogemus
• Head tehnilised teadmised side ja elektroonilise võitluse valdkonnas
• Elektroonilise võitluse alaste normdokumentide hea tundmine

Ettevõte pakub

> SINU HEAOLU ON MEILE OLULINE
• Teeme omaltpoolt kõik, et saaksid keskenduda teadustöö tegemisele
• Pakume Sulle põhipuhkust 42 päeva aastas
• Saad täiendavalt oma akusid laadida ühe tasustatud vaba päevaga kvartalis
• Toetame Sinu osalust erialaga seotud konverentsidel ja teistel teadusüritustel
• Saad panustada Kaitseväe teadus- ja arendustegevuse uurimisgruppide töösse ning osaleda ka NATO teadus- ja tehnoloogiaorganisatsiooni uurimisrühmades
• Saad end soovi korral maandada läbi mitmekesiste sportimisvõimaluste