2023-08-23 14:48:55
2023-02-22 15:26:08

Elektrik

CVKeskus.ee klient
Tööpakkumised

Töö kirjeldus

 

 • Обслуживание и ремонт электрооборудования

 • Установка нового оборудования

 • Диагностика и устранение неисправностей

 • Обеспечение безопасности

 • Планирование и управление электрическими системами

 

 • Elektriseadmete hooldus ja remont

 • Uue seadme paigaldamine

 • Veakontroll ja tõrkeotsing

 • Ohutuse tagamine

 • Elektrisüsteemide planeerimine ja juhtimine

 

Ootused kandidaadile

 

 • Понимание электрических схем, норм и стандартов, а также опыт в установке, обслуживании и ремонте различных электротехнических систем.

 • Строгое соблюдение правил электробезопасности, применение соответствующих защитных средств и обеспечение безопасности как для себя, так и для других работников.

 • Умение диагностировать и устранять неисправности

 • Готовность к работе в условиях производственного предприятия: такими как пыль, вибрации и высокая влажность. Готовность работать в таких условиях и соблюдать требования по охране труда и индустриальной безопасности.

 • Взаимодействие с другими работниками, инженерами и руководством 

 • Ответственность и надежность

 

1. Elektriskeemide, standardite ja normide mõistmine ning kogemus erinevate elektrisüsteemide paigaldamisel, hooldamisel ja remontimisel.

2. Range elektriohutuseeskirjade järgimine, asjakohaste kaitsevahendite kasutamine ning enda ja teiste töötajate turvalisuse tagamine.

3. Veakontroll ja tõrkeotsing

4. Valmisolek töötada tootmisettevõtte tingimustes: näiteks tolmu, vibratsiooni ja kõrge niiskuse tingimustes. Valmisolek töötada sellistes tingimustes ja järgida tööohutuse ja tööstusohutuse nõudeid.

5. Koostöö teiste töötajate, inseneride ja juhtkonnaga.

6. Vastutustunne ja usaldusväärsus

 

Ettevõte pakub

 

 • Развитие профессиональных навыков и опыта в области электротехники и электрооборудования. 

 • Стабильную и долгосрочная занятость.

 • Стабильную  заработную плату, компенсацию за сверхурочные работы. .

 • Необходимые средства индивидуальной защиты

 • Обмен опытом и знаниями

 

1. Ametialaste oskuste ja kogemuste arendamine elektritehnika ja elektriseadmete valdkonnas.

2. Stabiilne ja pikaajaline tööhõive.

3. Stabiilne töötasu, ületunnitöö kompensatsioon.

4. Vajalikud isikukaitsevahendid.

5. Kogemuste ja teadmiste vahetamine.