AvalehtKarjääriabiTrendid tööturul
 

Töölepingu seadus

Esimene EV töölepingu seadus võeti vastu 15.04.1992.a. ning jõustus 1.07.1992.a.
17 kehtivusaasta jooksul jõuti seadusesse teha 35 muutust.

Uus Eesti Vabariigi töölepingu seadus võeti vastu 17.12.2008 ja hakkab kehtima 1.07.2009.a.

Töölepingu seadus reguleerib tööandja ja töötaja vahelisi suhteid, mis tekivad töölepingu alusel. Töölepingu seadus jaguneb kaheksaks peatükiks:

1. ÜLDSÄTTED (§-d 1-3)
2. TÖÖLEPINGU SÕLMIMINE (§-d 4-14)
3. TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA KOHUSTUSED
, mis jaguneb omakorda neljaks osaks:
    Töötaja kohustused (§-d 15-27)
    Tööandja kohustused (§-d 28-41)
    Töö ja puhkeaeg (§-d 42-53)
    Puhkus (§-d 54-71)
4. TÖÖTAJA VASTUTUSE PIIRANGUD (§-d 72-78)
5. TÖÖLEPINGU LÕPPEMINE JA ÜLEMINEK, mis jaguneb omakorda kolmeks jaoks:
    Töölepingu lõppemise alused ja tagajärjed (§-d 79-84)
    Ülesütlemine (§-d 85-110)
       1.jaotis. Ülesütlemise viisid
       2.jaotis. Ülesütlemise kord
       3.jaotis. Ülesütlemise tühisus ja vaidlustamine
    Töölepingu üleminek (§-d 111-113)
6. VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA RIIKLIK JÄRELEVALVE (§-d 114-116)
7. VASTUTUS (§-d 117-130)
8. RAKENDUSSÄTTED (§-d 131-190)

VIP tööpakkumised