2023-08-23 14:48:55

DOKTORIÕPPE VASTUVÕTU PEASPETSIALIST

Osaline kaugtöö võimalus

Töö kirjeldus

• Doktoriõppe vastuvõtu protsesside, regulatsioonide ning tugiteenuste ja -süsteemide välja töötamine ja arendamine
• Doktoriõppe vastuvõtuprotsessi juhtimine ja menetlemine (juhendajate konkursist immatrikuleerimiseni)
• Doktoriõppe vastuvõttu puudutava info haldamine ülikooli veebis ja siseportaalis
• Vastuvõtustatistika ja aruannete koostamine ning andmete analüüs
• Välisdoktorantide õppima asumisega seotud tegevuste nõustamine ja läbiviimine
• Ülikooli liikmeskonna nõustamine oma vastutusvaldkonnas.

Ootused kandidaadile

• Kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon)
• Väga hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas
• Hea arvuti kasutamise oskus (MS Office programmid Word, Excel, Sharepoint jne; kogemus tööks andmebaasidega)
• Iseseisvus, initsiatiivikus ja hea analüüsivõime
• Hea suhtlemis- ning esinemisoskus
• Hea pingetaluvus
• Lahendustele orienteeritus
• Valmisolek töötada rahvusvahelises töökeskkonnas.

Kasuks tuleb:
• Kõrgharidusmaastiku ja ülikoolielu tundmine.

Ettevõte pakub

Doktoriõppe vastuvõtu peaspetsialistina on Sul võimalus mõjutada doktoriõppe vastuvõtu kvaliteeti, kujundades ja täiustades protseduure ning toetussüsteeme, aga ka jagades oma ekspertiisi ja nõustades nii õppima asuvaid doktorante kui ülikooli akadeemilist ja tugipersonali.

• Väljakutsete rohket ja mitmekesist tööd rahvusvahelises akadeemilises keskkonnas
• Motiveerivat töötasu
• Mõnusat ja loomingulist töökeskkonda ning toetavat meeskonda
• 35 päeva põhipuhkust, 3 tasustatud tervisepäeva, suvel lühendatud tööaega ja lisapuhkust jõulude ning aastavahetuse vahel
• Enesetäiendamisvõimalust sh võimalust töö kõrvalt ülikoolis oma teadmisi täiendada
• Osaliselt kaugtöö võimalust
• Soodsaid sportimisvõimalusi.

Pakume võimalust asuda ajutiselt tööle lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendajana, kuid kandidaadi sobivusel ja soovil on võimalik tööd jätkata osakonnas või ülikoolis ka pärast asendusperioodi lõppu.

Teistele pakkusid huvi veel ka need tööpakkumised: